Vår organisation

Vi på Folksam har ett operativt och finansiellt fokus i vår fastighetsverksamhet.

Vi arbetar aktivt med att förbättra våra fastigheter och att utveckla deras fulla potential i användning och effektivitet. Dessutom höjer vi kvaliteten i vårt fastighetsinnehav genom att förvärva eller utveckla nya attraktiva fastigheter. På så sätt skapar vi ytterligare värde för våra ägare - det vill säga kunderna i Folksam. Vi kan naturligtvis även sälja objekt som passar bättre in hos någon annan fastighetsägare.

Vår fastighetsförvaltare Newsec ansvarar för att våra hyresgäster trivs i sina lokaler och lägenheter och för att byggnaderna drivs och underhålls på ett bra sätt.