Vårt fastighetsbestånd

— attraktiva lägen i första hand

I dag äger Folksam fastigheter huvudsakligen i Stockholm, Göteborg och Skåne. Men vi letar även efter kontorsbyggnader med innerstadslägen i Uppsala och bostäder som har god standard och finns på orter där befolkningstillväxten är bra.

Vi kan också investera i samhällsfastigheter om förutsättningarna är de rätta. Vi satsar även på nyproduktion, huvudsakligen i form av hyresbostäder.

Det totala värdet på fastigheterna uppgår till omkring 45 miljarder kronor och omfattar i dag 5 000 lägenheter och 459 000 kvm kommersiella lokaler, tillsammans en total yta av 798 000 kvm.

Newsec

Fastighetsverksamheten 2019

Vårt fastighetsbestånd består av 26% bostäder, 70% kommersiella lokaler och 4% övriga fastigheter. Den geografiska fördelningen är Stockholm 77%, Malmö och Helsingborg 15%, Göteborg 5% och övriga orter 3%.
  • Marknadsvärde 45 Mdkr
  • Driftnetto 1 208 Mkr
  • Fastighetsbeståndet omfattar 132 fastigheter, 5 000 lägenheter och 459 000 kvm kommersiella lokaler.
  • Total area cirka 798 000 kvadratmeter.
  • Totalavkastningen: 10,9 %. Driftnettoutveckling: +4,2 %. Uthyrningsgrad: 95,4 %