Fastighets

Kompletterings-TGL

Livförsäkring hos Folksam
Kompletterings-TGL gäller för dig som inte omfattas av en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring, eller liknande försäkring, genom din arbetsplats.

Vad är en tjänstegrupplivförsäkring?

Tjänstegrupplivförsäkring är en livförsäkring som kan betalas ut till närstående om du avlider. Den kan också hjälpa till med begravningskostnader.
  • Helt grundbelopp – högst 343 800 kr och som lägst 57 300 kr
  • Barnbelopp – högst 114 600 kr och som lägst 57 300 kr
  • Begravningshjälp28 650 kr

Det finns en del kriterier som bestämmer vilket eller vilka av beloppen som betalas ut och hur stora de blir, om du skulle avlida. Det handlar till exempel om ålder och familjeförhållanden.

Försäkringsbeloppet är 343 800 kr vilket justeras med tiden:

  • När du fyllt 55 år minskas beloppet med 28 650 kr per år så att det från 64 år återstår 57 300 kr
  • Om du har fyllt 55 år och efterlämnar arvsberättigat barn som vid dödsfallet är under 17 år, reduceras inte grundbeloppet på grund av din ålder.
  • Om du skulle efterlämna arvsberättigat barn som fyllt 21 år – som enda närmast anhörig – blir ersättningen 28 650 kr
  • Försäkringen gäller till och med den månad du fyller 65 år (slutålder). Om du kvarstår i arbete efter slutåldern kan du omfattas längre, se villkor.

Förmånstagarordningen är enligt följande ordning

1. Make eller registrerad partner

2. Ogift person som levt tillsammans under äktenskapslika förhållanden eller har / har haft/ väntade barn med densamma

3. Annan ogift person som levt tillsammans sedan minst sex månader, under äktenskapslika förhållanden, med ogift försäkrad vid dödsfallet. Både den försäkrade och sambon ska ha fyllt 18 år. Hela beloppet betalas om den försäkrade inte efterlämnar arvsberättigade barn. Halva beloppet om även arvsberättigade barn efterlämnas - se punkt 4.

4. Arvsberättigade barn
Hela beloppet om ingen person enligt punkt 1, 2 och 3 ovan, efterlämnas. Halva beloppet om även sambo, enligt punkt 3 ovan, efterlämnas.

Vad räknas som arvsberättigade barn?

Med arvsberättigade barn menas försäkringstagarens barn som enligt lag har arvsrätt. Skulle barnet vara avlidet ersätts i stället bröstarvingar.

Finns ingen förmånstagare enligt förordnandet ovan utbetalas endast begravningshjälp med 28 650 kr.

Barnbelopp kan utbetalas om gruppmedlemmen efterlämnar arvsberättigat barn under 21 år.

Beloppet kan också betalas ut till syskon under 21 år om make, registrerad partner eller sambo inte finns – och att syskonet kan motta arv, inte har någon förälder i livet.

Belopp som kan utbetalas:

  • Barn under 17 år: 114 600 kr
  • Mellan 17 och 18 år: 85 950 kr
  • Mellan 19 och 20 år: 57 300 kr

Begravningshjälpen är en ersättning om 28 650 kr och betalas till den avlidnes dödsbo.

För försäkringen gäller de villkor som du kan läsa här.

Villkor Kompletterings-TGL