SULF

Sjukvårdsförsäkring Bas

I förskyddet för dig som ny medlem ingår Sjukvårdsförsäkring Bas. Det innebär att du får trygghet och stöd om du blir sjuk, bland annat genom snabb kontakt med vårdgivare i hela landet.

Du får även gratis rådgivning och hjälp med tidsbokning och vårdplanering. Det krävs att du har remiss från legitimerad läkare för att kunna utnyttja försäkringen.
I förskyddet för dig som ny medlem ingår Sjukvårdsförsäkring Bas.
Skydd Bas
Sjukvårdsförsäkringen gäller för vård och behandling i Sverige. Försäkringen lämnar ersättning så länge försäkringen gäller och premien är betald. När slutåldern uppnås är ansvarstiden tolv månader och räknas från den dag försäkringsfallet inträffade.

Försäkringen gäller vanligtvis längst till och med det kalenderår du fyller 65 år. Vad som gäller för dig framgår av ansökan.

Försäkringen tecknas med ett krav på remiss.

För sjukdom eller skada som du haft före du tecknade försäkringen krävs att du är symptom- och behandlingsfri i minst två år för att försäkringen ska gälla igen för det förnyade vårdbehovet. Försäkringen gäller inte heller för akut vård.

För mer information om hur försäkringen gäller kan du läsa Förköpsinformationen eller försäkringens villkor.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. I det kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor