Fondanknuten pensionsförsäkring

Att spara till pensionen i en fondförsäkring är ett bra alternativ både för dig som själv vill välja hur dina pengar ska placeras. Men även för dig som vill att någon annan gör jobbet.

Vi vill att du som kund i Folksam, ska kunna välja bland marknadens bästa fonder. Därför har vi valt ut ett antal fonder från andra förvaltare som vi tror på, bland annat etiska fonder, fonder med låga avgifter och prisbelönta toppfonder.

Du får mer pengar sparade eftersom våra fonder har så låga avgifter. På lång sikt kan det innebära åtskilligt många mer tusenlappar till din pension som inte äts upp av onödigt höga avgifter.

Vi vill att du som kund i Folksam fondförsäkring ska ha ett brett utbud av fonder med hållbara placeringskriterier att välja mellan. Därför erbjuder vi fonder på de flesta marknader där fondbolaget undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI).

Vi har dessutom fonder från flera fondbolag med egna hållbara kriterier. I fondlistan kan du sortera fram alla fonder med en hållbarhetsprofil och även de som undertecknat PRI. Kryssa bara i rutan "hållbarhet".

Våra fonder

På vår internettjänst Mina sidor kan du följa värdet på ditt sparande och enkelt byta fonder utan kostnad.

Mina sidor

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En högre risk kan dock öka möjligheten att på sikt få bättre avkastning.

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du får ett väl avvägt utbud att välja från.

Försäkringsvillkor pension och fond

Förköpsinformation företag

Årsavgifter på försäkring tecknad från 2001-12-01

Premieavgift 0%
Årligt avdrag på kapitalet 0,7%
Årlig fast avgift 295 kr

Försäkringssparandet placeras i fonder. Förutom de elva Folksamfonderna kan du också spara i ett antal speciellt utvalda fonder från flera ledande fondbolag.

Fondutbudet täcker de flesta marknaderna från räntefonder, blandfonder, fond-i-fonder, breda globalfonder, branschfonder till fonder på de flesta tillväxtmarknaderna. Se fondfliken ovan där aktuellt fondutbud och fondkurser presenteras.

Du kan byta fonder utan extra kostnad såväl under försäkringstiden som under utbetalningstid. Det gör du enklast själv via Mina sidor. Där får du dagligen en samlad information om fondvärde, uttagna avgifter med mera.

Efterlevande förmånstagare har också rätt att byta fonder.

Du bestämmer själv när du vill få ut pensionen, dock tidigast från 55 år. Utbetalningen kan väljas som livsvarig (livet ut från det försäkringen börjar betalas ut) eller periodisk utbetalning, minst 5 år och maximalt 20 år. Utbetalningsålder och period kan ändras under spartiden.

Pensionens storlek motsvarar inlösenvärdet av det antal fondandelar som, efter avdrag för avgifter och skatt, fastställs för varje utbetalningstillfälle. Försäkringens värde och utbetalda belopp förändras därför på grund av kursutvecklingen under utbetalningstiden.

Till en pensionsförsäkring med återbetalningskydd hör ett förmånstagarförordnande. Genom detta avgörs vem som ska ha försäkringens återbetalningsskydd. Enligt lag måste förmånstagare väljas ur gruppen: make/ före detta make, sambo/före detta sambo, eller barn. Med make jämställs registrerad partner.

Återbetalningsskyddet innebär att vid dödsfall utbetalas det uppsamlade kapitalet till insatt förmånstagare.

En försäkring tecknas med eller utan efterlevandeskydd. Detta kan göras på tre olika sätt:

- med ett minsta tillåtet efterlevandeskydd som vid tecknandet uppgår till 101% av fondandelarnas värde
- med ett fast belopp
- med ett bestämt belopp, som ökar i takt med basbeloppet. Efterlevandeskyddet omvandlas till efterlevandepension och betalas ut till förmånstagare om den försäkrade avlider. Kostnaden för efterlevandeskyddet betalas genom inlösen av fondandelar.

Boka en rådgivning - det är enkelt. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig! Vi kan hjälpa dig med lösning som passar just dina behov.