KTP1

— trygg tjänstepension för dig inom kooperationen

En ikon som visar en spargris
KTP1 gäller för dig som arbetar som tjänsteman inom kooperation eller folkrörelse och tillhör KTP1 inom något av följande avtal:

- ABF-Handels
- AFO-Handels
- Fremia-Handels
- Fremia-Handels folkrörelse
- Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden

Vi förvaltar tjänstepensionen inom KTP1 för dig som inte gjort ett aktivt val. Här berättar vi om hur vi får den att växa hos oss.

Varje månad betalar din arbetsgivare in en premie* till din tjänstepension som baseras på din lön.

* För Fremia/Forena/Handels/Akademikerförbunden är premien 5,7 procent upp till 47 625 kronor – och 31,3 procent på den lön du har över det. I Akademikerförbunden ingår Akavia, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer.

* För AFO-Handels är premien 5,5 procent upp till 47 625 kronor – och 31 procent på den lön du har över det.

Tryggt tjänstepensionsval

Det blir mycket pengar. Och du kan lugnt luta dig tillbaka. Så länge du är anställd sköter tjänstepensionen sig självt. Eller nästan i alla fall. Kollektivavtalsparterna har utsett Folksam till förvalsalternativet för dig som får KTP 1.

Det är ett tryggt val. Du behöver inte fundera på det där med placering och förvaltning utan överlåter ansvaret till oss i Folksam och vi placerar ditt kapital i värdepapper för att du ska få en så stor pension som möjligt. Garantin innebär att du är garanterad att få minst det belopp som din arbetsgivare har betalat in för dig under åren.

Historiskt bra avkastning

Historiskt sett har också vår traditionella försäkring gett en bra avkastning. Hur mycket du har sparat just nu kan du se genom att logga in på Folksams mina sidor.

Logga in på Mina sidor

För dig som vill spara i en fondförsäkring

Om du inte vill placera din tjänstepension enbart i Folksams traditionella pensionsförsäkring har du möjlighet att placera 50 procent av din tjänstepension i en fondförsäkring.

Att pensionsspara i en fondförsäkring är ett bra alternativ för dig som själv vill välja i vilka fonder dina pengar ska placeras och också är beredd att ta en lite högre risk. I Folksams fondförsäkring får du ett noggrant utvalt utbud av fonder till låga avgifter och med etisk inriktning.

Återbetalningsskydd

Om du har familj kan det kännas tryggt att ha ett återbetalningsskydd. Detta innebär att värdet av ditt ålderspensionskapital betalas ut till din familj (förmånstagare) om du skulle avlida. Om du väljer återbetalningsskydd innebär det att din tjänstepension blir något lägre då du inte får ta del av arvsvinsterna.

Traditionell försäkring med premiegaranti

Vi placerar ditt kapital lite olika beroende på din ålder. Det innebär i korthet att när du har lång tid kvar till pension får du en större andel placerad i aktier, vilket ger möjlighet till högre avkastning.

När pensionsdagen och utbetalning närmar sig, minskas andelen aktier och ditt kapital placeras med mindre risk.

Så här har avkastningen sett ut för vår traditionella pensionsförsäkring med premiegaranti historiskt sett:

Genomsnittlig avkastning per ålderskategori

Tidsperiod
25-åringar
45-åringar
65-åringar
2024 (till och med maj)
6,34 %
6,94 %
2,94 %
2023
13,13 %
13,77 %
9,69 %
2022
-8,25 %
-8,85 %
-5,51 %
2021
19,42 %
20,69 %
10,92 %
2020
6,94 %
7,11 %
6,22 %
2019
18,35 %
18,13 %
9,35 %
2018
0,83 %
1,48 %
3,31 %
2017
9,07 %
8,40 %
6,70 %
2016
8,12 %
7,43 %
5,65 %
2015
7,39 %
6,92 %
5,84 %
2014
17,16 %
15,33 %
11,71 %
2013
17,08 %
14,34 %
9,96 %
2012
9,67 %
8,16 %
6,05 %
2011
-3,42 %
-0,82 %
3,05 %
2010
10,81 %
9,17 %
6,62 %
2009 (april-dec)
13,88 %
12,15 %
9,47 %
Fondförsäkring för dig som tillhör:

- AFO-Handels
- ABF-Handels
Att pensionsspara i en fondförsäkring är ett bra alternativ för dig som själv vill välja i vilka fonder dina pengar ska placeras och också är beredd att ta en lite högre risk. I vår fondförsäkring får du ett stort utbud av fonder där du även får en rabatterad fondavgift. Dessutom med ett brett utbud av fonder med hållbarhetsprofil.

Du kan placera 50 procent av din tjänstepension i en fondförsäkring. Hur du väljer kan du läsa mer om under Om du vill göra ett val. Avkastning och kurser hittar du under aktuella kurser för ditt avtal.

Historisk avkastning är ingen garanti

  • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Dina entréfonder i fondförsäkringen

För att du ska få möjlighet till en bra pension placerar vi ditt pensionskapital lite olika, beroende på din ålder. Andelen aktiefonder är högre i början men efterhand som du närmar dig pensionen flyttas pensionskapitalet över till mindre riskfyllda räntefonder.

Mer information om våra Entréfonder

Så placerar vi din tjänstepension

  • Entré 100 - från 25 år 100 procent aktiefonder
  • Entré 75 - från 56 år 75 procent aktiefonder och 25 procent räntefonder
  • Entré 50 - från 61 år 50 procent aktiefonder och 50 procent räntefonder
  • Entré 25 - från 67 år 25 procent aktiefonder och 75 procent räntefonder

Dina rabatterade fonder

För dig som vill vara aktiv har vi ett brett utbud av fonder att erbjuda till rabatterat pris. Fondbyten gör du enkelt på Folksams Mina sidor. Där kan du också följa ditt sparande.

Logga in på Mina sidor

Fondförsäkring för dig som tillhör:

- Fremia-Handels
- Fremia-Handels folkrörelse
- Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden*

* I Akademikerförbunden ingår Akavia, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer

Att pensionsspara i en fondförsäkring är ett bra alternativ för dig som själv vill välja i vilka fonder dina pengar ska placeras och också är beredd att ta en lite högre risk. I vår fondförsäkring får du ett stort utbud av fonder där du även får en rabatterad fondavgift. Dessutom med ett brett utbud av fonder med hållbarhetsprofil.

Du kan placera 50 procent av din tjänstepension i en fondförsäkring. Hur du väljer kan du läsa mer om under Om du vill göra ett val. Avkastning och kurser hittar du under aktuella kurser för ditt avtal.

Historisk avkastning är ingen garanti

  • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Om du inte väljer fonder

Om du inte gör ett eget fondval placeras inbetald premie i en kombination av fonder – Entréfond – med hänsyn till din ålder, enligt nedan. Den av inträdesåldern bestämda fördelningen gäller tills vidare, om du inte väljer annan placering.

För dig som vill göra ett eget val har vi ett brett utbud av fonder att erbjuda. Vilken förvaltningsavgift du betalar för fonden framgår i kurslistan där det även framgår vilka fonder som är rabatterade. Fondbyten gör du enkelt på vår internettjänst Mina sidor. Där kan du också följa ditt sparande.

Logga in på Mina sidor

Entréfonder

Ung - upp till 44 år Fond ID Avgift (%) Andel (%)
Öhman Etisk Index Sverige 2105 0,40 50
Handelsbanken Global Index Criteria
4048
0,40 50
Medel - 45 till 58 år Fond ID Avgift (%) Andel (%)
Handelsbanken Global Index Criteria
4048
0,40 40
Öhman Etisk Index Sverige 2105 0,40 30
Danske Invest Sverige Ränta SI 4706 0,30 30
Senior - 59 år och äldre Fond ID Avgift (%) Andel (%)
Danske Invest Sverige Ränta SI
4706
0,30 70
Öhman Etisk Index Sverige 2105 0,40 20
Handelsbanken Global Index Criteria
4048
0,40 10
Aktuella kurser för dig som tillhör:

- Fremia-Handels
- Fremia-Handels folkrörelse
I kurslistan nedan kan du se ditt rabatterade pris på fonderna, dessa är markerade med en röd symbol. Din egentliga avkastning är med andra ord alltid något högre tack vare den rabatt du erhåller för vissa fonder. Du kan när som helst själv välja fonder ur vårt breda utbud. Bytet gör du enklast på vår internettjänst Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja mellan. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.

Fondförsäkring för dig som tillhör:

- Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden*

* I Akademikerförbunden ingår Akavia, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer

Här hittar du de försäkringsvillkor som gäller för just ditt tjänstepensionsavtal.

Om du är osäker på vilket avtal du tillhör, ring vår kundservice eller tala med din arbetsgivare. Vill du veta mer om övriga försäkringar du har genom din anställning hittar du information och villkor på sidan Ditt försäkringsskydd.

Ditt försäkringsskydd

Premiebefrielseförsäkring

Har du blivit sjukskriven i mer än 14 dagar, varit föräldraledig eller fått tillfällig föräldrapenning? Inom KTP1 finns en premiebefrielseförsäkring som träder in och betalar din ålderspensionspremie.

Faktablad premiebefrielseförsäkring

Avtal Förköps­information Villkor
Fremia-Handels
Fremia-Handels folkrörelse
   
- Traditionell försäkring - pdf
- Fondförsäkring - pdf
Fremia-Forena/Handels/
Akademikerförbunden*
   
- Traditionell försäkring pdf pdf
- Fondförsäkring pdf pdf
AFO-Handels    
- Traditionell försäkring pdf pdf
- Fondförsäkring pdf pdf
ABF-Handels    
- Traditionell försäkring - pdf
- Fondförsäkring - pdf
När du ska välja för första gången får du information från valcentralen Pensionsvalet. Valblanketten och annat material kommer hem till dig i brevlådan. Du kan när som helst göra ett omval för din försäkring. Kontakta oss eller Pensionsvalet.

Beställ blankett på Pensionsvalet

Dina val

Om du vill ha traditionell försäkring i Folksam behöver du inte göra något aktivt val. Din tjänstepension betalas då in per automatik till vår traditionella försäkring med premiegaranti.

Om du vill ha fondförsäkring i Folksam så väljer du Folksam-Fondförsäkringsaktiebolag på valblanketten (tillhör du ABF- eller AFO-handels väljer du Folksam-LO Fondförsäkringsaktiebolag). Efter att du fått bekräftelse från valcentralen väljer du dina fonder.

Du kan även välja till återbetalningsskydd och familjeskydd. Med ett återbetalningsskydd betalas ditt tjänstepensionskapital ut till din familj när du avlider. Familjeskyddet ger ett extra ekonomiskt skydd för din familj vid ditt dödsfall

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Hur sparar svenskarna?

Vi har frågat svenska folket om deras sparande - till exempel hur man sparar och vad det kan få för konsekvenser. Här har vi samlat alla våra insikter.

Så sparar svenskarna

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor