Ledningsgrupp och styrelser

Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag.

Att Folksam är ömsesidigt innebär att vi ägs av våra kunder.
Ylva Wessén
Vd och koncernchef
Michael Kjeller
Vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet
Anna-Karin Laurell
Chef Marknad och försäljning
Katrin Röcklinger
Katrin Röcklinger
Chef Affärsområde Liv
Linn Edström Larsson
Chef Ekonomi och Finans (CFO)
Jens Wikström
Chef Affärsområde Sak
Anders Lundsten
Anders Lundsten
Chef IT
Ragnhild Lindegren
Skadedirektör
Pernilla Glad
Chef Människor och miljöer
Björn Nordin
Chef Koncernstaben

Styrelse Folksam Sak

Susanna Gideonsson, ordförande Ordförande LO
Malin Ackholt Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket
Mikael Ahlström Vd tillika styrelseordförande Sprout Park AB
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall
Pernilla Bonde Vd HSB Riksförbund
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet
Åsa Fahlén Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Johanna Frelin Vd Riksbyggen
Helena Liljedahl Vd KF Fastigheter AB
Leif Linde Ordförande KF
Patrik Nygren Vd Unionen Medlemsförsäkring AB
Therese Svanström Ordförande TCO

Personalrepresentanter

Ann-Louise Andersson Akademikerföreningen
Anneli Ersson Forena
Mats Kjellgren Forena (suppleant)
Mikael A Carlsson Handels
Platsen är vakant

Externa revisorer, utsedda av stämman

Jesper Nilsson auktoriserad revisor, Ernst & Young
Hans Eklund lekmannarevisor, KF
Lasse Thörn lekmannarevisor, LO
Leif Hansson lekmannarevisor, TCO

Styrelse Folksam Liv

Lars Ericson, ordförande Vd Konsumentföreningen Stockholm
Anna Almqvist Ekonom, LO
Jesper Andersson Vd Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
Göran Arrius Ordförande Saco
Robert Eriksson Ekonomichef Kommunalarbetareförbundet
Britt Hansson Vd och koncernchef OK ekonomisk förening
Cecilia Hermansson Forskare KTH och seniorekonom på Swedbank
Britta Lejon Ordförande i Fackförbundet ST
Johan Lindholm Förbundsordförande Byggnads
Sineva Ribeiro Förbundsordförande, Vårdförbundet
Petter Skogar Vd, Fremia
Kerstin Wallentin Vice ordförande Konsumentföreningen Stockholm

Personalrepresentanter

Susanna Järnek Akademikerföreningen
Anders Johansson Forena
Ann-Charlotte Tollqvist Forena (suppleant)
Maria Bolin Handels
Jan Sandström Handels (suppleant)

Externa revisorer, utsedda av stämman

Daniel Eriksson auktoriserad revisor, Ernst & Young
Hans Eklund lekmannarevisor, KF, HSB och Riksbyggen
Lasse Thörn lekmannarevisor, LO
Leif Hansson lekmannarevisor, TCO