IF Metall

Barngruppliv

Livförsäkring hos Folksam

Barngruppliv är en livförsäkring för barn där vi betalar ut en summa pengar om ditt barn avlider. Försäkringen gäller fram till och med det år barnet fyller 18 år och ger ett ekonomiskt skydd om det värsta tänkbara händer.

Vid dödsfall betalar vi ut 35 000 kronor från barngrupplivförsäkringen till barnets dödsbo. Försäkringen gäller för ditt eget barn och barn till din make, registrerade partner eller sambo om barnet är folkbokfört på samma adress som du.

Försäkringen täcker även adopterat barn och dödfött barn som fötts efter graviditetsvecka 22.

Vid dödsfall behöver du skicka följande till oss:

• Vår blankett för anmälan om dödsfall
• Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket
• Övriga handlingar och upplysningar som vi anser har betydelse för utbetalning av ersättning om vi begär det

Ibland kan vi även fråga efter andra handlingar och upplysningar som har betydelse för vi ska kunna betala ut ersättning.

För närvarande kan du inte anmäla dödsfall på webben. Ring oss på
0771-950 950, så hjälper vi dig.

Våra försäkringsvillkor

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor för Barngruppliv