Vårt fastighetsbestånd

— attraktiva lägen i första hand

I dag äger Folksam fastigheter huvudsakligen i Stockholm, Göteborg och Skåne. Men vi letar även efter kontorsbyggnader med innerstadslägen i Uppsala och bostäder som har god standard och finns på orter där befolkningstillväxten är bra.

Vi kan också investera i samhällsfastigheter om förutsättningarna är de rätta. Vi satsar även på nyproduk¬tion, huvudsakligen i form av hyresbostäder.

Det är också viktigt för oss att skapa värden genom att utveckla de fastigheter vi redan äger. Två sådana exempel är det pågående Slussenprojektet i Stockholm där vi äger en fastighet och moderniseringen av vårt bostadsområde i Staffanstorp.

Det totala värdet på fastigheterna uppgår till omkring 33 miljarder kronor och omfattar i dag 4 756 lägenheter och 1 110 lokaler på en total yta av 775 000 kvm.

Newsec

Fastighetsverksamheten 2017

null
  • Fastighetsbeståndet omfattar 152 fastigheter, 4 756 lägenheter och 1 110 lokaler.
  • Total area cirka 775 000 kvadratmeter.
  • Det totala värdet på fastigheterna uppgår till omkring 33,1 miljarder kronor.
  • Totalavkastningen: 12,1 %. Driftnettoutveckling: +2,3 %. Uthyrningsgrad: 96,4 %