Elitidrottsförsäkring

Allsvenskan och Superettan

Alla spelare i klubb som tillhör Allsvenskan och Superettan omfattas av vår vårdkostnadsförsäkring. Klubben väljer omfattningen på vårdkostnadsförsäkringen, antingen Bas eller Bas+Extra.

Villkor Gruppförsäkring Elitidrottförsäkring

Här kan du läsa mer om de olika omfattningarna:

Om din förening valt alternativet Bas kan du få ersättning för artroskopiska ingrepp och operationer i knäleden

 • Kostnad för att ställa diagnos
 • Kostnad för läkarbesök och magnetröntgen eller annan röntgen
 • Artroskopi och operativa ingrepp — knä ingår
 • Högst fem rehabiliteringstillfällen
Viktiga begränsningar
 • Artroskopiska ingrepp och operationer som rör annan kroppsdel än knäleden ersätts inte
 • Ersättning lämnas inte för resor och logi

Om din förening har valt alternativet Bas + Extra så kan du få ersättning för:

 • Kostnad för att ställa diagnos.
 • Kostnad för läkarbesök och magnetröntgen eller annan röntgen.
 • Atroskopi och operativa ingrepp.
 • Högst 10 rehabiliteringstillfällen per skada.
 • Ersättning för resor och boende i samband med vård ersätts upp till 3 000 kr.
 • Vissa ingrepp som till exempel CAM-operation och diskbråck ersätts med högst 40 000 kr.

Ersättning lämnas oavsett som vården är offentlig eller privat och försäkringen gäller utan självrisk.

Undantag Bas och Bas+Extra
 • Förkylningar eller liknande
 • Allergiutredning
 • Övriga ingrepp
 • Tidigare skador och sjukdomar

Projekt Knäkontroll

Varje år drabbas många unga tjejer av svåra knäskador som orsakar lidande och kostar stora belopp. Med ett enkelt träningsprogram så minskar risken för allvarliga skador väsentligt.

Träningsprogrammet knäkontroll

Undvik skador när du är ute och reser

Här hittar du tips och rekommendationer som kan vara bra att tänka på inför din resa.

Goda råd till resenären