Egen vårdkostnads­försäkring

Ring 0771-950 950 för att teckna försäkringen

Försäkringen för dig som är elitidrottare

Du som är elitidrottare kan enkelt skaffa en vårdförsäkring genom Folksams Elitidrottsförsäkring. Välj mellan två nivåer: Bas eller Bas+Extra.

Försäkringen kan betala för medicinska kostnader som en läkare har rekommenderat för att behandla skador från olyckor eller sjukdomar.
Försäkringen täcker kostnader upp till ett år efter att skadan eller sjukdomen uppstod. Den ersätter både offentlig och privat vård, och gäller utan självrisk.


Med vår elitidrottsförsäkring får du: 

  • Ersättning för vårdkostnader inom Sverige
  • Ersättning för medicinska ingrepp, läkarvård, sjukhusvård, läkemedel, behandling och rehabilitering efter olycka eller sjukdom
  • Vilken ersättning du kan få beror på om du valt nivå Bas eller Bas+Extra

Villkor och information

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada

Översikt Elitidrottsförsäkring Bas

Försäkringen ger ersättning för medicinsk vård som utförs i Sverige och som är relaterad till händelsen som ledde till försäkringsfallet. Denna ersättning gäller för vård som ges inom ett år från det att försäkringsfallet inträffade.

I Bas-försäkringen täcks kostnader för medicinska åtgärder som behövs för att fastställa en diagnos. Det inkluderar utgifter för det första läkarbesöket, magnetröntgen eller andra typer av röntgenundersökningar.

I Bas-försäkringen täcks endast kostnader för artroskopiska ingrepp och operationer i knäleden.

Du kan även få ersättning för efterföljande läkarvård, sjukhusvistelse och receptbelagda läkemedel. Om behörig läkare har ordinerat behandling för att främja läkning i knäleden kan du få ersättning för det.

Efter operation i knäleden kan du få ersättning för kostnader för sjukgymnastik eller andra former av rehabilitering. Du kan få ersättning för rehabilitering upp till fem gånger.

Begränsningar i Elitidrottsförsäkring Bas

  • Försäkringen kan endast ge ersättning för kirurgiska ingrepp i knäleden
  • Försäkringen ersätter endast rehabilitering av skador i knäleden
  • Försäkringen ersätter inte utgifter för resor och boende i samband med vård

Översikt Elitidrottsförsäkring Bas+Extra

Försäkringen ger ersättning för vård som utförs i Sverige och som är relaterad till händelsen som ledde till försäkringsfallet. Denna ersättning gäller för vård som ges inom ett år från det att försäkringsfallet inträffade.

Med Bas+Extra-försäkringen kan du få ersättning för kostnader för olika typer av vård. Försäkringen omfattar läkarvård, magnetröntgen, andra former av röntgenundersökningar, sjukhusvård, receptbelagda läkemedel och behandlingar som rekommenderats av en legitimerad läkare för att behandla och läka skadan eller sjukdomen.

Med Bas+Extra-försäkringen kan du få ersättning för artroskopiska ingrepp och operationer. Dessutom omfattas efterföljande läkarvård, sjukhusvistelse, receptbelagda läkemedel och behandlingar som ordinerats av en behörig läkare för att främja läkning eller behandling av skadan eller sjukdomen.

För att hjälpa till med läkningen av en skada kan du få ersättning för sjukgymnastik eller andra former av rehabilitering. Du kan få ersättning för rehabilitering upp till tio gånger per skada.

Du kan få ersättning för de utgifter du har för resor och boende som krävs i samband med vård eller behandling som täcks av försäkringen, om det sker inom Sverige.

Om du är under 18 år täcks även kostnaderna för en närstående person som reser med dig vid vårdtillfället. Ersättningen är begränsad till högst 3 000 kronor per skada.

För elever vid RIG (Regionala IdrottsGymnasier) eller NIU (Nationella Idrottsutbildningar) kan du få ersättning för idrottspsykologisk konsultation. Försäkringen ersätter kostnaderna för upp till fem besök eller tio timmars konsultation hos en psykolog eller terapeut för idrottspsykologisk rådgivning. 

Kontakta den vårdklinik där du önskar att få behandling. Om det behövs kommer läkaren kontakta Folksam för att bestämma om den planerade behandlingen är ersättningsbar och ger sedan svar till läkaren.

Om situationen är så akut att det inte är möjligt att vänta på Folksams beslut, ska Folksam kontaktas så snart som möjligt efteråt.

Fakturan för det godkända läkarbesöket eller operationen skickas direkt från vårdgivaren till Folksam. Eventuella andra ersättningsberättigade kostnader, som till exempel för medicin eller resor, betalas först av dig själv. Därefter kan du kontakta Folksam för att få ersättning för dessa utlägg.

Vid skada

Om en skada inträffar ska du kontakta våra skadereglerare på Folksam för elitidrott. De kommer att hjälpa dig med att hantera och behandla din skada samt assistera dig genom försäkringsprocessen.

Telefon: 08-772 87 95

Frågor till Folksam

Kontakta Idrott & Hälsa om du har frågor eller behöver komplettera din elitidrottsförsäkring.

Telefon: 0771-950 950

Har du råkat ut för något?

Anmäl din skada direkt

Behöver du hjälp?

0771–950 950

måndag-torsdag 8–19
fredag 8–17
helger 9–16

Om du råkat ut för en skada

08-772 87 95

Vardagar 9-17
Folksam elitidrottsskador

Kontakta oss via e-post

Projekt Knäkontroll

Varje år drabbas många unga tjejer av svåra knäskador som orsakar lidande och kostar stora belopp. Med ett enkelt träningsprogram så minskar risken för allvarliga skador väsentligt.

Träningsprogrammet knäkontroll

Undvik skador när du är ute och reser

Här hittar du tips och rekommendationer som kan vara bra att tänka på inför din resa.

Goda råd till resenären