Hållbarhet och ansvarsfullt ägande

Som Sveriges största företag inom försäkring och pensionssparande har vi goda möjligheter att göra affärer som ökar tryggheten för våra kunder.

Samtidigt som vi värnar om människa och miljö. På så sätt närmar vi oss visionen om att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld. Detta uppnår vi genom vårt hållbarhetsarbete och genom ansvarsfull kapitalförvaltning.

Hållbarhet i Folksam

Vi har ambitionen att vara i framkant och har sedan 60-talet arbetat med miljö och hållbarhetsfrågor. Ett stort företag har stora möjligheter att påverka och Folksams höga miljökrav har bidragit till en högre miljöstandard hos flera stora underleverantörer.

Det innebär till exempel att vi renoverar hus med hållbart material, köper och återvinner reservdelar för bilar och ställer krav på att kundens ersättningsbil är miljöanpassad. 

Mer information om vårt hållbarhetsarbete

Ansvarsfullt ägande

Vi förvaltar drygt 550 miljarder kronor som vi bland annat investerar i räntepapper, aktier och fastigheter. Hela vårt förvaltade kapital omfattas av riktlinjer utifrån hur vi kan ta ansvar och ställa krav på de företag vi investerar i.

Det handlar bland annat om kriterier för miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption och att vi arbetar med att påverka våra innehav till att bedriva en mer hållbar verksamhet.

Så arbetar vi med ansvarsfullt ägande