Våra fastigheter

Fastighetsägande går helt i linje med Folksams vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vår fastighetsverksamhet kännetecknas av ett ansvarsfullt ägande med ansvarsfulla investeringar för framtiden.

Våra fastigheter står idag för tio procent av det totala värdet av Folksams kapitalportfölj. Vi strävar efter att äga fastigheter i attraktiva lägen och att kunna erbjuda lokaler och bostäder som möter dagens krav på effektivitet och hållbarhet. Folksam äger huvudsakligen fastigheter i Stockholm, Göteborg och i Skåne, och det är i dessa regioner vi fokuserar på att växa.

Vår fastighetsförvaltare Newsec

Vi på Folksam har ett operativt och finansiellt fokus i vår fastighetsverksamhet. Vi har överlåtit fastighetsförvaltningen till vår samarbetspartner Newsec som har ett helhetsansvar för hyresgästerna såväl som för driften och underhållet av våra fastigheter.

Vi vill att våra hyresgäster ska trivas och genomför årliga kundundersökningar för att föräkra oss om att våra bostadshyresgäster och kontorskunder är nöjda.

Är du hyresgäst och har problem med fastigheten? Letar du efter en lokal för din verksamhet? Kontakta då vår fastighetsförvaltare Newsec.

Det är kunderna som äger Folksamgruppen. När vi investerar våra kunders pengar vill vi inte bara att det ska ge bra avkastning, vi vill också att det ska bidra till en hållbar värld.

Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten genom såväl miljöhänsyn som social hållbarhet. Vi arbetar aktivt med långsiktiga och kortsiktiga miljömål inom klimat, energi och miljöcertifiering tillsammans med vår fastighetsförvaltare Newsec. 

Ett sätt att kvalitetssäkra vårt arbete är att miljöcertifiera våra fastigheter. Här kan du ta del av fler höjdpunkter från vår rapport En ansvarsfull fastighetsägare.

Så arbetar vi för att vara en ansvarsfull fastighetsägare

  • Vi erbjuder våra kunder att teckna gröna hyresavtal där hyresvärd och hyresgäst tillsammans ansvarar för att minska miljöpåverkan på fastigheten.
  • Vi miljöcertifierar våra fastigheter enligt BREEAM In-Use och Miljöbyggnad.
  • Vi kompenserar för våra utsläpp (fastighetsel, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten) och all inköpt el är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.
  • Vi har ökat vårt fokus på återbruk i samband med ombyggnadsprojekt.

Här kan du ta del av hela rapporten En ansvarsfull fastighetsägare som handlar om vår fastighetsverksamhet under 2023.

En ansvarsfull fastighetsägare 2023

Nyckeltal
2023
2022 2021 2020 2019
Fastighetsvärde (Mdkr)
58
61 53 46 45
Direktavkastning (%)
3,4
3,1 3,2 3,1 3,1
Värdeförändring (%)
-8,0
2,6 8,6 1,4 7,6
Totalavkastning (%)
-4,8
5,8 12,0 4,6 10,9
Överskottsgrad (%)
71
71 72 72 70
Ekonomisk uthyrningsgrad (%)
94
96 96 95 95
Omsättning (Mkr)
2 810
2 455 2 145 2 043 1 732
Driftnetto (Mkr)
1 990
1 743 1 539 1 466 1 208

Fastighetsvärde per kategori, andel

Lokaler (%) 75
Bostäder (%) 22
Övrigt (%) 3