Tilläggstjänst

Köra Säkert

Ny tjänst som lanseras snart till våra bilförsäkringar

Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om. Vår trafikforskning om säkerhet på vägen och i bilen har bidragit till att både spara liv och ge en säkrare trafik. Köra Säkert är en ny tilläggstjänst till våra bilförsäkringar och bygger på att du själv får hjälp, med en indikator, att hålla rätt hastighet.

Miljön vinner på lägre hastighet – det ger sänkta CO2-utsläpp och minskad upprivning av partiklar från både asfalt och däck. Med Köra Säkert kan du få ett lägre pris på din bilförsäkringspremie.

Med Folksams Köra Säkert får du:

  • En indikator som ger dig direkt återkoppling
  • Hjälp att hålla rätt hastighet - sänkt hastighet sparar liv
  • Din körhistorik i en app
  • Rabatt på din bilförsäkring

Indikatorn ger dig direkt återkoppling

Till din hjälp får du en indikator, en hjälpreda, som gör det lättare för dig att hålla hastighetsgränsen. Den placeras enkelt i bilen och ger dig omedelbar återkoppling när du bör lätta på gasen. Grönt ljus betyder att du håller rätt hastighet eller kör under den.

Appen visar din körhistorik. Och mycket mer

Till Köra Säkert hör en app som du laddar ner på vanligt sätt. I den ser du hur många procent grön körning du har efter varje bilkörning - alltså så stor andel som indikatorn lyst grönt. Du ser också vilken rabatt du har just nu och kan få, din körhistorik och får coachande meddelanden från våra trafikforskare.
Om alla bilförare skulle hålla hastigheten skulle 40 liv per år räddas. Anders Kullgren, Trafiksäkerhetsforskare, Folksam

Hur mycket rabatt kan du få? Det bestämmer du!

Med grön körning ger vi dig upp till 20 % rabatt.

Så här skaffar du Köra Säkert

Din bil behöver vara försäkrad i Folksam och du behöver ha tjänsten Telia Sense.

Folksam har letat länge efter en samarbetspartner som skulle kunna ta resultatet från vår forskningsstudie Grönt Ljus vidare (studien som visade att en fast återkoppling i till föraren bidrog till en beteendeförändring gällande förmågan att hålla hastighetsgränsen).

Telia är ett stort företag med de resurser som behövs för att vara långsiktiga. Telia Sense har ett eget värde för kunden, Folksam är bra på försäkringar och Telia möjliggör lösningen med tekniken. Genom att tillhandahålla ett ekosystem/galleria för flera partners kommer flera leverantörer samsas i samma tekniklösning - det skapar kundnytta och bidrar till ett hållbart samhälle.

Folksam har skapat erbjudandet Köra Säkert för att stimulera våra kunder till en säkrare körstil med sänkt hastighet. Det långsiktiga målet är att spara liv och olyckor i trafiken.

I Sverige har vi kommit långt vad gäller trafiksäkerhet. Idag är det till exempel väldigt få som struntar i bilbältet eller låter sina barn sitta fritt i bilen. Vi bygger också säkrare bilar och vägar. Nu har turen kommit till hastigheten på våra vägar som är en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till trafikolyckor. Små förändringar ger stora resultat.

Ungefär hälften av Sveriges bilister kör vanligen upp till 10 km/h över gällande hastighet. Om alla de skulle sänka medelhastigheten med bara 3-4 km/h skulle tempot sjunka på våra vägar och vi skulle rädda ca 60 liv och minska antalet olyckor med hela 15 %. Varje år! Det sparar fler liv än om vi skulle försöka få ett fåtal grova fartsyndare att sänka farten.

Folksam Köra Säkert bygger på ett så kallat ”Pay How You Drive”-koncept, som innebär precis vad det heter – du kan påverka din bilförsäkring och få en lägre premie om du lättar på gasen. Till din hjälp får du en ”indikator”- en "hjälplampa", som gör det lättare för dig att hålla hastighetsgränsen. Folksam vill bidra till en säkrare körstil och sänkta hastigheter på Sveriges vägar genom att belöna en ansvarsfull och miljömedveten körstil. Belöningen består av en rabattmöjlighet på bilförsäkringspremien, med upp till 20 %.

Förutom en lägre bilförsäkringspremie sänker du dessutom dina bränslekostnader och minskar slitaget på din bil. Som en extra bonus minskar du också miljöpåverkan eftersom lägre hastighet innebär sänkta CO2-utsläpp och minskad upprivningen av partiklar från både asfalt och däck.

Folksam Köra Säkert sparar alltså inte bara liv och pengar, Folksam Köra Säkert sparar även miljön.

För att ta del av erbjudandet Folksam Köra Säkert måste du ha Telia Sense installerat och ha din bilförsäkring hos Folksam.

Folksam bedriver forskning för ett säkrare samhälle och målsättningen med den nya bilförsäkringen är att rädda liv och verka för en bättre miljö genom att få ner hastigheten på våra vägar, samtidigt som du som kund får en lägre premie på din bilförsäkring.

Små skillnader ger stora resultat. Ungefär hälften av Sveriges bilister kör vanligen upp till 10 km/h över gällande hastighet. Om de skulle sänka medelhastigheten med bara 3-4 km/h skulle tempot sjunka på våra vägar. Vi skulle rädda cirka 40 liv och minska antalet olyckor med hela 15 %. Varje år! Alltså, färre dödsfall och olyckor i trafiken och en bättre miljö - det finns bara vinnare!

En lägre hastighet innebär sänkta CO2-utsläpp och minskad upprivningen av partiklar från både asfalt och däck. Miljöpåverkan blir alltså mindre när du lättar på gasen.

Förutom möjlighet till en lägre premie finns också pengar att spara genom ett minskat slitage på bilen samt en lägre bränsleförbrukning. Belöningen består av en rabattmöjlighet på bilförsäkringspremien, med upp till 20 %.

Bilens kördata tas upp av Telia Sense och bilens hastighet jämförs med Nationell Vägdatabas (NVDB). Där finns samtliga statliga och kommunala vägar i Sverige med gällande hastigheter registrerade. Baserat på vad hastigheten är i NVDB för aktuell vägsträcka ger indikatorn återkoppling till föraren genom att lysa grönt, gult eller rött beroende på bilens hastighet. Indikatorn fungerar alltså som en hjälpreda till kunden för att indikera hur väl hastigheten hålls.

Folksam värnar om den personliga integriteten. Datainspektionen har godkänt att aktuella uppgifter samlas in för försäkringslösningen. Informationen från Telia Sense och NVDB skickas till Folksam för rabattberäkning och statistikframtagning.

Folksam samlar endast den data som verkligen behövs för beräkning av rabatten och för att påverka körstilen och inga uppgifter som avser exakt tid eller plats. Efter färden överförs all information om körd sträcka i aggregerad form till Folksam och raderas sedan direkt i Telias databas.

Kopplingen mellan färdväg och tidpunkt är också aggregerat så att ingen kan utläsa vilken bil som har körts var och när. Aggregeringen är gjord för att säkra den personliga integriteten.

Datan som samlas in används i rabattberäkningssyfte. Folksam använder även datan för framtagning av statistik för produktutveckling. Efter varje körd sträcka raderas informationen i Telias databas. Den går inte att återskapa.

Informationen som Folksam samlar in för Köra Säkert är aggregerad och uppdelad i tids- och hastighetsintervaller.

Nej. Vi vill stimulera våra kunder till en säkrare körstil med sänkt hastighet. Det finns bara vinnare, Köra Säkert sparar liv, är bra för miljön och plånboken.

Säkra och bränslesnåla bilar

Alla årets bilar – som uppfyller våra krav. Vår lista innehåller alla bilmodeller som är både trafiksäkra, bränslesnåla och miljömässigt hållbara.

Se hela listan

För en hållbar framtid

Genom att placera pengar ansvarsfullt vill vi påverka de företag vi investerar i att ta ett aktivt ansvar. Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfullt ägande