IF Metall Gruv

Obligatorisk sjukförsäkring

Olycksfallsförsäkring hos Folksam

Som medlem i IF Metall Gruv omfattas du av Obligatorisk sjukförsäkring som ingår i medlemsavgiften. 

Försäkringen skyddar din och familjens ekonomi om du skulle bli sjukskriven. Den kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan och kan ge dig upp till 4 400 kronor i månaden i upp till två månader.

Ersättning vid arbetsoförmåga

Obligatorisk sjukförsäkring kan lämna ersättning för inkomstbortfall om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfallsskada.

Ersättning lämnas månadsvis för varje dag, efter uppnådd karenstid, som du har varit arbetsoförmögen i upp till två månader, längst till och med den månad du fyller 65 år.

Obligatorisk sjukförsäkring skyddar din och familjens ekonomi om du skulle bli sjukskriven. Den kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan och kan ge dig upp till 4 400 kronor i månaden i upp till två månader. För att ha rätt till ersättning behöver du vara arbetsoförmögen till minst en fjärdedel under en sammanhängande period på minst 30 kalenderdagar och därefter fortsatt arbetsoförmögen till minst en fjärdedel.

För att du ska få ersättning vid arbetsoförmåga krävs att du är fullt arbetsför 90 dagar i en följd innan du blir arbetsoförmögen. Du kan inte tillgodoräkna dig tid som du är fullt arbetsför och som infaller mer än 90 dagar innan försäkringen börjar gälla för dig. Uppfyller du inte detta krav kan du ändå kvalificera dig genom att vara fullt arbetsför 90 dagar i en följd någon gång efter att försäkringen börjat gälla.

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor för Obligatorisk sjukförsäkring

Försäkringsbesked