Elektrikerförbundet

Grupplivförsäkring

Om du skulle avlida kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader.

I ditt medlemskap ingår en livförsäkring som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

Grupplivförsäkring för dig som medlem

Som medlem omfattas du av en grupplivförsäkring med ett försäkringsbelopp om 45 840 kronor som vid dödsfall utbetalas till i första hand till make, maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand dödsboet.

Försäkringen gäller till och med den månad medlemmen fyller 66 år.

Grupplivförsäkring för din partner

Med ditt medlemskap ingår också samma skydd som du själv har, även för din make, maka eller sambo. Försäkringsbeloppet är 45 840 kronor vid dödsfall.

Försäkringen gäller till och med den månad medlemmen fyller 66 år.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

För försäkringen gäller grupplivförsäkringsvillkoren som du kan läsa här. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Grupplivförsäkringsvillkor