Musikerförbundet

Företagsförsäkring - för musiker och studioverksamhet

Ring 08-587 060 00 så hjälper vi dig.

Som företagare har du ett större ekonomiskt ansvar än som anställd. Ibland går saker och ting inte riktigt som man tänkt sig, men det behöver inte bli obehagliga överraskningar bara man är förutseende.

Tillsammans med Musikerförbundet har vi tagit fram en företagsförsäkring för dig som bedriver näringsverksamhet som juridisk person med högst fem anställda (inklusive ägare).

Med ett bra försäkringsskydd blir ditt företagarliv både enklare och tryggare.

Därför skyddar du ditt företag hos oss

 • Omfattande försäkringspaket – skydd vid många olika typer av skador och händelser
 • Tre månader utan kostnad – när du nytecknar ett år betalar du ingenting de tre första månaderna
 • Lägre självrisk – Den vanligaste självrisken 20% av prisbasbeloppet sänks till 10% av prisbasbeloppet
 • Ledande kundservice och skadehantering – 9 av 10 är nöjda eller mycket nöjda med vår kundservice

Allt det här ingår i försäkringen

 • Egendom
 • Oturshändelser (Drulle)
 • Avbrott
 • Extrakostnad
 • Ansvar
 • Rättsskydd
 • Tjänsteresa
 • Kris
 • Komplettera med: Intrumentförsäkring

Vad kostar försäkringen?

Kostnaden på försäkringen beror på vilket försäkringsbelopp du väljer för din verksamhet.
Försäkringsbelopp Årskostnad
Belopp 100 000 kronor 1 500 kronor
Belopp 250 000 kronor 2 100 kronor
Belopp 500 000 kronor 3 900 kronor
Belopp 750.000 kronor 4 800 kronor
Belopp 1 000 000 kronor 6 000 kronor

Välj till en instrumentförsäkring

Du kan komplettera med en musikinstrumentförsäkring som skyddar instrument och utrustning vart du än ska. Då får du en försäkring som bland annat:
 • Gäller oavsett var instrumentet förvaras – i hela världen
 • Gäller vid oturshändelser
 • Täcker de kostnader som hemförsäkringen inte klarar av
 • Ersätter vid hyra av ersättningsinstrument (max 10 000 kr)

Läs mer om vår instrumentförsäkring

Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i vår företagsförsäkring för musiker och studio.

Försäkringen gäller för din lösa egendom, det vill säga för din dator, fax, musikinstrument, telefoner och övriga inventarier i företaget. 


Försäkringen gäller vid plötslig och oförutsedd skada. Det betyder att den inte bara gäller vid till exempel inbrott-, vatten och brandskador, utan även för andra skadehändelser, som om du blir bestulen på resa eller du råkar spilla en kaffemugg över din laptop.

Försäkringen gäller inte för egendom som lämnar lokalen. Separat försäkring måste tecknas om detta behov finns. Kontakta Folksam företag för offert. Du kan också teckna musikinstrumentförsäkring för instrument som lämnar lokalen, kontakta Musikerförbundet. Självrisk: 11 460 kronor (20% av prisbasbeloppet).

Tänk på att lokalen måste uppfylla vissa skyddskrav. För försäkringsbelopp 250 000 respektive 500 000 kronor gäller skyddklass 2.

För försäkringsbelopp 750 000 respektive 1 000 000 kronor gäller skyddsklass 3.

Om du är osäker på om din lokal uppfyller skyddskraven bör du kontakta en auktoriserad låssmed som går igenom ditt skydd.

Om du efter en ersättningsbar egendomsskada, till exempel en brand, får avbrott i verksamheten vilket medför att du får extra kostnader eller förlust av täckningsbidrag (fasta kostnader och vinst). Maximalt försäkringsbelopp är 286 500 kronor (5 prisbasbelopp).

Självrisk: Karenstid ett dygn.

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskada som drabbar tredje man. Detta är en viktig del i försäkringen om ditt företag blir skadeståndsskyldigt. Ersättningen är upp till 10 miljoner kronor.

Självrisk: 11 460 kronor (20% av prisbasbeloppet).

Rättsskyddet kan lämna ersättning för dina ombuds- och processkostnader om du blir inblandad i en rättstvist som kan dras inför allmän domstol (i huvudsak) eller vid skattemål, till exempel om företaget hamnar i en tvist med uppdragsgivare och inte får betalt för utfört arbete.

Försäkringen gäller med vissa inskränkningar beroende på vilka tvister och domstolar det rör sig om, till exempel gäller försäkringen inte för tvister som avser immaterialrätt (upphovsrätt).

Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga kostnader upptill 286 500 kronor (5 prisbasbelopp). Självrisk: 11 460 kronor (20% av prisbasbeloppet) plus 20% av kostnaden som överstiger 11 460.

Försäkringen gäller för dig och din anställde. Försäkringen ger ett bra reseskydd och försäkringen gäller i hela världen. Försäkringen omfattar ersättning för resgods. Den gäller även för överfall eller om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Försäkringen gäller för maximalt 140 resdagar om året.

Självrisken för resgods är en procent av ett prisbasbelopp och för sjuk- och olycksfallsskador noll kronor.

Ersätter kostnader för behandling hos psykolog om du råkar i kris efter att ha drabbats av rån eller överfall i samband med arbetet.

Du tecknar försäkringen genom Musikerförbundet. Kontaktuppgifter hittar du här nedan:

Ring Musikerförbundet för anmälan

Telefon: 08-587 060 00

Besök Musikerförbundets webb

Hämta blanketten på Musikerförbundets webbsida

Anmälan

Tänk på att

I villkoren finns begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker för vissa skadehändelser.

Det är därför viktigt att du läser igenom villkoren och försäkringsbrevet och särskilt noterar vad som står under rubrikerna Undantag, Högsta ersättning och särskild självrisk.

Lägg också särskilt märke till vad som står under Säkerhetsföreskrifter samt Åtgärder i samband med skada - räddningsplikt.