IF Metall

Inkomstförsäkring

Så hanterar vi dina personuppgifter

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan. Genom den får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 50 000 kronor.

Ditt skydd sträcker sig under som längst 100 dagar men du kan teckna ett tillägg som ger dig ytterligare 100 dagar - totalt 200 dagar, och som även gäller för inkomst över 50 000 kronor.
Ditt förbund har tecknat en inkomstförsäkring hos Folksam som ger dig ett skydd under 100 dagar med möjlighet att teckna ytterligare 100 dagar.

Har du rätt till ersättning från Inkomstförsäkring och känner ett behov av krisstöd med anledning av din arbetslöshet har du respektive din make, sambo eller registrerad partner också rätt till samtalsstöd utan kostnad. Samtalsstöd innebär tre samtal vardera med en ekonom, jurist, psykoterapeut eller psykolog.

Du och din make, sambo eller registrerad partner får ett inledande samtal vardera med en socionom i vägledningssyfte för att tillsammans identifiera era behov och därefter komma i kontakt med rätt specialist.

Här nedan kan du få en generell översikt på vad inkomstförsäkringen kan ge dig i ersättning och vad skillnaden blir mot att bara ha a-kassa.

Beloppen som anges motsvarar ersättning före skatt.

Viktigt att veta

 • Vem omfattas?
  För att omfattas av försäkringen ska du oavbrutet ha varit medlem i förbundet de senaste tolv månaderna, innan du blev arbetslös. Denna kvalifikationstid gäller inte dig som blivit medlem i IF Metall före 2020-09-01. För det frivilliga tillägget gäller inte kvalifikationstiden om det tecknats innan 2020-09-01. Om du vid 2020-03-01 hade en kvarstående kvalifikationstid är en förutsättning för detta att arbetslösheten har inträtt efter 2020-03-01.

  Om du blir arbetslös
  Om du får ersättning från IF Metalls a-kassa har du rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.

För dig som är medlem i IF Metall och får ersättning från din inkomstförsäkring erbjuder Folksam samtalsstöd.

I så fall erbjuds du upp till tre samtal med en specialist som till exempel en familjerådgivare, jurist, ekonom, psykolog eller psykoterapeut.

Du bokar tid hos Falck Healthcare på telefon:

08-20 26 24

Mån–fre, kl. 8–17.

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen

Försäkringen gäller för dig i din egenskap av medlem i ditt fackförbund. För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i ditt förbund under minst 12 månader. Du måste också vara medlem i a-kassa som står under tillsyn av inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.

Du ansöker själv om ersättning från försäkringen genom att anmäla arbetslöshet här på webben. Kom ihåg att bifoga a-kassans beslut tillsammans med din ansökan.

För att omfattas av försäkringen ska du ha varit oavbrutet medlem i förbundet de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde. Med arbetslöshetens inträde avses den dag då du har din första karensdag för arbetslöshetsersättning. Denna kvalifikationstid gäller inte dig som blivit medlem i IF Metall före 2020-09-01. För det frivilliga tillägget gäller inte kvalifikationstiden om det tecknats innan 2020-09-01. Om du vid 2020-03-01 hade en kvarstående kvalifikationstid är en förutsättning för detta att arbetslösheten har inträtt efter 2020-03-01.

Ersättningen motsvarar upp till 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst, som överstiger det inkomsttak som arbetslöshetskassan tillämpar, för närvarande 33 000 kronor per månad de första 150 ersättningsdagarna.

Därefter görs ett schablonavdrag som motsvarar skatt. Om du får annan inkomstrelaterad ersättning kan denna komma att minska ersättningsbeloppet från försäkringen.

Nej, för försäkringens skull behöver du inte anmäla något på förhand. Om du skulle bli arbetslös fyller du i en blankett som hanteras av ditt förbund. För att vara säker på att det inte ska uppstå diskussion om storleken på din ersättning är det däremot naturligtvis viktigt att du alltid ser till att du betalar fackföreningsavgift utifrån din faktiska inkomst. För att kontrollera detta kan du kontakta ditt förbund.

Du som omfattas av försäkringen och har blivit arbetslös med en ersättningsgrundande inkomst som överstiger 33 000 kronor per månad, kan få ersättning från försäkringen. Du måste ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från svensk arbetslöshetskassa för den aktuella perioden.

Det är lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) som uttalar att den ersättningsgrundande inkomsten måste vara högre än 33 000 kronor per månad för att man ska kunna få ersättning från försäkringen.

Nej, ersättningen från försäkringen är skattefri och inget du betalar skatt på.

Från och med att ditt förbund tecknat gruppavtal med Folksam och att du beviljats medlemskap i förbundet. För att få ersättning från inkomstförsäkringen behöver du sedan ha varit medlem i minst 12 månader i ditt fackförbund.

Försäkringen upphör att gälla den första dagen i den månad du fyller 66 år. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla om gruppavtalet upphör eller om du utträder ur förbundet.

Nej det påverkar inte såvida du fortfarande tillhör den försäkringsberättigande gruppen. Om du byter arbete till en annan bransch och efter bytet tillhör ett annat förbund och annan arbetslöshetskassa, beror det på det nya förbundets regler och medlemsförmåner.

Enligt lag kan du som mest få upp till 80 procent av inkomsten vid arbetslöshet.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor inkomstförsäkringen

Försäkringsbesked

Här kan du hämta försäkringsbesked och se hur försäkringen gäller för dig.

Försäkringsbesked

Därför köper du tillägget

 • Du får en utökad trygghet från 100 till 200 dagar
 • Du får ett skydd för din inkomst som överstiger taket, 50 000 kronor
 • Extra bra om arbetsmarknaden är trög eller om lågkonjunktur råder

Viktigt om kvalifikationstid

För att kunna få ersättning från tillägget Inkomstförsäkring måste du ha haft försäkringen i 12 månader. Ovanstående kvalifikationstid gäller inte för dig som tecknar tillägget före 1 september 2020.

Förläng antalet utbetalningsdagar

Om du vill förlänga antalet utbetalningsdagar kan du teckna vårt tillägg och få ytterligare 100 dagar, sammanlagt 200.

Efter de första 100 dagarna ger tillägget upp till 80% av lönen.

Så köper du tillägget

 • För att se vad det kostar och köpa till ytterligare 100 dagar på din inkomstförsäkring går du in på ”Se ditt erbjudande och priser” högst upp.

  Där kan du även få information om och köpa till andra medlemsförsäkringar.