Sveriges läkarförbund

Livförsäkring

Så hanterar vi dina personuppgifter

Samhällets skydd vid dödsfall är begränsat. Det kan därför vara nödvändigt att förstärka skyddet så att familjen till exempel ska ha råd att bo kvar i villan eller bostadsrätten om du dör.

Livförsäkring

Om du avlider under försäkringstiden utbetalas ett engångsbelopp i form av dödsfallskapital till förmånstagare.

Barngrupplivförsäkring

Försäkringen gäller för ditt arvsberättigade barn. Den kan också gälla för arvsberättigat barn till din make, registrerade partner eller sambo, om barnet är folkbokfört på din adress. Försäkringen gäller till och med det kalenderår barnet fyller 18 år.

Om barnet avlider utbetalas 35 000 kronor som begravningshjälp.

Viktigt att tänka på - Begränsningar

  • Försäkringsbeloppet och ersättningen kan vara lägre i högre åldrar eller reducerat av hälsoskäl.
  • Vid flerbarnsfödsel där fler än två barn dör inom fyra veckor från förlossningen utbetalas totalt högst 70 000 kronor från en försäkring.
  • Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.
  • Du behöver inte fylla i en hälsodeklaration för att teckna försäkringen. Under de första tolv månaderna från att du tecknat försäkringen finns en begränsning som innebär att du inte kan få ersättning för sjukdom eller kroppsskada som du sökt vård för innan försäkringen börjar gälla.

Våra försäkringsvillkor

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Grupplivförsäkringsvillkor