Andra lösningar för ägaren

Vill du ha ett enkelt sparande med ett garanterat utbetalningsbelopp eller vill du kanske själv välja hur dina pengar placeras?

Vi kan visa hur du bäst planerar för din egen pension.

Att spara till din pension i en fondförsäkring är ett bra alternativ för dig som själv vill välja hur dina pengar ska placeras.

Fondanknutet

Traditionell pensionsförsäkring är ett enkelt sparande med god avkastning.

Traditionellt