Vårdförbundet

Gruppliv 60+

Så hanterar vi dina personuppgifter
Om du skulle gå bort kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader. Grupplivförsäkring 60+ kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att du ska känna dig trygg och inte stå utan skydd har vi tagit fram försäkringar som passar dig som inte längre arbetar.

Grupplivförsäkring 60+ gäller för dig som försäkrad, längst till och med den månad du fyller 85 år (slutålder).

Försäkringsbeloppen du kan välja mellan är 40 000 kronor eller 80 000 kronor. Från fyllda 76 år minskas försäkringsbeloppet med 5,0 procentenheter för varje år, fram till slutåldern.

Vid dödsfall under försäkringstiden utbetalas försäkringsbeloppet i form av dödsfallskapital till den avlidnes dödsbo.

Ersättning utbetalas inte om du inom ett år från tecknandet av försäkringen avlider till följd av sjukdom som visat symtom före tecknandet.

Detta gäller dock inte om du vid övergången från yrkesverksam medlem till senior har förbundets livförsäkring.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. I det kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor Grupplivförsäkring 60+