IF Metall

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan. Genom den får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 50 000 kronor.

Ditt skydd sträcker sig under som längst 100 dagar men du kan teckna ett tillägg som ger dig ytterligare 100 dagar - totalt 200 dagar, och som även gäller för inkomst över 50 000 kronor.

Blankett för ansökan om ersättning

Ditt förbund har tecknat en inkomstförsäkring hos Folksam som ger dig ett skydd under 100 dagar med möjlighet att teckna ytterligare 100 dagar.

Har du rätt till ersättning från Inkomstförsäkring och känner ett behov av krisstöd med anledning av din arbetslöshet har du respektive din make, sambo eller registrerad partner också rätt till samtalsstöd utan kostnad. Samtalsstöd innebär tre samtal vardera med en ekonom, jurist, psykoterapeut eller psykolog.

Du och din make, sambo eller registrerad partner får ett inledande samtal vardera med en socionom i vägledningssyfte för att tillsammans identifiera era behov och därefter komma i kontakt med rätt specialist.

Här nedan kan du få en generell översikt på vad inkomstförsäkringen kan ge dig i ersättning och vad skillnaden blir mot att bara ha a-kassa.

Beloppen som anges motsvarar ersättning före skatt.

Ersättning dag 1-100

Månadslön A-kassa dag
1-100
A-kassa och inkomstförsäkring dag
1-100
30 000 kr/mån 20 020 kr/mån 24 000 kr/mån
35 000 kr/mån 20 020 kr/mån 28 000 kr/mån
40 000 kr/mån 20 020 kr/mån 32 000 kr/mån
45 000 kr/mån 20 020 kr/mån 36 000 kr/mån
50 000 kr/mån 20 020 kr/mån 40 000 kr/mån
55 000 kr/mån 20 020 kr/mån 44 000 kr/mån
60 000 kr/mån 20 020 kr/mån 48 000 kr/mån

Ersättning dag 101-200

Månadslön A-kassa dag
101-200
A-kassa och inkomstförsäkring dag 
101-200
30 000 kr/mån 16 720 kr/mån 24 000 kr/mån
35 000 kr/mån 16 720 kr/mån 28 000 kr/mån
40 000 kr/mån 16 720 kr/mån 32 000 kr/mån
45 000 kr/mån 16 720 kr/mån 36 000 kr/mån
50 000 kr/mån 16 720 kr/mån 40 000 kr/mån
55 000 kr/mån 16 720 kr/mån 44 000 kr/mån
60 000 kr/mån 16 720 kr/mån 48 000 kr/mån
70 000 kr/mån 16 720 kr/mån 56 000 kr/mån
80 000 kr/mån 16 720 kr/mån 64 000 kr/mån

Ersättning dag 201-300

Månadslön A-kassa dag
201-300
A-kassa och inkomstförsäkring dag
201-300
25 000 kr/mån 16 720 kr/mån 17 500 kr/mån

Viktigt att veta

 • Vem omfattas?
  För att omfattas av försäkringen ska du oavbrutet ha varit medlem i förbundet de senaste 12 månaderna, innan du blev arbetslös. Ovanstående kvalifikationstid gäller inte för dig som varit medlem i IF Metall innan 1 juli 2019.

  Om du blir arbetslös
  Om du får ersättning från IF Metalls a-kassa har du rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen

Försäkringen gäller för dig i din egenskap av medlem i ditt fackförbund. Du måste vara medlem i a-kassa som står under tillsyn av inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.

Du ansöker själv om ersättning från försäkringen genom att göra en anmälan till Folksam på telefon 08-700 40 25. Du kan också fylla i och skicka in blanketten för ansökan om ersättning som finns längst upp på sidan.

Du kan få ersättning i högst det antal dagar som ditt förbund tecknat avtal om. Normalt är det 100 dagar eller 200 dagar. Information om detta hittar du på folksam.se eller ditt fackförbunds hemsida.

För att omfattas av försäkringen ska du ha varit oavbrutet medlem i förbundet de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde. Med arbetslöshetens inträde avses den dag då du har din första karensdag för arbetslöshetsersättning. Ovanstående kvalifikationstid gäller inte för dig som varit medlem i IF Metall innan 1 juli 2019

Ersättningen motsvarar upp till 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst, som överstiger det inkomsttak som arbetslöshetskassan tillämpar, för närvarande 25 025 kronor per månad de första 100 ersättningsdagarna.

Därefter görs ett schablonavdrag som motsvarar skatt. Om du får annan inkomstrelaterad ersättning kan denna komma att minska ersättningsbeloppet från försäkringen.

Nej, för försäkringens skull behöver du inte anmäla något på förhand. Om du skulle bli arbetslös fyller du i en blankett som hanteras av ditt förbund. För att vara säker på att det inte ska uppstå diskussion om storleken på din ersättning är det däremot naturligtvis viktigt att du alltid ser till att du betalar fackföreningsavgift utifrån din faktiska inkomst. För att kontrollera detta kan du kontakta ditt förbund.

Du som omfattas av försäkringen och har blivit arbetslös med en ersättningsgrundande inkomst som överstiger 25 025 kronor per månad, kan få ersättning från försäkringen. Du måste ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från svensk arbetslöshetskassa för den aktuella perioden.

Det är lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) som uttalar att den ersättningsgrundande inkomsten måste vara högre än 25 025 kronor per månad för att man ska kunna få ersättning från försäkringen.

Nej,ersättningen från försäkringen är skattefri och inget du betalar skatt på.

Från och med att ditt förbund tecknat gruppavtal med Folksam och att du beviljats medlemskap i förbundet.

Försäkringen upphör att gälla den första dagen i den månad du fyller 65 år. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla om gruppavtalet upphör eller om du utträder ur förbundet.

Nej det påverkar inte såvida du fortfarande tillhör den försäkringsberättigande gruppen. Om du byter arbete till en annan bransch och efter bytet tillhör ett annat förbund och annan arbetslöshetskassa, beror det på det nya förbundets regler och medlemsförmåner.

Enligt lag kan man inte få lika mycket i arbetslöshetsersättning som i lön utan högst 80 procent.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor inkomstförsäkringen

Försäkringsbesked

Här kan du hämta försäkringsbesked och se hur försäkringen gäller för dig.

Försäkringsbesked

Därför köper du tillägget

 • Du får en utökad trygghet från 100 till 200 dagar
 • Du får ett skydd för din inkomst som överstiger taket, 50 000 kronor
 • Extra bra om arbetsmarknaden är trög eller om lågkonjunktur råder

Viktigt om kvalifikationstid

För att kunna få ersättning från tillägget Inkomstförsäkring måste du ha haft försäkringen i 12 månader. Ovanstående kvalifikationstid gäller inte för dig som tecknar tillägget före 1 oktober 2019.

Förläng antalet utbetalningsdagar

Om du vill förlänga antalet utbetalningsdagar kan du teckna vårt tillägg och få ytterligare 100 dagar, sammanlagt 200.

Efter de första 100 dagarna ger tillägget upp till 80% av lönen.

Så köper du tillägget

 • För att se vad det kostar och köpa till ytterligare 100 dagar på din inkomstförsäkring går du in på ”Se ditt erbjudande och priser” högst upp.

  Där kan du även få information om och köpa till andra medlemsförsäkringar.