Vårt fastighetsbestånd

— attraktiva lägen i första hand

Vi äger fastigheter i Stockholm, Malmöregionen och övriga delar av landet med ett åldersspann på över 500 år. Det totala värdet på fastigheterna uppgår till omkring 19,25 miljarder kronor och omfattar i dag 3.400 lägenheter och 550 lokaler på en total yta av 580.000 m2.

58 procent av våra fastigheter är idag kommersiella lokaler, främst kontor och butiker. 37 procent är bostäder. Oavsett fastighet, ålder och läge har huset i oss en ansvarsfull och engagerad fastighetsägare.

Newsec