Vårdförbundet

Livförsäkring student

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Livförsäkring hos Folksam gör att du kan känna dig trygg.
Med din livförsäkring visar du att du bryr dig om dina närstående. Om det otänkbara händer så tar du hand om dina efterlevande så de enklare kan behålla sin levnadsstandard.
  • Skattefri ersättning direkt
  • Skyddar familjens ekonomi
  • Kan användas för att betala av lån

Viktigt att tänka på – Begränsningar

  • Ålder/hälsa – ditt försäkringsbelopp och ersättningen kan bli lägre i högre ålder eller reducerat av hälsoskäl.
  • Flerbarnsfödsel – om fler än två barn dör inom fyra veckor från förlossningen betalar vi som högst ut två engångsbelopp per barngrupplivförsäkring.
  • Självmord – Om orsaken till dödsfallet är självmord och det har gått kortare tid än ett år sedan försäkringen trädde i kraft gäller försäkringen bara om vi kan anta att den tecknades utan tanke på självmord.
  • Annat – Grov vårdslöshet, vistelse utomlands, kriminell verksamhet, terrorverksamhet, krig eller atomkärnreaktion kan begränsa rätten till ersättning.
  • Karenstid – Du behöver inte fylla i en hälsodeklaration för att teckna försäkringen. Under de första tolv månaderna från att du tecknat försäkringen finns en begränsning som innebär att du inte kan få ersättning för sjukdom eller kroppsskada som du sökt vård för innan försäkringen börjar gälla.

Våra försäkringsvillkor

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Livförsäkring villkor