SAF-LO

— för privatanställda arbetare

En ikon som visar en spargris
Avtalspension SAF-LO gäller för dig som är privatanställd arbetare och som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal.

Från att du fyller 22 år betalar din arbetsgivare en årlig premie som motsvarar 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar över. Du väljer själv var pengarna ska placeras och i vilken sparform. Ett aktivt val kan göra stor skillnad.

Förköpsinformation

Du kan själv bestämma hur du vill att din tjänstepension ska placeras. När du väljer gör du det mellan en traditionell försäkring och en fondförsäkring.

Om du vill att det samlade värdet av din pension ska betalas ut till din familj när du dör behöver du lägga till ett återbetalningsskydd. Om du väljer återbetalningsskydd innebär det att din tjänstepension blir något lägre då du inte får ta del av arvsvinsterna.

Du kan också lägga till ett extra skydd, ett så kallat familjeskydd. Det kan du teckna hos valcentralen Fora.

Det här innebär begreppen

En traditionell pensionsförsäkring betyder att vi på Folksam sköter ditt sparande åt dig, om du väljer oss som förvaltare. För varje inbetalning som görs får du ett garanterat belopp som betalas ut vid pensionen. Det innebär att 85 procent av varje inbetald premie ger ett garanterat pensionsbelopp per månad.

Du behöver inte själv vara aktiv, och är utvecklingen bra får du en högre utbetalning än det garanterade beloppet. Ett både enkelt och tryggt sparande.

 • Enkelt – du behöver inte vara aktiv, vi sköter jobbet åt dig
 • Tryggt – garanterat utbetalningsbelopp
 • Avkastning – möjlighet till en bra avkastning

Var placeras pengarna?

Vi placerar ditt kapital beroende på din ålder. Det innebär i korthet att när du har lång tid kvar till pension får du en större andel placerad i aktier, vilket ger möjlighet till högre avkastning.

När pensionsdagen och utbetalning närmar sig, minskas andelen aktier och ditt kapital placeras säkrare.

Folksam LO Pension är Folksam, LO och LO-förbundens samarbete inom pensionsområdet. Tillsammans har vi bildat Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag.

Fondförsäkring betyder att dina pengar förvaltas i värdepappersfonder. Väljer du Folksam-LO Pension placeras dina pengar automatiskt i vår entréfondlösning som är en mix av olika fonder. Placeringarna anpassas efter din ålder och förvaltas för att du ska få en så bra pension som möjligt.

För dig som vill vara aktiv och välja fonder, finns ett antal på vår lista för fritt val. Du väljer, ändrar och omplacerar dina fonder på internet eller anmäler din egen fondmix till Folksam.

Läs mer på folksamlopension.se

Du kan teckna ett återbetalningsskydd som innebär dina sparpengar betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida. Det kan vara personer inom familjen men även andra som du själv väljer.

Om du inte väljer återbetalningsskydd så fördelas dina sparade pengar som så kallad arvsvinst på övriga försäkringstagare i kollektivet. Skyddet kostar inget extra, men utan återbetalningsskydd blir ditt egna sparande något högre.

Om du vill att din familj ska få en extra pension om du skulle avlida före 65 års ålder, så kan du teckna ett familjeskydd hos Fora som administrerar ditt tjänstepensionsval. Du kan läsa mer om familjeskyddet genom länken nedan.

Läs mer om familjeskydd på fora.se

Om du inte gör något aktivt val för din tjänstepension så placeras pengarna i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd och familjeskydd hos AMF.

Få mer genom aktiva val

Genom att göra ett aktivt val och välja en bra och stabil förvaltare kan du få pengarna att växa ännu bättre.

Mer än en miljon svenskar sparar till sin pension i Folksam. Hos oss vågar du ha pensionsdrömmar.

Folksam är ett bolag med stark ekonomi. Det betyder att vi kan uppfylla våra åtaganden mot våra sparare.

Om du sparar i vår traditionella pensionsförsäkring får du en garanti när du går i pension. Det innebär att 85 procent av varje inbetald premie ger ett garanterat pensionsbelopp per månad – även om värdet på försäkringen minskat. Det är en trygghet för dig

Vi sköter placeringarna och förvaltar dina pensionspengar för att ge dig en långsiktigt god avkastning.

Premiegaranti – exempel vid utbetalning

Totalbelopp inbetalt i premier genom åren: 100.000 kronor
Försäkringens värde (pensionskapital): 80.000 kronor

Här slutar värdet vid pension på ett lägre belopp än det garanterade pensionsbeloppet. Då gäller det garanterade pensionsbeloppet och 85 000 kronor betalas ut ändå.

Om värdeutvecklingen i stället varit gynnsam under åren fram till pensioneringen och försäkringen är värd mer än det inbetalda beloppet, så tillämpar vi i stället en plusgaranti så att du får ta del av den goda utvecklingen.

Plusgaranti – exempel vid utbetalning

Totalbelopp inbetalt i premier genom åren: 100.000 kronor. Av dessa har 85 000 kronor byggt upp ett garanterat pensionsbelopp.
Försäkringens värde (pensionskapital): 200.000 kronor

Här är 80 procent av värdet vid pension högre än 85 000 kronor. Då tillämpas plusgarantin vilket innebär att vi beräknar garanterat pensionsbelopp på 160 000 kr.

Aktuella ekonomiska nyckeltal

Du som är kund ska veta vad du betalar för. Våra avgifter ska vara rättvisa och enkla att förstå. Du ska inte överraskas av konstiga tillägg eller avdrag utan kostnaden ska vara rimlig och inte äta upp det förvaltade beloppet.

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder – eftersom vi är ett ömsesidigt, kundägt bolag.

Det gör att vi är på din sida. Varje gång vi möter en kund, möter vi också en ägare och därför bryr vi oss om det du bryr dig om. Vi har inga ägarintressen och styrs inte heller av kortsiktiga vinstintressen.

Vi delar dessutom inte ut bonusar till ledningsgruppen utan vinsten används för att göra det ännu bättre att vara kund hos oss.

Om du sparar i vår traditionella pensionsförsäkring får du en garanti när du går i pension. Det innebär att 85 procent av varje inbetald premie ger ett garanterat pensionsbelopp per månad – även om värdet på försäkringen minskat. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Traditionell försäkring med premiegaranti

Vi placerar ditt kapital lite olika beroende på din ålder. Det innebär i korthet att när du har lång tid kvar till pension får du en större andel placerad i aktier, vilket ger möjlighet till högre avkastning.

När pensionsdagen och utbetalning närmar sig, minskas andelen aktier och ditt kapital placeras med mindre risk.

Så här har avkastningen sett ut för vår traditionella pensionsförsäkring med premiegaranti historiskt sett:

Genomsnittlig avkastning per ålderskategori

Tidsperiod
25-åringar
45-åringar
65-åringar
2024 (till och med maj)
6,34 %
6,94 %
2,94 %
2023
13,13 %
13,77 %
9,69 %
2022
-8,25 %
-8,85 %
-5,51 %
2021
19,42 %
20,69 %
10,92 %
2020
6,94 %
7,11 %
6,22 %
2019
18,35 %
18,13 %
9,35 %
2018
0,83 %
1,48 %
3,31 %
2017
9,07 %
8,40 %
6,70 %
2016
8,12 %
7,43 %
5,65 %
2015
7,39 %
6,92 %
5,84 %
2014
17,16 %
15,33 %
11,71 %
2013
17,08 %
14,34 %
9,96 %
2012
9,67 %
8,16 %
6,05 %
2011
-3,42 %
-0,82 %
3,05 %
2010
10,81 %
9,17 %
6,62 %
2009 (april-dec)
13,88 %
12,15 %
9,47 %

Avkastning SAF-LO tecknat före 1 januari 2008

Avkastning för avtal i SAF-LO i traditionell försäkring som är tecknade före 1 januari 2008 redovisas enligt nedan.

Återbäringsränta och totalavkastning inom Folksam Tjänstepension

Nedan visas aktuell återbäringsränta och garantiränta samt historiska uppgifter avseende återbäringsränta och avkastning för traditionella försäkringsprodukter med utjämnad återbäringsränta inom Folksam Tjänstepension AB. Senast uppdaterad 2024-05-01.

 

Folksam Tjänstepension

Återbäringsränta
6,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta
(2019-2023)
5,5 %
Totalavkastning 2023
7,4 %*
Genomsnittlig totalavkastning 
(2019-2023)
- % 
Garantiränta
1,0 %

* Det förvaltade kapitalet, portföljens fördelning och totalavkastning exkluderar premiegarantiproduktens aktieportfölj. Företaget Folksam Tjänstepension AB avkastade under 2023 8,1%.

Förklaringar

 • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.
Folksam LO Pension är Folksam, LO och LO-förbundens samarbete inom pensionsområdet. Tillsammans har vi bildat Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag.

Väljer du fondförsäkring i Folksam LO Pension placeras dina pengar automatiskt i vår entrélösning som är en mix av olika fonder som är anpassade efter din ålder. Ju närmare pensionen du kommer flyttas pensionskapitalet till mindre riskfyllda fonder.

Vill du vara aktiv har vi ett brett utbud av fonder att erbjuda till rabatterat pris. Du kan hitta all information och våra senaste villkor på Folksamlopension.se.

Läs mer på folksamlopension.se

Engagera dig i din tjänstepension och gör aktiva val

 • Det går snabbt och är enkelt att välja förvaltare med en blankett eller direkt på Foras webbplats.

  Du har mycket att vinna på att göra ett aktivt val, för om du inte väljer, placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Det kan skilja många tusenlappar beroende på hur du placerar och hur mycket du betalar i avgift.
Nedan hittar du villkor för vår traditionella försäkring med premiegaranti. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Hämta villkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Försäkringsvillkor traditionell försäkring med premiegaranti

Förköpsinformation

Här kan du hämta den senaste versionen av aktuell förköpsinformation för Traditionell försäkring för Avtalspension SAF-LO.

Förköpsinformation

Vad kostar det?

Inga dolda avgifter. Du som är kund är en av våra många ägare – eftersom vi är kundägda. Därför tycker vi det är viktigt att du vet vad du betalar för. Du ska inte överraskas av konstiga tillägg eller avdrag utan kostnaden ska vara låg och inte äta upp det förvaltade beloppet.

Avgifter traditionell pensionsförsäkring avtalspension SAF-LO 2014

Fast försäkringsavgift 65 kr/år
Försäkringsavgift 0,12 %
Kapitalförvaltningskostnad 0,05 %
Flyttavgift 400 kr/tillfälle

Ordförklaringar

 • Försäkringsavgift betyder att en avgift årligen dras från den sparade totalsumman

  Kapitalförvaltningskostnad innebär att en kostnad för själva förvaltningen dras från den årliga avkastningen innan den betalas in till sparandet
När du ska välja för första gången eller göra ett omval gör du det via Fora som är valcentral. Du kan göra det via blankett eller webben.

Till fora.se

När du väljer, markera

 • Folksam - LO Fondförsäkring om du vill ha Fondförsäkring
 • Folksam Liv om du vill ha Traditionell försäkring
 • Om du vill ha återbetalningsskydd
 • Om du vill ha familjeskydd
Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Hur sparar svenskarna?

Vi har frågat svenska folket om deras sparande - till exempel hur man sparar och vad det kan få för konsekvenser. Här har vi samlat alla våra insikter.

Så sparar svenskarna

Du kan välja Folksam LO pension

Folksam LO är ett pensionssamarbete mellan LO och Folksam

Välj Folksam LO pension