Vårt fastighetsbestånd

— attraktiva lägen i första hand

I dag äger Folksam fastigheter huvudsakligen i Stockholm, Göteborg och Skåne. Men vi letar även efter kontorsbyggnader med innerstadslägen i Uppsala och bostäder som har god standard och finns på orter där befolkningstillväxten är bra.

Vi kan också investera i samhällsfastigheter om förutsättningarna är de rätta. Vi satsar även på nyproduktion, huvudsakligen i form av hyresbostäder.

Det totala värdet på fastigheterna uppgår till omkring 36 miljarder kronor och omfattar i dag 5 000 lägenheter och 412 000 kvm kommersiella lokaler, tillsammans en total yta av 753 000 kvm.

Newsec

Fastighetsverksamheten 2018

Vårt fastighetsbestånd består av 33% bostäder, 63% kommersiella lokaler och 4% övriga fastigheter. Den geografiska fördelningen är Stockholm 74%, Malmö och Helsingborg 18%, Göteborg 6% och övriga orter 2%.
  • Marknadsvärde 36 Mdkr
  • Driftnetto 1 090 Mkr
  • Fastighetsbeståndet omfattar 132 fastigheter, 5 000 lägenheter och 412 000 kvm kommersiella lokaler.
  • Total area cirka 753 000 kvadratmeter.
  • Totalavkastningen: 11,3 %. Driftnettoutveckling: +1,3 %. Uthyrningsgrad: 96,1 %