Om oss

Folksam Fastigheter investerar i de kontors- och butiksfastigheter du allra helst vill bedriva din verksamhet i. Och vi investerar i bostäder du kan trivas i och vara stolt över.

Nu har vi publicerat vår verksamhetsberättelse för vår fastighetsverksamhet 2017. Läs mer om hur vi jobbar med ansvarsfullt ägande.

En ansvarsfull fastighetsägare

Letar du efter en centralt belägen butikslokal, ett modernt och snyggt kontor eller någon annan lokal för din verksamhet? Kontakta då vår fastighetsförvaltare Newsec som sköter om våra fastigheter.

Till Newsec

Fastigheter till nytta för kunderna

Folksam investerar i attraktiva fastigheter för boende och verksamheter. Vi äger idag fastigheter till ett värde av omkring 33 miljarder kronor. Vi har ett operativt och finansiellt fokus i vår verksamhet och har överlåtit själva fastighetsförvaltningen till samarbetspartnern Newsec.

På så sätt skapar vi största möjliga värden för hyresgästerna och samhället – men också för våra ägare, det vill säga försäkringskunderna i Folksam.

Folksamgruppens kunder både pensionssparar hos oss och betalar in premier för sina sak- och riskförsäkringar. Det betyder att vi kontinuerligt får in pengar vi måste förvalta på bästa sätt. Kunderna ska få en så bra avkastning som möjligt, alltid genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

För att sprida riskerna fördelar vi våra investeringar på olika tillgångsslag. Därför investerar vi kundernas pengar i räntebärande värdepapper, aktier, så kallade specialplaceringar (onoterade tillgångar) – och fastigheter. Fastigheter står idag för sju procent av det totala värdet av tillgångarna på drygt 400 miljarder kronor som vi förvaltar.

För en tid sedan satte vi upp ett djärvt mål för Folksamgruppens ägande av fastighetstillgångar: Att under de närmaste åren förvärva fastigheter till ett värde av omkring tio miljarder kronor. Det är vårt sätt att arbeta enligt visionen att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Detta gör vi på uppdrag av våra fem uppdragsgivare

null

Personliga och professionella

Vår uppgift är att bidra till att våra kunder ska känna sig trygga. Vi agerar på ett långsiktigt hållbart sätt. Ansvarsfullt fastighetsföretagande och miljötänkande är därför självklart för oss.

Läs mer om Folksams hållbarhetsarbete

Fastighetsbestånd

Total area  
Bostäder 33%
Kommersiellt 62%
Övrigt 5%
Geografisk fördelning  
Stockholm 74%
Malmö, Helsingborg 17%
Göteborg 6%
Övrigt 11%

Nyckeltal 2017

Marknadsvärde, fastigheter 33,1 Mdkr
Driftnetto: 967 Mkr
Uthyrningsbar yta: 775.000 kvm
Ekonomisk vakans: 3,7%