Vår logotyp

Välkommen att ladda hem vår logotyp i valfritt format. Logotypen är en bärande del i vår grafiska profil.
Därför är det viktigt för oss att du använder den på rätt sätt.

Logotypen får inte användas:

  • i löpande text
  • i direkt anslutning till annan logotyp
  • utan tillräcklig mängd luft runt om
  • för nära hörn, kanter, bilder eller andra grafiska element
Minimiutrymmet med luft står i proportion till logotypens storlek vilket du kan läsa mer om nedan. Genom länken kan du ladda ner logotyper för både tryck och webb.

Ladda ner logotyp för tryck och webb

Användning i tryck

Frizon

För att göra oss så tydliga som möjligt som avsändare, ska logotypen alltid omges av en friyta. Inom friytan placerar vi inte andra objekt som till exempel slogans, budskap, adressuppgifter eller annan information.

Friytan definierar ett minimiutrymme som beräknas utifrån 100% av logotypens versala ”F”-höjd. Den definierade friytan får inte minskas, men däremot ökas. Den minsta tillåtna storleken för logotypen i tryck är en bredd på 20 mm.

Storlek och placering

Logotypen ska alltid vara liggande och placeras längst ned till höger.

Det finns undantag där logotypen får ha en annan placering till exempel på flaggor och giveaways.

Marginalernas storlek finns angiven för de allra vanligaste formaten.

Marginaler

Storleksformat Logo-storlek Marginal
A6 format
30 mm bred 9 mm
A5 format 40 mm bred
12 mm
A4 format 50 mm bred 17 mm
A3 format
70 mm bred
24 mm
70 x 100 format
165 mm bred
48 mm

Användning på webben

För att göra oss så tydliga som möjligt som avsändare ska logotypen alltid omges av en friyta. Inom friytan placerar vi inte andra objekt som till exempel slogans, budskap, adressuppgifter eller annan information.

Friytan definierar ett minimiutrymme som beräknas utifrån 50% av logotypens versala ”F”-höjd. Den definierade friytan får inte minskas, men däremot ökas.

Storlek och placering

Logotypen ska alltid vara liggande och placeras längst ned till höger.