Folksams riktning mot 2026

Folksams affärsplan bygger på ett strategiarbete, Riktning mot 2026, som ska ta oss mot vår vision och övergripande mål: Vi ska ha branschens mest nöjda kunder. I arbetet har vi identifierat tre strategiska områden.

Tre strategiska områden

  • Sammanhållen kundupplevelse
  • Lönsam tillväxt
  • Effektivitet i vardagen

Sammanhållen kundupplevelse

Som kund ska du möta ett Folksam i en sammanhållen kundupplevelse. Du ska känna dig sedd och uppleva att Folksam är ansvarstagande och engagerad i dig, din livssituation och för ett hållbart samhälle. Folksam finns här för dig som kund och du möter oss oftast digitalt.

Lönsam tillväxt

Folksam fortsätter att utveckla sin affärsmodell med gruppförsäkring, tjänstepension och försäkringar samt sparande som passar de många.

Folksam utvecklar sitt samarbete med partners för att vara det självklara valet som försäkringsgivare och tjänstepensionsbolag och har även direktkontakt med slutkunden, som enkelt kan komplettera sitt engagemang.

Folksam utgår från hållbarhet i erbjudandeutvecklingen och delar med sig av sin skadeförebyggande kunskap.

Effektivitet i vardagen

Folksam använder sin gemensamma operativa organisation för att samla kompetens där det är möjligt att uppnå synergier. Vi arbetar som ett Folksam med en gemensam kultur och ett utvecklande medarbetar- och ledarskap som präglas av ständigt lärande, tillit och öppenhet.

IT-miljön förenklas och data- och informationshanteringen effektiviseras. Utveckling och implementering av nya IT-lösningar följs av avveckling av gamla system. Nivån på driftskostnaderna bidrar till Folksams konkurrenskraft.

Vår verksamhet

Vår verksamhet utgår från vår vision, att våra kunder är våra ägare och att hållbarhet är en god affär.

Det här är Folksamgruppen

Vi är kundägda

Vi ägs av våra kunder vilket innebär kundfördelar som återbäring och riktigt bra erbjudanden.

Så här arbetar vi för våra kunder