Elitidrottsförsäkring

Försäkringar för

OBOS Damallsvenskan och Elitettan

För klubbarna i OBOS Damallsvenskan ingår ett försäkringspaket för alla spelare. För klubbar i Elitettan kan anslutning ske frivilligt till försäkringsdelarna.

Trygghetsförsäkring Idrott

Innehåller ersättning för sveda och värk, medicinsk invaliditet och dödsfall.

Vårdkostnadsförsäkring

Samtliga A-lagsspelare omfattas av en Vårdkostnadsförsäkring som ersätter vårdkostnader. Föreningen kan välja mellan två omfattningsnivåer – omfattning Bas eller Bas+Extra.

Bestående idrottsavbrott

Försäkringen gäller dygnet runt vid både sjukdom och olycksfall. Med bestående avbrott menas att du på grund av skadan eller sjukdomen måste sluta spela fotboll (karriärsstopp).
Trygghetsförsäkringen gäller vid olyckor som inträffar under aktivitet som matcher och träningar (inom arbetet som spelare) eller vid direkt resa till eller från.

Villkor Trygghetsförsäkring

Om du blir inskriven på sjukhus över natt i minst två dagar i en följd lämnas ersättning från med 200 kronor per dag. Ersättning lämnas för högst 180 dagar.

Ersättning kan lämnas vid arbetsoförmåga till minst 50 procent under minst 31 dagar i en följd. Ersättning lämnas med 2 625 kronor per månad i längst 180 dagar.

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms, och en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av en tabell. Ersättning kan utgå med högst 300 000 kronor.

Ersättning vid ärr på grund av olycksfall.

För olycksfallsskada som under de tolv första månaderna från det att olycksfallet inträffade medfört vård hos legitimerad läkare/sjuksköterska, lämnas schablonersättning med 1 000 kronor. Ersättningen är avsedd att till viss del täcka dina kostnader för vård exempelvis läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel samt resor till och från vård och behandling.

Försäkringsbeloppet är 200 000 kronor och utbetalas till dödsboet vid dödsfall.

Samtliga A-lagsspelare omfattas av en vårdkostnadsförsäkring som ersätter vårdkostnader. Föreningen kan välja mellan två omfattningsnivåer: omfattning BAS eller BAS+Extra.

Om din förening valt alternativet BAS kan du få ersättning för artroskopiska ingrepp och operationer i knäleden

 • Kostnad för att ställa diagnos
 • Kostnad för läkarbesök och magnetröntgen eller annan röntgen
 • Artroskopi och operativa ingrepp — knä ingår
 • Högst fem rehabiliteringstillfällen
Viktiga begränsningar
 • Artroskopiska ingrepp och operationer som rör annan kroppsdel än knäleden ersätts inte
 • Ersättning lämnas inte för resor och logi

Om din förening har valt alternativet Bas + Extra så kan du få ersättning för:

 • Kostnad för att ställa diagnos.
 • Kostnad för läkarbesök och magnetröntgen eller annan röntgen.
 • Atroskopi och operativa ingrepp.
 • Högst 10 rehabiliteringstillfällen per skada.
 • Ersättning för resor och boende i samband med vård ersätts upp till 3 000 kr.
 • Vissa ingrepp som till exempel CAM-operation och diskbråck ersätts med högst 40 000 kr.

Ersättning lämnas oavsett som vården är offentlig eller privat och försäkringen gäller utan självrisk.

Undantag Bas och Bas+Extra
 • Förkylningar eller liknande
 • Allergiutredning
 • Övriga ingrepp
 • Tidigare skador och sjukdomar
Folksam samarbetar med flera vårdgivare som finns utspridda i landet. Vid vårdbehov kontaktar du som spelare eller din klubb den vårdgivare du vill gå till. Vårdgivaren fyller i ett underlag till Folksam och är kostnaden ersättningsbar från försäkringen fakturerar vårdgivaren Folksam.

För att reglera de andra försäkringarna eller andra ersättningsbara kostnader från vårdförsäkringen som medicin, resor med mera kontaktar du själv Folksam Elitskador på telefon: 08-772 87 95

Vårdgivare Folksam samarbetar med

Projekt Knäkontroll

Varje år drabbas många unga tjejer av svåra knäskador som orsakar lidande och kostar stora belopp. Med ett enkelt träningsprogram så minskar risken för allvarliga skador väsentligt.

Träningsprogrammet knäkontroll

Undvik skador när du är ute och reser

Här hittar du tips och rekommendationer som kan vara bra att tänka på inför din resa.

Goda råd till resenären