Försäkringsskydd vid idrottsresa

Idrottsevenemang utomlands

Så hanterar vi personuppgifter

Försäkringen anpassad för dig som åker på idrottsresor

Om ni ska resa utomlands för att delta i ett idrottsevenemang kan det vara bra att ha ett skydd vid akut sjukdom eller olycksfall – och kostnader som det kan medföra. Det kan till exempel handla om dyra hemtransportkostnader eller kostnader för vård på sjukhus. 

Försäkringen Idrottsevenemang utomlands är skräddarsydd för idrottsresor och innehåller allt du behöver för att känna dig trygg på resan.

  • Vårdkostnader under utlandsvistelse
  • Merkostnader för kost och logi
  • Merutgifter vid behov av hemtransport

Villkor och information

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada

Kostnader för idrottsresa utomlands Högst 5 dagar Högst 10 dagar Högst 17 dagar Högst 30 dagar
Premie per försäkrad inom Europa 56 kr 71 kr 117 kr 204 kr
Minimipremie (oavsett antal försäkrade) 560 kr 710 kr 1170 kr 2040 kr
Premie för försäkrad i övriga länder 87 kr 135 kr 215 kr 385 kr
Minimipremie (oavsett antal försäkrade) 870 kr 1350 kr 2150 kr 3850 kr
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i idrottsresa utomlands.

Försäkring vid idrottsresa utomlands

I försäkringen ingår följande moment:

Ledare/funktionärer har reseskydd vid utlandsresa genom Riksidrottsförbundets grundförsäkring och behöver inte försäkras genom denna tilläggsförsäkring.

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, behandling som läkare föreskriver, sjukhusvård, akuta hjälpmedel och lokala resor för vård och behandling under vistelsen utomlands.

Vid akut sjukdom lämnas ersättning för fortsatt vård i Sverige om vården eller behandlingen ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt finansieras av offentliga medel.

Ersättning för vård, sjukhusvård och resor ersätts i längst 60 dagar från första läkarbesöket.

Kräver olycksfallet eller den akuta sjukdomen enligt intyg från läkare på orten ändring av boendeform eller en förlängning av tiden för uppehållet på viss ort, lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi.

Ersättning lämnas under längst 60 dagar från första läkarbesöket.

Vid akuta tandbesvär (oberoende av orsaken) lämnas ersättning för nödvändig provisorisk behandling, som nödvändiggjorts under vistelsen utomlands.

Ersättning lämnas för på grund av skadan eller akut sjukdom nödvändiga och skäliga kostnader för hemresa till Sverige om du inte kan återvända på det sätt som planerats.

Färdsättet ska vara föreskrivet av SOS International eller Folksam. Merkostnad för försäkrad medresenärs hemresa ersätts också.

Kostnader för resa till svårt sjuk i utlandet
Om läkare i intyg bedömer att din skada eller akuta sjukdom är livshotande, betalas nödvändiga och skäliga kostnader för två personers resa från hemorten i Sverige och åter inklusive uppehälle.

Hemtransport från utlandet av avliden för begravning
Vid dödsfall betalar Folksam kostnaden för transport av den avlidne till hemorten i Sverige samt merkostnader för medföljande familjemedlemmars hemresa.

Frågor om försäkringen?

mån-fre 8.00–16.30

Har du råkat ut för något?

Ring så hjälper vi dig.
Vardagar 07.30–17.00
08-772 87 95

Tips inför resan

På semestern ska du kunna slappna av och glömma vardagen. Här listar vi de vanligaste skadeorsakerna så att du ska kunna tänka efter före.

Goda råd till resenären

Resklar: utökat reseskydd

I våra hem- och villaförsäkringar Bas och Mellan ingår ett bra reseskydd för dig och din familj. Med Resklar utökar du det skyddet ytterligare.

Tilläggsförsäkringen Resklar