Om oss

Folksam Fastigheter investerar i de kontors- och butiksfastigheter du allra helst vill bedriva din verksamhet i. Och vi investerar i bostäder du kan trivas i och vara stolt över.

Läs gärna mer om hur vi jobbar med ansvarsfullt ägande.

En ansvarsfull fastighetsägare

Letar du efter en centralt belägen butikslokal, ett modernt och snyggt kontor eller någon annan lokal för din verksamhet? Kontakta då vår fastighetsförvaltare Newsec som sköter om våra fastigheter.

Till Newsec

Fastigheter till nytta för kunderna

Folksam investerar i attraktiva fastigheter för boende och verksamheter. Vi äger idag fastigheter till ett värde av omkring 36 miljarder kronor. Vi har ett operativt och finansiellt fokus i vår verksamhet och har överlåtit själva fastighetsförvaltningen till samarbetspartnern Newsec.

På så sätt skapar vi största möjliga värden för hyresgästerna och samhället – men också för våra ägare, det vill säga försäkringskunderna i Folksam.

Folksamgruppens kunder både pensionssparar hos oss och betalar in premier för sina sak- och riskförsäkringar. Det betyder att vi kontinuerligt får in pengar vi måste förvalta på bästa sätt. Kunderna ska få en så bra avkastning som möjligt, alltid genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

För att sprida riskerna fördelar vi våra investeringar på olika tillgångsslag. Därför investerar vi kundernas pengar i räntebärande värdepapper, aktier, så kallade specialplaceringar (onoterade tillgångar) – och fastigheter. Fastigheter står idag för åtta procent av det totala värdet av tillgångarna på drygt 425 miljarder kronor som vi förvaltar.

Sedan 2015 har vi haft en expansiv strategi med ny organisation och förvärvat fastigheter för elva miljarder kronor. Det är vårt sätt att arbeta enligt visionen att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Vårt fastighetsbestånd

Våra fem uppdragsgivare

Personliga och professionella

Vår uppgift är att bidra till att våra kunder ska känna sig trygga. Vi agerar på ett långsiktigt hållbart sätt. Ansvarsfullt fastighetsföretagande och miljötänkande är därför självklart för oss.

Läs mer om Folksams hållbarhetsarbete