Traditionell pensionsförsäkring

En traditionell pensionsförsäkring betyder att vi på Folksam förvaltar ditt sparande. För varje inbetalning du gör får du ett garanterat utbetalningsbelopp.

Är utvecklingen bra får du en högre utbetalning än det garanterade beloppet. Både enkelt och tryggt.
Du gör ett bra beslut som börjar ett privat pensionssparande. Tack vare det jämnar du ut skillnaden mellan den lön du har idag, och den pension du får i framtiden.

Trygg avkastning – stark ekonomi

Hur får vi dina pengar att växa? När du sparar i vår traditionella pensionsförsäkring får du alltid det garanterade pensionsbeloppet.

Det är en trygghet för dig – men du har dessutom möjlighet att få mer pengar i form av avkastning. En viktig nyckel till bra framtida avkastning är solvens.

Folksam är ett ekonomiskt starkt bolag med hög solvens- och konsolideringsgrad. Det betyder att vi kan uppfylla våra åtaganden mot kunderna.

Sparar du i vår traditionella pensionsförsäkring får du alltid minst det garanterade pensionsbeloppet – oavsett hur det går på börsen. Det är en trygghet för dig.

Du behöver inte sköta några placeringar. Vi förvaltar aktivt dina pensionspengar för att ge dig en långsiktigt god avkastning.

De senaste ekonomiska nyckeltalen

Folksam är ett ömsesidigt bolag. Det betyder att vi ägs av våra kunder. All vår vinst går direkt till våra kunder och inte till aktieägare, eller som bonus till ledningen.

Vi vill även att våra investeringar ska bidra till en hållbar utveckling. Dessutom är vi övertygade om att de företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. Därför har vi placeringskriterier för hur vi investerar våra kunders pengar.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Du som är kund är med och äger oss och det viktigt att du vet vad du betalar för. Våra avgifter ska vara rättvisa och enkla att förstå. Du ska inte överraskas av konstiga tillägg eller avdrag utan kostnaden ska vara låg och inte äta upp det förvaltade beloppet.

Pensionsbolag

Folksam rankas som det mest hållbara varumärket i kategorin försäkringar och KPA Pension, som är en del av Folksamgruppen, vinner kategorin pensionsbolag för tolfte året i rad när Sustainable Brand Index för 2022 presenterades.

När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Folksam i siffror

I vår månatliga rapport "Folksam i siffror" redovisar vi viktiga ekonomiska nyckeltal för vår traditionella försäkring varje månad. I den hittar du information om placeringsfördelning, nuvarande solvens, konsolideringsgrad och andra relevanta siffror.

Folksam i siffror

Återbäringsränta och totalavkastning inom Folksam Tjänstepension och Folksam Liv

Nedan visas aktuell återbäringsränta och garantiränta samt historiska uppgifter avseende återbäringsränta och avkastning för traditionella försäkringsprodukter med utjämnad återbäringsränta inom Folksam Tjänstepension AB och Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv). Senast uppdaterad 2024-04-01.

Folksam Tjänstepension

Folksam Liv

Återbäringsränta
5,0 %
6,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta
(2019-2023)
5,5 %
5,0 %
Totalavkastning 2023
7,4 % *
8,2 %
Genomsnittlig totalavkastning 
(2019-2023)
- %
5,5 %
Garantiränta
1,0 %
1,0 %

* Det förvaltade kapitalet, portföljens fördelning och totalavkastning exkluderar premiegarantiproduktens aktieportfölj. Företaget Folksam Tjänstepension AB avkastade under 2023 8,1%.

Förklaringar

 • I Folksam Tjänstepension förvaltar vi din pension från jobbet, den avtalas i kollektivavtal eller mellan arbetsgivare och anställd.
    
  I Folksam Liv förvaltar vi övriga försäkringar så som till exempel ditt eget sparande eller ditt företags sparande. Vi erbjuder även andra typer av försäkringar så som till exempel sjukförsäkring eller livförsäkring som faller ut om du avlider.
    
  Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.
Nedan hittar du villkor, aktuella regler och avgifter samt förköpsinformation för Folksams traditionella försäkring. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Villkor Traditionell Pensionsförsäkring

Förköpsinformation Traditionell Pensionsförsäkring

Utbetalning

Utbetalningarna sker den 25:e, oavsett om du har månads-, kvartals-, halvårs- eller årsvisa utbetalningsperioder. Om den 25:e är en helgdag, sker utbetalningen vardagen innan.

Regeringen beslutade att slopa avdragsrätten för pensionssparande 2016. Vi erbjuder i stället andra alternativ för långsiktigt sparande och sparande till pensionen.

I en traditionell försäkring förvaltar Folksam det sparade kapitalet för din räkning. Du som kund får ett garanterat försäkringsbelopp för varje inbetalning som görs. En traditionell pensionsförsäkring är med andra ord ett bra val för dig som vill ha en trygg försäkring.

Utöver det garanterade beloppet kan återbäring uppstå (läs mer under "Vad är återbäringsränta?")

Återbäring utgör en del av bolagets riskkapital och är inte garanterad. Återbäringen är beroende av avkastning på placeringstillgångarna. Avkastning utöver den garanterade räntan ger ett överskott som kan leda till att preliminärt fördelad återbäring ökar. På samma sätt innebär det att underskott kan leda till att preliminärt fördelad återbäring minskar.

Traditionell försäkring ger ett garanterat försäkringsbelopp. För att beräkna detta belopp används bland annat den garanterade räntan, som beror på NÄR premierna är inbetalda. Utöver det garanterade försäkringsbeloppet kan ett överskott uppstå, så kallat tilläggsbelopp.

Sedan 2016 saknar du som privatperson avdragsrätt för pensionsförsäkring. För näringsidkare och anställd utan pensionsrätt i sin anställning gäller andra regler.

Utbetald pension är skattepliktig inkomst.

Pensionsförsäkring schablonbeskattas med en avkastningsskatt. Skattesatsen är för närvarande 15% på den genomsnittliga statslåneräntan under det föregående året.

Du bestämmer själv när du vill få ut pensionen, men tidigast från 55 år och kortaste utbetalningstid är 5 år. Utbetalningsålder och utbetalningstid kan ändras under spartiden.
Observera att vissa ändringar kan kräva hälsoprövning.

Återbetalningsskyddet innebär att vid dödsfall utbetalas det uppsamlade kapitalet till insatt förmånstagare.

Till en pensionsförsäkring med återbetalningskydd hör ett förmånstagarförordnande. Genom detta avgörs vem som ska ha försäkringens återbetalningsskydd. Enligt lag måste förmånstagare väljas ur gruppen: make/ före detta make, sambo/före detta sambo, eller barn. Med make jämställs registrerad partner.

Boka en rådgivning - det är enkelt. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig! Vi kan hjälpa dig med lösning som passar just dina behov.