Ansvarsfullt fondutbud

Hos oss får du tillgång till fonder som uppfyller våra krav på ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och arbete mot korruption. Vi kallar det för ansvarsfullt fondutbud.

Vi arbetar för att våra kunders pensionspengar ska förvaltas ansvarsfullt genom att ställa krav på våra utvalda externa fondbolag.

Vi följer upp att fondbolagen i sin tur arbetar för att påverka de företag de investerar i att ta ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och andra principer i FN:s Principles for Responsible Investments (PRI).

Folksam Fondförsäkrings hållbarhetskriterier:

Ladda ner hållbarhetskriterier

Ansvar för påverkan

Vi ser investeringar i vårt fondutbud som en bra affär och ett sätt att påverka företag att ta ett större ansvar för vår miljö och vårt klimat, men även goda arbetsrättsliga villkor för de anställda, att inte tillåta barnarbete och att arbeta aktivt för en god, transparent företagskultur som motverkar korruption.

Så här arbetar Folksam Fondförsäkring

  • Folksam har inget eget fondbolag utan erbjuder enbart externa fonder. Samtliga fonder uppfyller urvalskriterierna för att ingå i vårt ansvarsfulla fondutbud, även om olika fondbolag och fonder arbetar på olika sätt för att ta ansvar
  • I vår utvärderingsprocess av externa fonder ingår att löpande följa upp och utvärdera hur fonderna efterlever våra urvalskriterier. Därför ska Fondförvaltarna varje år besvara frågor om detta i en så kallad DDQ (due dilligence questionaire) som vi sedan går igenom och utvärderar.
  • Vi genomlyser löpande fonderna med hjälp av en extern leverantör (ISS ESG). På så sätt får vi reda på om något av de företag fonderna har investeringar i brutit mot några internationella normer eller konventioner samt om fonden har något innehav i typer av verksamheter som är otillåtna enligt Folksams hållbarhetskriterier.
  • Vi ser helst att fondbolaget har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI).
  • Vi vill också att varje fond genomför och publicerar ”Hållbarhetsprofilen” från föreningen Swesif (fondfaktablad), med information om hur fonden tillämpar deras hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den kan vi sedan utvärdera tillsammans med förvaltaren.

Hållbarhetsmärkning och profil

Fondbolagen ska ha undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Varje fond ska också genomföra och publicera sin Swesifs hållbarhetsprofil (fondfaktablad där förvaltaren beskriver hur fonden tillämpar Swesif:s hållbarhetskriterier i sin förvaltning) som vi även kan utvärdera tillsammans med förvaltaren.

Här nedanför kan du läsa mer om hållbarhetsmärkningen och se fondfaktabladen genom fondutbudslistan för aktuella fonder. Du kan också hitta mer detaljerad information på respektive fondbolags webbplats.

Ett övergripande syfte med EU:s regelverk är att underlätta för kund att fatta mer välinformerade beslut kopplat till hållbarhet. Genom EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (EU:s regelverk) ställs det krav på oss i finansbranschen kring hur hållbarhetsinformation ska presenteras.

Eftersom att alla finansmarknadsaktörer i EU måste redovisa samma uppgifter blir det lättare för dig som kund att kunna jämföra olika tjänstepensionsförsäkringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

När du sparar i fondförsäkring i Folksam investerar du i fonder som alla är noggrant utvalda efter våra kriterier för hållbarhet. Vi följer upp att fondbolagen i sin tur arbetar för att påverka de företag de investerar i att ta ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och andra principer i FN:s Principles for Responsible Investments (PRI).

Vi kallar det ett ansvarsfullt fondutbud. Här kan du läsa mer om respektive fonds arbete med att främja sociala eller miljörelaterade egenskaper.

Vi på Folksam har inga egna fonder – i stället har vi externa fonder som vi sätter bestämda hållbarhetskrav på. Bland de kraven är integrering av hållbarhetsrisker en viktig del. Här förklarar vi varför.

Med hållbarhetsrisker menar vi miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som, om de skulle hända, skulle kunna påverka fondens värde negativt. Alla fonder har någon form av hållbarhetsrisk. För att avgöra hur väl fondbolagen hanterar de riskerna, och för att de inte ska strida mot våra hållbarhetskrav, ser vi till att utvärdera varje specifik fond.

Så gör vi vår bedömning

När vi utvärderar en specifik fonds hållbarhetsrisker tittar vi alltså på tre delar: miljömässiga risker, sociala risker och bolagsstyrningsrisker. De tre delarna ligger till grund för vår samlade hållbarhetsbedömning av respektive fond. Bedömningen gör vi genom att samla in data som mäter de tre olika delarna, och jämför den med data från liknande fonder.

Därför bedömer vi hållbarhetsrisker

Den insamlade data vi har om varje fonds hållbarhetsrisker ligger till grund för våra dialoger med fondbolagen och fondförvaltarna. På så sätt får vi en inblick i hur fondförvaltaren själv bedömer hållbarhetsriskerna i sin investeringsprocess, och det är väldigt viktig information för oss. För det är så vi kan säkerställa att våra fondförvaltare noga håller koll på sina hållbarhetsrisker, och att deras investeringar är ansvarsfulla och bidrar till en trygg pension för våra kunder.

Hållbarhetsbilagor för fondförsäkring

Fondförsäkring i Folksam främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondbolagen påverkar och utesluter investeringar i sina fonder. För att din försäkring ska kunna uppfylla dessa egenskaper krävs att minst en av dina valda fonder främjar sådana egenskaper eller har hållbar investering som mål. En sådan fond måste dessutom ingå under hela försäkringstiden. 

Här hittar du vårt guidade fondutbud där du kan se vilka, och hur många, fonder som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper (art 8) respektive vilka fonder som har hållbar investering som mål (art 9).

För varje fond som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller har hållbarhet som mål tar fondbolagen fram hållbarhetsbilagor som ska lämnas innan avtal ingås och som årlig information. 

Hållbarhetsbilaga innan avtal ingås är en bilaga till förköpsinformation. I hållbarhetsbilagan finns ytterligare information om fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller fondens hållbarhetsmål.

Hållbarhetsbilaga för årlig information är en bilaga till årsbesked. I hållbarhetsbilagan finns ytterligare information om vilken utsträckning fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper har främjats eller fondens hållbarhetsmål har uppnåtts under året. Fondernas hållbarhetsbilagor för årlig information kommer finnas tillgängliga på denna sida senast sista maj efterföljande år.

Fondbroschyr

När du sparar i fondförsäkring i Folksam investerar du i fonder som alla är noggrant utvalda efter våra kriterier för hållbarhet. Vi följer upp att fondbolagen i sin tur arbetar för att påverka de företag de investerar i att ta ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och andra principer i FN:s Principles for Responsible Investments (PRI). Vi kallar det ett ansvarsfullt fondutbud. Här kan du läsa mer om respektive fonds arbete med att främja sociala eller miljörelaterade egenskaper.

Fondnamn Hållbarhetsbilaga innan avtal ingås (informationsbroschyr) Hållbarhetsbilaga årlig information (årsrapport) PRIIP
Aktiv Påverkan R2 - A

pdf

pdf

pdf

Aktiv Påverkan R2 - B

pdf

pdf

pdf

Aktiv Påverkan R5 - A

pdf

pdf

pdf

Aktiv Påverkan R5 - B

pdf

pdf

pdf

Allspring (Lux) WW CHN A foc A SEK Acc

pdf

pdf

Alpcot Equities R

pdf

pdf

Alternative R2 - A

pdf

pdf

pdf

Alternative R2 - B

pdf

pdf

pdf

Alternative R5 - A

pdf

pdf

pdf

Alternative R5 - B

pdf

pdf

pdf

Atlant Opportunity

pdf

pdf

pdf

Atlant Sharp

pdf

pdf

pdf

Atlant Stability

pdf

pdf

pdf

BGF Global High Yield Bond A2 SEK Hedged

pdf

pdf

pdf

BGF World Gold A2

pdf

pdf

pdf

C WorldWide Asia 1A

pdf

pdf

pdf

C Worldwide Sweden Small Cap 1A

pdf

pdf

pdf

Carnegie Corporate Bond 3 SEK Cap

pdf

pdf

pdf

Carnegie Indienfond A

pdf

pdf

pdf

Carnegie Listed Private Equity A

pdf

pdf

pdf

Carnegie SPAR Balanserad A

pdf

pdf

pdf

Carnegie SPAR Global A

pdf

pdf

pdf

Carnegie Strategifond A

pdf

pdf

pdf

Carnegie Sverigefond A

pdf

pdf

pdf

Carnegie Total 3 SEK Cap

pdf

pdf

pdf

Cicero Hållbar Mix A

pdf

pdf

pdf

Cicero Yield A

pdf

pdf

pdf

Cliens Mixfond A

pdf

pdf

pdf

Cliens Småbolag D

pdf

pdf

pdf

Contrarian 65 - A

pdf

pdf

pdf

Contrarian 65 - B

pdf

pdf

pdf

CT (Lux) Rspnb Global Equity A Acc SEK

pdf

pdf

pdf

Danske Invest Eur Corp Sust Bond A SEK h

pdf

pdf

pdf

Danske Invest Europe Small Cap A

pdf

pdf

pdf

Danske Invest Global Index Restricted SI

pdf

pdf

pdf

Danske Invest Horisont Balanserad SI

pdf

pdf

pdf

Danske Invest Horisont Försiktig SI

pdf

pdf

pdf

Danske Invest Sverige Kort Ränta SI

pdf

pdf

pdf

Danske Invest Sverige Ränta SI

pdf

pdf

pdf

DNB Grønt Skifte Norden S

pdf

pdf

pdf

Dynamica 90 Global

pdf

pdf

pdf

Dynamic R2 - A

pdf

pdf

Dynamic R2 - B

pdf

pdf

Dynamic R5 - A

pdf

pdf

Dynamic R5 - B

pdf

pdf

Espiria 30 C

pdf

pdf

pdf

Espiria 60 C

pdf

pdf

pdf

Espiria 90 C

pdf

pdf

pdf

Espiria Global A

pdf

pdf

pdf

Espiria SDG Solutions C

pdf

pdf

pdf

Fidelity European Hi Yld A-Acc-SEK H

pdf

pdf

pdf

Fidelity Sust Cnsmr Brds A-Acc-USD

pdf

pdf

pdf

Fidelity Global Financial Svcs A-Acc-EUR

pdf

pdf

pdf

Fidelity Greater China A-Acc-USD

pdf

pdf

pdf

Fidelity Pacific A-Acc-EUR

pdf

pdf

pdf

Fidelity Sust Water & Waste A Acc SEK

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Obligation

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Sverige

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Världen

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Västfonden

pdf

pdf

pdf

Fondita Sustainable Europe SEK R

pdf

pdf

pdf

Global Sustainable Leaders

pdf

pdf

pdf

Global Sustainable Leaders Small Cap

pdf

pdf

GS India Equity Oth Ccy Acc SEK

pdf

pdf

pdf

Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK

pdf

pdf

pdf

Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)

pdf

pdf

pdf

Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK)

pdf

pdf

pdf

Humle Småbolagsfond A

pdf

pdf

pdf

Humle Sverigefond

pdf

pdf

pdf

IKC 0-100

pdf

pdf

pdf

JPM Latin America Equity A (acc) USD

pdf

pdf

pdf

Jupiter Dynamic Bd L SEK Hsc Acc

pdf

pdf

pdf

Jupiter Japan Select L SEK Acc

pdf

pdf

pdf

KPA Etisk Aktiefond

pdf

pdf

pdf

KPA Etisk Blandfond 2

pdf

pdf

pdf

Lannebo Mixfond

pdf

pdf

pdf

Lannebo Småbolag

pdf

pdf

pdf

Lannebo Sverige Plus

pdf

pdf

pdf

Legg Mason CB US Eq Sust Ldrs A SEK Acc

pdf

pdf

pdf

Lynx Dynamic

pdf

pdf

pdf

Lärarfond 21-44 år

pdf

pdf

pdf

Lärarfond 45-58 år

pdf

pdf

pdf

Lärarfond 59+

pdf

pdf

pdf

M&G (Lux) Global Listed Infras N SEK Acc

pdf

pdf

pdf

Mix Balanserad

pdf

pdf

MS INVF Global Infrastructure A

pdf

pdf

pdf

Muzinich Europeyield HSEK Acc R

pdf

pdf

pdf

Naventi Balanserad Flex

pdf

pdf

pdf

Naventi Defensiv Flex

pdf

pdf

pdf

Naventi Offensiv Flex

pdf

pdf

pdf

Navigera Aktie 1

pdf

pdf

pdf

Navigera Aktie 2

pdf

pdf

pdf

Navigera Balans 1

pdf

pdf

pdf

Navigera Balans 2

pdf

pdf

pdf

Navigera Global Change

pdf

pdf

pdf

Navigera Tillväxt 1

pdf

pdf

pdf

Navigera Tillväxtmarknader 2

pdf

pdf

pdf

Neuberger Berman EM Dbt Blnd SEK A Acc

pdf

pdf

pdf

Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP SEK

pdf

pdf

pdf

Nordea Klimatfond BP SEK

pdf

pdf

pdf

Norron Sustainable Premium RC

pdf

pdf

pdf

Norron Target R

pdf

pdf

pdf

ODIN Fastighet C SEK

pdf

pdf

pdf

ODIN Sverige C SEK

pdf

pdf

pdf

Pareto Global B

pdf

pdf

pdf

Peab-fonden

pdf

pdf

pdf

PriorNilsson Realinvest A

pdf

pdf

pdf

Proaktiv 75 - A

pdf

pdf

pdf

Proaktiv 75 - B

pdf

pdf

pdf

Proaktiv 80 - A

pdf

pdf

pdf

Proaktiv 80 - B

pdf

pdf

pdf

Proaktiv 80 PM - A

pdf

pdf

pdf

Proaktiv 85 - A

pdf

pdf

pdf

Proaktiv 85 - B

pdf

pdf

pdf

Proaktiv 90 - A

pdf

pdf

pdf

Proaktiv 90 - B

pdf

pdf

pdf

Schroder ISF Asian Smlr Coms A Acc USD

pdf

pdf

pdf

Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

pdf

pdf

pdf

Schroder ISF Frntr Mkts Eq A Acc SEK

pdf

pdf

pdf

SEB Asset Selection C H-SEK

pdf

pdf

pdf

SEB Global Aktiefond A

pdf

pdf

pdf

SEB Likviditetsfond SEK

pdf

pdf

pdf

SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag

pdf

pdf

pdf

SEB Världenfond

pdf

pdf

pdf

SPP Generation 40-tal

pdf

pdf

pdf

SPP Generation 50-tal

pdf

pdf

pdf

SPP Generation 60-tal

pdf

pdf

pdf

SPP Generation 70-tal

pdf

pdf

pdf

SPP Generation 80-tal

pdf

pdf

pdf

Storebrand Emerging Markets Plus A SEK

pdf

pdf

pdf

Storebrand Europa A SEK

pdf

pdf

pdf

Storebrand Europa Plus A SEK

pdf

pdf

pdf

Storebrand FRN Företagsobligation A SEK

pdf

pdf

pdf

Storebrand Global All Countries A SEK

pdf

pdf

pdf

Storebrand Global Plus A SEK

pdf

pdf

pdf

Storebrand Grön Obligation A SEK

pdf

pdf

pdf

Storebrand Japan A SEK

pdf

pdf

pdf

Storebrand Sverige A SEK

pdf

pdf

pdf

Storebrand Sverige Plus A SEK

pdf

pdf

pdf

Storebrand USA A SEK

pdf

pdf

pdf

Swedbank Robur Europafond A

pdf

pdf

pdf

Swedbank Robur Fastighet A

pdf

pdf

pdf

Swedbank Robur Obligation A

pdf

pdf

pdf

Swedbank Robur Realränta A

pdf

pdf

pdf

Swedbank Robur Räntefond Kort A

pdf

pdf

pdf

Swedbank Robur Technology A

pdf

pdf

pdf

Swedbank Robur Transition Energy A

pdf

pdf

pdf

Swedbank Robur Östeuropafond A

pdf

pdf

pdf

Swedish & Nordic Sustainable S&M Cap

pdf

pdf

Swedish Sustainable Leaders A

pdf

pdf

pdf

Templeton Asian Growth A(acc)USD

pdf

pdf

pdf

Templeton Global Ttl Ret A(acc)SEK-H1

pdf

pdf

pdf

Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AK

pdf

pdf

pdf

Tillväxt 75 - A

pdf

pdf

pdf

Tillväxt 75 - B

pdf

pdf

pdf

TIN Ny Teknik A

pdf

pdf

pdf

UBS (Lux) EF Biotech (USD) (SEK) P-acc

pdf

pdf

pdf

UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € SEK Pacc

pdf

pdf

pdf

Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs B SEK

pdf

pdf

pdf

Öhman Emerging Markets A

pdf

pdf

pdf

Öhman Global A

pdf

pdf

pdf

Öhman Marknad Sverige Bred A

pdf

pdf

pdf

Öhman Företagsobligationsfond A

pdf

pdf

pdf

Öhman Marknad Europa A

pdf

pdf

pdf

Öhman Marknad Japan A

pdf

pdf

pdf

Öhman Marknad Pacific A

pdf

pdf

pdf

Öhman Marknad USA A

pdf

pdf

pdf

Folksam är en av de aktörer som har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar som syftar till att uppmuntra investerare att integrera hållbarhetsfrågor och ägarstyrning i sin förvaltning. Närmare 1 000 investerare – både fondbolag och andra typer av investerare – från hela världen har skrivit under principerna och därmed förbundit sig att ta hänsyn till miljömässiga och sociala frågor i sina investeringar samt att vara aktiva i de bolag där de är aktieägare.

Vår ambition är att samtliga fondförvaltare vi samarbetar med har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och vi arbetar för att de som ännu inte skrivit under ska göra det.

Mer om PRI - Principles for Responsible Investment

Folksam är sedan 2013 medlem i Swesif, ett nätverk för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Swesif har tagit fram Hållbarhetsprofilen.

Det är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller ansvarsfulla investeringar. Informationsbladet är ett komplement till fondfaktabladet och med detta kan du jämföra hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.

Syftet är att tydliggöra vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden.

Aspekterna

  • Väljer in – de fonder som tillhör denna kategori har antingen hållbarhetsaspekter som avgörande kriterium för förvaltarens val av bolag, eller att förvaltaren tar hänsyn till hållbarhetsfrågor som en del av investeringsprocessen
  • Väljer bort – de fonder som tillhör denna kategori exkluderar investeringar i vissa produkter och/eller tjänster. Men fem procent av omsättningen får ändå komma från det fonden säger sig välja bort
  • Påverkar – de fonder som tillhör denna kategori utövar inflytande genom att påverka bolags arbete med miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik eller bolagsstyrning. Påverkansarbetet ska vara relevant för den aktuella fonden och det ska vara konkreta aktiviteter i syfte att påverka bolaget i en mer hållbar riktning. Det kan till exempel vara bolagsdialoger, röstning på bolagsstämmor eller andra aktiviteter
Här kan du läsa mer om SWESIF och Folksams övergripande hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsprofilen

Mer om SWESIF

Folksams hållbarhetsarbete

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du får ett väl avvägt utbud att välja från.
Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda