Ansvarsfullt fondutbud

Hos oss får du tillgång till fonder som uppfyller våra krav på ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och arbete mot korruption. Vi kallar det för ansvarsfullt fondutbud.

Vi arbetar för att våra kunders pensionspengar ska förvaltas ansvarsfullt genom att ställa krav på våra utvalda externa fondbolag.

Vi följer upp att fondbolagen i sin tur arbetar för att påverka de företag de investerar i att ta ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och andra principer i FN:s Principles for Responsible Investments (PRI).

Folksam Fondförsäkrings hållbarhetskriterier:

Ladda ner hållbarhetskriterier

Ansvar för påverkan

Vi ser investeringar i vårt fondutbud som en bra affär och ett sätt att påverka företag att ta ett större ansvar för vår miljö och vårt klimat, men även goda arbetsrättsliga villkor för de anställda, att inte tillåta barnarbete och att arbeta aktivt för en god, transparent företagskultur som motverkar korruption.

Så här arbetar Folksam Fondförsäkring

  • Folksam har inget eget fondbolag utan erbjuder enbart externa fonder. Samtliga fonder uppfyller urvalskriterierna för att ingå i vårt ansvarsfulla fondutbud, även om olika fondbolag och fonder arbetar på olika sätt för att ta ansvar
  • I vår utvärderingsprocess av externa fonder ingår att löpande följa upp och utvärdera hur fonderna efterlever våra urvalskriterier. Därför ska Fondförvaltarna varje år besvara frågor om detta i en så kallad DDQ (due dilligence questionaire) som vi sedan går igenom och utvärderar.
  • Vi genomlyser löpande fonderna med hjälp av en extern leverantör (ISS ESG). På så sätt får vi reda på om något av de företag fonderna har investeringar i brutit mot några internationella normer eller konventioner samt om fonden har något innehav i typer av verksamheter som är otillåtna enligt Folksams hållbarhetskriterier.
  • Vi ser helst att fondbolaget har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI).
  • Vi vill också att varje fond genomför och publicerar ”Hållbarhetsprofilen” från föreningen Swesif (fondfaktablad), med information om hur fonden tillämpar deras hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den kan vi sedan utvärdera tillsammans med förvaltaren.

Hållbarhetsmärkning och profil

Fondbolagen ska ha undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Varje fond ska också genomföra och publicera sin Swesifs hållbarhetsprofil (fondfaktablad där förvaltaren beskriver hur fonden tillämpar Swesif:s hållbarhetskriterier i sin förvaltning) som vi även kan utvärdera tillsammans med förvaltaren.

Här nedanför kan du läsa mer om hållbarhetsmärkningen och se fondfaktabladen genom fondutbudslistan för aktuella fonder. Du kan också hitta mer detaljerad information på respektive fondbolags webbplats.

Vi på Folksam har inga egna fonder – i stället har vi externa fonder som vi sätter bestämda hållbarhetskrav på. Bland de kraven är integrering av hållbarhetsrisker en viktig del. Här förklarar vi varför.

Med hållbarhetsrisker menar vi miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som, om de skulle hända, skulle kunna påverka fondens värde negativt. Alla fonder har någon form av hållbarhetsrisk. För att avgöra hur väl fondbolagen hanterar de riskerna, och för att de inte ska strida mot våra hållbarhetskrav, ser vi till att utvärdera varje specifik fond.

Så gör vi vår bedömning

När vi utvärderar en specifik fonds hållbarhetsrisker tittar vi alltså på tre delar: miljömässiga risker, sociala risker och bolagsstyrningsrisker. De tre delarna ligger till grund för vår samlade hållbarhetsbedömning av respektive fond. Bedömningen gör vi genom att samla in data som mäter de tre olika delarna, och jämför den med data från liknande fonder.

Därför bedömer vi hållbarhetsrisker

Den insamlade data vi har om varje fonds hållbarhetsrisker ligger till grund för våra dialoger med fondbolagen och fondförvaltarna. På så sätt får vi en inblick i hur fondförvaltaren själv bedömer hållbarhetsriskerna i sin investeringsprocess, och det är väldigt viktig information för oss. För det är så vi kan säkerställa att våra fondförvaltare noga håller koll på sina hållbarhetsrisker, och att deras investeringar är ansvarsfulla och bidrar till en trygg pension för våra kunder.

Fondbroschyr

När du sparar i fondförsäkring i Folksam investerar du i fonder som alla är noggrant utvalda efter våra kriterier för hållbarhet. Vi följer upp att fondbolagen i sin tur arbetar för att påverka de företag de investerar i att ta ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och andra principer i FN:s Principles for Responsible Investments (PRI). Vi kallar det ett ansvarsfullt fondutbud. Här kan du läsa mer om respektive fonds arbete med att främja sociala eller miljörelaterade egenskaper.

Fondnamn Informationsbroschyr per fond
Aktiv Påverkan R2 A pdf
Aktiv Påverkan R2 B pdf
Aktiv Påverkan R5 A pdf
Aktiv Påverkan R5 B pdf
Allspring China Equity A SEK pdf
Alpcot Equities R pdf
Alternative R2 A pdf
Alternative R2 B pdf
Alternative R5 A pdf
Alternative R5 B pdf
Atlant Opportunity pdf
Atlant Sharp pdf
Atlant Stability pdf
BGF Gl High Yield Bond Hdg A2 SEK pdf
BGF World Gold A2 pdf
BMO Responsible Gl, Eq, Fund A Acc SEK pdf
C WorldWide Asia pdf
C Worldwide Sweden Small Cap 1A pdf
Carnegie Corporate Bond A pdf
Carnegie Indienfond pdf
Carnegie Listed Private Equity pdf
Carnegie SPAR Balanserad A pdf
Carnegie SPAR Global A pdf
Carnegie Strategifond pdf
Carnegie Sverigefond pdf
Carnegie Total 3 pdf
Cicero Hållbar Mix pdf
Cicero World 0-50 pdf
Cliens Mixfond A pdf
Cliens Småbolag D pdf
Contrarian 65 pdf
Contrarian 65 B pdf
Danske Invest Eur Corp Sust Bond A SEK h pdf
Danske Invest Europe Small Cap A pdf
Danske Invest Horisont Balanserad pdf
Danske Invest Global Index Restricted SI pdf
Danske Invest Horisont Försiktig pdf
Danske Invest Sverige Kort Ränta SI pdf
Danske Invest Sverige Ränta SI pdf
DNB Grönt Norden A2 pdf
DNB Renewable Energy pdf
Dynamica 90 Global pdf
Espiria 60 pdf
Espiria 30 pdf
Espiria Global pdf
Espiria 90 pdf
Espiria SDG Solutions pdf
Fidelity Eur.HighY A-Acc-SEK H pdf
Fidelity Global Consmr Ind ACC USD pdf
Fidelity Global Financial Servs ACC EUR pdf
Fidelity Greater China Acc USD pdf
Fidelity Pacific Fund Acc EUR pdf
Fidelity Sustainable Water & Waste pdf
Folksam LO Obligation pdf
Folksam LO Sverige pdf
Folksam LO Världen pdf
Folksam LO Västfonden pdf
Global Sustainable Leaders pdf
Goldman Sachs India Eq Portfol pdf
Handelsbanken Hälsovård Tema pdf
Handelsbanken Nordiska Småbolag pdf
Humle Småbolagsfond pdf
Humle Sverigefond pdf
IKC 0-100 pdf
JPM Latin Am. Eq. A Acc USD pdf
Jupiter Dynamic Bond L Sek Acc pdf
Jupiter Japan Select L SEK Acc pdf
KPA Etisk Aktiefond pdf
KPA Etisk Blandfond 2 pdf
Lannebo Mixfond pdf
Lannebo Småbolag pdf
Lannebo Sverige Plus SEK pdf
Legg Mason CB US Eq Sust Leaders A SEK pdf
Lynx Dynamic pdf
Lärarfond 21-44 år pdf
Lärarfond 45-58 år pdf
Lärarfond 59+ pdf
MS INVF Global Infrastruct. A pdf
Muzinich Europeyield R SEK Hdg pdf
Naventi Balanserad Flex pdf
Naventi Defensiv Flex pdf
Naventi Offensiv Flex pdf
Navigera Aktie 1 SEK pdf
Navigera Aktie 2 pdf
Navigera Balans 1 pdf
Navigera Balans 2 pdf
Navigera Global Change pdf
Navigera Tillväxt 1 SEK pdf
Navigera Tillväxtmarknader 2 pdf
Neuberger Berman Em Ma Deb Acc pdf
Nordea 1 - Em. Stars Eq. BP SEK pdf
Nordea Klimatfond BP SEK pdf
Norron Sustainable Premium RC pdf
Norron Target R pdf
ODIN Fastighet C SEK pdf
ODIN Sverige C SEK pdf
Pareto Global -B SEK pdf
Peab-fonden pdf
PriorNilsson Realinvest A pdf
Proaktiv 75 A pdf
Proaktiv 75 B pdf
Proaktiv 80 A pdf
Proaktiv 80 B pdf
Proaktiv 80 PM pdf
Proaktiv 85 A pdf
Proaktiv 85 B pdf
Proaktiv 90 A pdf
Proaktiv 90 B pdf
Schroder ISF Asian Smaller Com pdf
Schroder ISF Emer Europe A acc pdf
Schroder ISF Frontier Mkts Eq pdf
SEB Asset Selection SEK - Lux pdf
SEB Global Aktiefond pdf
SEB Världenfond pdf
SEB Likviditetsfond SEK (360) pdf
SEB NA Små och Medelst Bolag pdf
SPP Generation 40-tal pdf
SPP Generation 50-tal pdf
SPP Generation 60-tal pdf
SPP Generation 70-tal pdf
SPP Generation 80-tal pdf
Storebrand Emerging Markets Plus pdf
Storebrand Europa pdf
Storebrand Europa Plus pdf
Storebrand FRN Företagsobligation pdf
Storebrand Global All Countries pdf
Storebrand Global Plus pdf
Storebrand Grön Obligation pdf
Storebrand Japan pdf
Storebrand Sverige pdf
Storebrand Sverige Plus pdf
Storebrand USA pdf
Swed Robur Obligation pdf
Swed Robur Europafond pdf
Swed Robur Fastighet pdf
Swed Robur Realräntefond pdf
Swed Robur Transition Energy pdf
Swed Robur Räntefond Kort pdf
Swed Robur Technology pdf
Swed Robur Östeuropa pdf
Swedish Sustainable Leaders A pdf
Templeton Asian Growth A Acc pdf
Templeton Gl. TotReturn SEK-H1 pdf
Threadneedle (LUX) Global Smaller Companies (SEK) pdf
Tillväxt 75 pdf
Tillväxt 75 B pdf
TIN Ny Teknik pdf
UBS (Lux) Equity Fund- Biotech (USD) (SEK) pdf
UBS Eq Sicav-Europ Opp Unconst pdf
Vontobel mtx Sust Em Mkt Ldrs pdf
Öhman Emerging Markets pdf
Öhman Etisk Index Sverige pdf
Öhman Företagsobligationsfond pdf
Öhman Marknad Europa pdf
Öhman Marknad Japan pdf
Öhman Marknad Pacific pdf
Öhman Marknad USA pdf
Folksam är en av de aktörer som har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar som syftar till att uppmuntra investerare att integrera hållbarhetsfrågor och ägarstyrning i sin förvaltning. Närmare 1 000 investerare – både fondbolag och andra typer av investerare – från hela världen har skrivit under principerna och därmed förbundit sig att ta hänsyn till miljömässiga och sociala frågor i sina investeringar samt att vara aktiva i de bolag där de är aktieägare.

Vår ambition är att samtliga fondförvaltare vi samarbetar med har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och vi arbetar för att de som ännu inte skrivit under ska göra det.

Mer om PRI - Principles for Responsible Investment

Folksam är sedan 2013 medlem i Swesif, ett nätverk för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Swesif har tagit fram Hållbarhetsprofilen.

Det är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller ansvarsfulla investeringar. Informationsbladet är ett komplement till fondfaktabladet och med detta kan du jämföra hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.

Syftet är att tydliggöra vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden.

Aspekterna

  • Väljer in – de fonder som tillhör denna kategori har antingen hållbarhetsaspekter som avgörande kriterium för förvaltarens val av bolag, eller att förvaltaren tar hänsyn till hållbarhetsfrågor som en del av investeringsprocessen
  • Väljer bort – de fonder som tillhör denna kategori exkluderar investeringar i vissa produkter och/eller tjänster. Men fem procent av omsättningen får ändå komma från det fonden säger sig välja bort
  • Påverkar – de fonder som tillhör denna kategori utövar inflytande genom att påverka bolags arbete med miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik eller bolagsstyrning. Påverkansarbetet ska vara relevant för den aktuella fonden och det ska vara konkreta aktiviteter i syfte att påverka bolaget i en mer hållbar riktning. Det kan till exempel vara bolagsdialoger, röstning på bolagsstämmor eller andra aktiviteter
Här kan du läsa mer om SWESIF och Folksams övergripande hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsprofilen

Mer om SWESIF

Folksams hållbarhetsarbete

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du får ett väl avvägt utbud att välja från.

Se vårt fondutbud

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda