Ansvarsfullt fondutbud

När du sparar i fondförsäkring i Folksam är alla fonder kvalitetssäkrade ur ett hållbarhetsperspektiv. Men det är du som kund som väljer.

En hållbar fond har en särskild strategi för att nå en långsiktigt hållbar utveckling i investeringarna som tar hänsyn till kommande generationer utan att ge avkall på god avkastning.

Varför ska jag välja en hållbar fond?

Kanske ser du hållbara investeringar som en bra affär eller ett sätt att påverka företag att ta ett större ansvar. Eller så vill du helt enkelt inte investera i vissa typer av verksamheter. Så här kan du veta om en fond genomför sina placeringar på ett sätt som passar dig:

Ta del av fondens hållbarhetsprofil om det finns en sådan. 

Se om fondbolaget är medlem i FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Det är en branschstandard bestående av sex principer som investeraren åtar sig att följa. Det handlar om att ta hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och bolagsstyrning. 

Fördjupande information finns ofta på fondbolagets hemsida

Så här arbetar Folksam Fondförsäkring

  • Folksam har inget eget fondbolag utan erbjuder enbart externa fonder. Olika fondbolag och fonder kan ha olika grad av hållbarhetsarbete. Vi har ett ansvarsfullt fondutbud med guidning på hållbarhet
  • I vår utvärderingsprocess av externa fonder ingår att utvärdera fondens och fondbolagets hållbarhetsarbete
  • Vi ser helst att fondbolaget har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI)
  • Vi vill också att varje fond genomför och publicerar sin Swesif hållbarhetsprofil (fondfaktablad) där förvaltaren beskriver fondens hållbarhetsarbete. Denna kan vi sedan utvärdera tillsammans med förvaltaren

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja från. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.
Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Det är enkelt att boka en rådgivning. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!