Välkommen till ett riktigt bra företag att pensionsspara i

Ett eget pensionssparande är extra viktigt för dig som är egenföretagare och saknar tjänstepension. I Folksam har vi varit duktiga på att få våra kunders pensionssparande att växa.

Med eget företag har du säkert fullt upp med att sköta din dagliga verksamhet. Här kan du enkelt komma igång med ditt pensionssparande.
Din pension kommer från flera olika håll, dels som allmän pension från staten, dels som tjänstepension för den som är anställd.

Men som egenföretagare behöver du ordna din pension själv, oavsett om du driver enskild firma eller aktiebolag. För att veta vad du behöver för försäkringar och sparande är det bra att utgå från vad du skulle haft som anställd i ett företag med kollektivavtal.

Sen kompletterar du med det som behövs för dig som egenföretagare. Annars är det risk för att du behöver sänka din levnadsstandard rejält som pensionär.

Fördelen för dig som företagare är att du kan sätta av en del av vinsten till ett eget pensionssparande samtidigt som du har rätt att göra avdrag för pensions- sparandet. Har du ett aktiebolag kan du sätta av 35 procent av lönen, medan du med enskild firma eller handelsbolag kan avsätta 35 procent av överskottet från aktiv näringsverksamhet.

Därför väljer du oss att förvalta ditt pensionssparande

Det finns många aktörer på marknaden. Här nedan listar vi orsakerna till att vi är ett riktigt bra pensionsbolag att spara i.

Folksam är ett ekonomiskt starkt bolag med hög solvens- och konsolideringsgrad. Det betyder att vi kan uppfylla våra åtaganden mot kunderna.

Sparar du i vår traditionella pensionsförsäkring får du alltid minst det garanterade pensionsbeloppet – oavsett hur det går på börsen. Det är en trygghet för dig.

Du behöver inte sköta några placeringar. Vi förvaltar aktivt dina pensionspengar för att ge dig en långsiktigt god avkastning.

De senaste ekonomiska nyckeltalen

Folksam är ett ömsesidigt bolag. Det betyder att vi ägs av våra kunder. All vår vinst går direkt till våra kunder och inte till aktieägare, eller som bonus till ledningen.

Vi vill även att våra investeringar ska bidra till en hållbar utveckling. Dessutom är vi övertygade om att de företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. Därför har vi placeringskriterier för hur vi investerar våra kunders pengar.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Du som är kund är med och äger oss och det viktigt att du vet vad du betalar för. Våra avgifter ska vara rättvisa och enkla att förstå. Du ska inte överraskas av konstiga tillägg eller avdrag utan kostnaden ska vara låg och inte äta upp det förvaltade beloppet.

Vi har utsetts till bäst i branschen flertalet gånger de senaste åren av Söderberg & Partners som är en av Sveriges ledande finans- och försäkringsförmedlare. Bli kund i ett erkänt skickligt pensionsbolag du med!

Boka en rådgivning - det är enkelt. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig! Vi kan hjälpa dig med lösning som passar just dina behov.