SULF

Sjukvårdsförsäkring Mellan

Så hanterar vi dina personuppgifter

I förskyddet för dig som ny medlem ingår Sjukvårdsförsäkring Mellan. Det innebär att du får trygghet och stöd om du blir sjuk, bland annat genom snabb kontakt med vårdgivare i hela landet.

Du får även gratis rådgivning och hjälp med tidsbokning och vårdplanering. Det krävs att du har remiss från legitimerad läkare för att kunna utnyttja försäkringen.

I förskyddet för dig som ny medlem ingår Sjukvårdsförsäkring Mellan.

Skydd Mellan

Sjukvårdsförsäkring GAF - förköpsinformation

Detta är endast en kort beskrivning av försäkringen. För mer information om försäkringens omfattning och begränsningar se villkor. 

Sjukvårdsförsäkringen gäller för planerad vård och behandling i Sverige. Du får gratis rådgivning och hjälp med tidsbokning och vårdplanering. Försäkringen har remisskrav och gäller då utan självrisk.

Försäkringen lämnar ersättning så länge försäkringen gäller och premien är betald (när slutåldern uppnås är ansvarstiden tolv månader och räknas från den dag försäkringsfallet inträffade). Försäkringen gäller vanligtvis längst till och med det kalenderår du fyller 65 år. Vad som gäller för dig framgår av ansökan.

Försäkringen gäller med vissa begränsningar, till exempel för akut vård eller sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen samt följder därav. För sjukdom eller skada som du haft före du tecknade försäkringen krävs att du är symptom- och behandlingsfri i minst två år för att försäkringen ska gälla igen för det förnyade vårdbehovet. Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

För mer information om hur försäkringen gäller och vilka begränsningar som finns kan du läsa försäkringens villkor eller kontakta oss.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. I det kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor