Vårt fastighetsbestånd

— attraktiva lägen i första hand

I dag äger Folksam fastigheter huvudsakligen i Stockholm och i Skåne. Men vi letar även efter kontorsbyggnader med innerstadslägen i Göteborg och Uppsala samt bostäder som har god standard och finns på orter där befolkningstillväxten är bra.

Vi kan också investera i samhällsfastigheter om förutsättningarna är de rätta. Vi satsar även på nyproduk¬tion, huvudsakligen i form av hyresbostäder.

Den andra delen av vår verksamhet handlar om att skapa värden genom att utveckla de fastigheter vi redan äger. Två sådana exempel är det pågående Slussenprojektet i Stockholm där vi äger en fastighet och moderniseringen av vårt bostadsområde i Staffanstorp.

Det totala värdet på fastigheterna uppgår till omkring 26 miljarder kronor och omfattar i dag 3 400 lägenheter och 550 lokaler på en total yta av 600.000 m2.

Newsec

null