Hotell- och restaurangfacket

Barngruppliv

Livförsäkring hos Folksam
Barngruppliv betyder att om ditt barn skulle avlida så betalar vi ut 35 000 kronor till barnets dödsbo. Barngruppliv gäller från vecka 23 i graviditeten och fram till och med det kalenderår då barnet fyller 18 år.

Försäkringen omfattar barn till dig som är gruppmedlem men även barn till din make, registrerade partner eller sambo. Barnet måste vara bosatt inom Norden och vara folkbokfört på samma adress som dig som är medlem.

Våra försäkringsvillkor

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor för Barngruppliv