Folksam testar

Säkraste och bästa familjebilarna 2017

Gå direkt till testresultatet
Det viktiga är att bilar som den lilla eller stora barnfamiljen använder, ska ge barnen minst samma skydd som för en vuxen. Så hur ska en bra familjebil vara för att erbjuda hela familjen krocksäkerhet?

Grunden till en bra familjebil är bra krocksäkerhet tillsammans med vissa viktiga egenskaper, autobroms, whiplash och antisladd. I Folksams rapport ”Hur säker är bilen?” redovisas alla bilars krocksäkerhet och grundläggande säkerhetsutrustning.

Märkningen ”Bra val” ges till de bilar som uppfyller högsta säkerhetsnivå och alla bilar i listan Säkraste familjebilarna nedan har tilldelats märkningen.

Vårt pressmeddelande om de säkraste familjebilarna 2017

Grunden till en bra familjebil är bra krocksäkerhet, autobroms, whiplash och antisladd

Viktig säkerhetsutrustning för framåtvända barn i baksätet

Men för en familjebil är det några egenskaper som är extra viktiga för framåtvända barn äldre än 4 år som sitter i baksätet, där viss säkerhetsutrustning ofta saknas.

Mindre barn som åker bakåtvänt har ett utökat skydd från barnstolen och är inte lika beroende av de extra skyddssystemen bak. Säkerhetsutrustningen är bältespåminnare, bältessträckare, kraftbegränsare och sidogardiner.

Säkerhetsutrustning

  • Bältespåminnare upplyser föraren att det sitter obältade i bilen. På äldre bilar saknas det ofta helt. Det infördes successivt i framsätet för att i vissa bilar även omfatta baksätet
  • Bältessträckare drar åt bältet ca en decimeter i samband med en krock. Det minskar det slack i bältet som man vill undvika i en kollision
  • Kraftbegränsare släpper efter bältet efter att sträckaren löst ut. Kraftbegränsaren syftar till att minska belastningen på kroppen som orsakas av bältet
  • Sidogardiner täcker sidorutorna helt och minskar risken för skallskador i en sidokollision
Skyddssystemen som nämns ovan gör nytta men är också anpassade till den vuxnes storlek och vikt. Så förutom att införa systemen i baksätet kan fortfarande bilindustrin jobba vidare med att anpassa funktionen för barn över 4 år.

Bakåtvända bilbarnstolar - Utrymmesbetyg

Bakåtvända bilbarnstolar i åldern 1–5 år kräver större utrymme i bilen än en framåtvänd bilbarnstol. 2016 gjorde Folksam en undersökning hos de mest sålda bilmodellerna, vilket utrymme som finns tillgängligt för en bakåtvänd bilbarnstol. Alla bilmodeller är inte uppmätta men de som finns redovisas i tabellen. Betyg 5 har de bilmodeller med mest plats åt bilbarnstol och passagerare.
Hej!

Ställ din fråga direkt till vår trafikforskare Anders Ydenius

Skaffa en topprankad bilförsäkring

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen och är topprankad av Konsumenternas försäkringsbyrå.

Våra bilförsäkringar

Säkra och snåla nybilar 2016

Vår lista innehåller alla av 2016 års bilmodeller som är både trafiksäkra och miljömässigt hållbara.

Säkra och hållbara bilar