Livslängdsantagande

Här har vi samlat information om våra försäkringars livslängdsantaganden.

Livslängdsantaganden är vår bedömning om hur länge du förväntas leva efter 65 års ålder. Över tid är det viktigt att livslängdsantagandet står i proportion till hur den verkliga livslängden bland de försäkrade, därför ser vi löpande över dessa.

Livslängdsantagen kan skilja sig åt beroende på produkt eller kollektivavtalsområde se nedan:
Kollektivavtal Försäkringsgivare Förvaltningsform Förväntad återstående medellivslängd vid 65 år
ITP Folksam Tjänstepension Traditionell 22,10 år
KAP-KL/AKAP-KL Folksam LO Pension Fond 21,8 år
Folksam Tjänstemannapension Fond 22,8 år
KAP-KL/AKAP-KL (Lärarfonder) Folksam Tjänstemannapension Fond 22,8 år
Folksam Tjänstepension Traditionell 24,8 år
GTP Folksam LO Pension Fond 21,05 år
Folksam Tjänstepension Traditionell 22,10 år
KTP1 Folksam Tjänstemannapension Fond 22,8 år
Folksam Tjänstepension Traditionell 22,10 år
PA03 Folksam LO Pension Fond 21,05 år
Folksam Tjänstemannapension Fond 22,8 år
Folksam Tjänstepension Traditionell 22,10 år
PA-KFS Folksam Tjänstemannapension Fond 22,8 år
SAF-LO Folksam LO Pension Fond 21,8 år
Folksam Tjänstepension Traditionell 22,10 år
Produkt Försäkringsgivare Förvaltningsform Förväntad återstående medellivslängd för en kvinna vid 65 år Förväntad återstående medellivslängd för en man vid 65 år
Individuell tjänstepension Folksam Fondförsäkring AB Fond 24,48 år 21,80 år
Pensionsförsäkring för näringsidkare Folksam Fondförsäkring AB Fond 23,13 år 23,13 år
Företagsägd kapitalförsäkring Folksam Fondförsäkring AB Fond 21,52 år 18,95 år
Individuell tjänstepension Folksam ömsesidig livförsäkring Traditionell 25,01 år 22,32 år
Individuell tjänstepension Folksam Tjänstepension AB Traditionell 25,01 år 22,32 år
Pensionsförsäkring för näringsidkare Folksam ömsesidig livförsäkring Traditionell 23,47 år 23,47 år
Företagsägd kapitalförsäkring vid företagssparande Folksam ömsesidig livförsäkring Traditionell 25,01 år 22,32 år
Företagsägd kapitalförsäkring vid direktpension Folksam Tjänstepension AB Traditionell 25,01 år 22,32 år
Produkt Förvaltningsform Förväntad återstående medellivslängd vid 65 år
Kapitalförsäkring Fond 20,22 år
Kapitalförsäkring Traditionell 23,47 år
Kapitalförsäkring Med och utan garanti 23,35 år