Ansvarsfull fastighetsägare

För oss går fastighetsägande helt i linje med Folksams vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför präglas vår fastighetsverksamhet av ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt äganden. Fastigheter står idag för elva procent av det totala värdet av kapitalportföljen.

Vår strävan är att äga hus som är välbelägna och som möter dagens krav på effektivitet och hållbarhet. I våra bostäder ska hyresgästen trivas och känna stolthet över sitt boende. Idag äger Folksam fastigheter huvudsakligen i Stockholm, Göteborg och i Skåne. Framöver är det även i dessa tre regioner vi helst vill växa.

Då vi har ett operativt och finansiellt fokus i vår verksamhet har vi överlåtit själva fastighetsförvaltningen till samarbetspartnern Newsec som har ett helhetsansvar för såväl hyresgästerna som driften och underhållet i våra fastigheter.

Letar du efter en centralt belägen butikslokal, ett modernt och snyggt kontor eller någon annan lokal för din verksamhet? Kontakta då vår fastighetsförvaltare Newsec som sköter om våra fastigheter på telefonnummer 08-55 80 50 00 eller via länken nedan.
Är du hyresgäst och har problem med fastigheten?
Gör en serviceanmälan hos Newssec.

Det är kunderna som äger Folksamgruppen. När vi investerar våra kunders pengar vill vi inte bara att de ska ge bra avkastning, vi vill också att de ska bidra till en hållbar värld. Därför präglas även vår fastighetsverksamhet av ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Med det menar vi att hållbarhet genomsyrar hela verksamheten genom såväl miljöhänsyn som social hållbarhet.

Ett sätt att kvalitetssäkra vårt arbete är att miljöcertifiera våra fastigheter. Vi leder verksamheten med tydliga miljömål och arbetar aktivt med ständiga förbättringar inom framför allt tre inriktningsområden; Energi & Klimat, Certifiering & Samverkan för hållbara beteenden och Avfall & Återbruk.

Här kan du läsa mer om vår fastighetsverksamhet för 2022.

Fastighetsverksamheten under 2022

Nyckeltal 2022 2021 2020 2019 2018
Fastighetsvärde (Mdkr) 61 53 46 45 36
Direktavkastning (%) 3,1 3,2 3,1 3,1 3,2
Värdeförändring (%) 2,6 8,6 1,4 7,6 7,9
Totalavkastning (%) 5,8 12,0 4,6 10,9 11,3
Överskottsgrad (%) 71 72 72 70 69
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) 96 96 95 95 96
Omsättning (Mkr) 2 455 2 145 2 043 1 732 1 578
Driftnetto (Mkr) 1 743 1 539 1 466 1 208 1 090

Fastighetsvärde per kategori, andel

Lokaler (%) 75
Bostäder (%) 22
Övrigt (%) 3