Transport tidningsdistributörer

Grupplivförsäkring

Livförsäkring hos Folksam
Om du skulle avlida kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader.

I ditt medlemskap ingår en livförsäkring som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

Grupplivförsäkring

Som medlem i Transport tidningsdistributörer har du en grupplivförsäkring. Försäkringsbeloppet uppgår till 171 900 kronor (3 prisbasbelopp) till och med 54 års ålder. Från 55 år sjunker beloppet stegvis fram till 64 år, och blir då 28 650 kronor (0,5 prisbasbelopp). Detta belopp gäller sedan livet ut, så länge du är medlem.

För försäkringen gäller grupplivförsäkringsvillkoren som du kan läsa här. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Grupplivförsäkringsvillkor

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.