Vår organisation

— personliga och engagerade

Vi som jobbar på Folksam har ett operativt och finansiellt fokus i vår verksamhet och har överlåtit åt Newsec att ansvara för att våra hyresgäster trivs i sina lokaler och lägenheter och att byggnaderna drivs och underhålls på ett bra sätt. Ring 08-55 80 50 00 om ni vill komma i kontakt med Newsec, till exempel om ni söker en ny lokal. Här kan ni göra en serviceanmälan.

Vi på Folksam arbetar ständigt med att förbättra våra fastigheter och att utveckla deras fulla potential i användning och effektivitet. På så sätt skapar vi ytterligare värde för våra ägare, det vill säga kunderna i Folksam.

Dessutom höjer vi kvaliteten i beståndet genom att förvärva eller utveckla nya attraktiva fastigheter. Vi kan naturligtvis även sälja objekt som passar bättre in hos någon annan fastighetsägare.

Lars Johnsson
Stefan Vinglid
Mia Salin
Jan Sterne
Anna Törnkvist
Anna Olsén
Erik Löfberg
Viktor Hansson