Medlemsförsäkringar

Verdandi

Verdandi - arbetarnas socialpolitiska organisation arbetar för social rättvisa och ett alkoholskadefritt samhälle, genom att organisera utsatta grupper till kamp för bättre villkor.

Försäkringsbesked

Samlingsförsäkring omfattar företagsförsäkring och tjänstereseförsäkring.

Deltagarolycksfallsförsäkring. Gäller för medlemmar under deltagande i anordnad verksamhet av Verdandi eller dess lokalorganisationer. Ingår i medlemskapet.

Innehåller grupplivförsäkring och medlemsolycksfallsförsäkring-fritid som gäller för samtliga anställda på Verdandi samt möjlighet att medförsäkra. Ingår i anställningen.

Hemförsäkring som gäller med frivillig anslutning för medlemmar i Verdandi. Premien varierar beroende på bostadsort.