Musikerförbundet

Ansvarsförsäkring

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Ansvarsförsäkringen gäller i din roll som yrkesverksam musiker. Den täcker de skadeståndskrav du kan råka ut för om du skadar en annan person eller någons egendom.

Även i hemförsäkringen finns en ansvarsförsäkring, men den täcker enbart skador som uppstår i din roll som privatperson.
  • Gäller för dig i din yrkesroll - hemförsäkringen gäller bara dig som privatperson
  • Ersätter skadeståndskrav på upp till tio miljoner kronor
  • Självrisken är 11 460 kronor (20% av prisbasbeloppet)

Ansvar – en del av vår företagsförsäkring för musiker

Ansvarsförsäkringen är ett moment som ingår för alla medlemmar i vår företagsförsäkring för musiker.

Med den kompletta företagsförsäkringen tillkommer många andra moment som är bra att ha för dig som företagare, och självrisken för ansvarsförsäkringen blir i stället 5 730 kronor (10% av prisbasbeloppet).

Du kan läsa mer om ansvarsförsäkringen i broschyren nedan - och även vad mer som ingår i den kompletta företagarförsäkringen.

Broschyr - företagarförsäkring för musiker

Vår kompletta företagarförsäkring för musiker