Försäkringar för dig som medlem

PRO

Så hanterar vi dina personuppgifter
Som medlem i PRO får du ett erbjudande som har tagits fram i samarbete mellan Folksam och PRO.

Medlemsförsäkringarna är skräddarsydda för dig, innehåller mer och har ett lägre pris än om du skulle skaffa dem på egen hand.

Läs mer om dina försäkringar här.

Varmt välkommen till oss!

Läs mer om ditt erbjudande

Nyhet!
Se över ditt sparande tillsammans med en rådgivare

 • Som medlem i PRO erbjuds du nu kostnadsfri rådgivning om sparande och placeringsmöjligheter hos Folksam.

  Vill du boka en tid för rådgivning? Ring 0771-10 00 03 så hjälper vi dig att boka en tid som passar dig.

Med ditt medlemsskap

För nya medlemmar i PRO ingår Olycksfall 60+ från start, som du kan välja att tacka nej till - den visas i spalten till vänster. Försäkringen är kostnadsfri de första tre månaderna. Du kan också välja att köpa till extra skydd. Dessa försäkringar ser du till höger i tabellen.

Du kan klicka på de olika försäkringarna för att läsa mer om vad som ingår.

Försäkringar För nybliven medlem Kan du köpa till
Om du inte tackar nej  
 
 
 

Organisationsförsäkring 100180

Organisationerna och Folksam har tagit fram en Organisationsförsäkring (företagsförsäkring) 100180 som skyddar vid de flesta skadesituationer.

Det här ingår

 • Egendomsförsäkring ger ersättning vid plötsliga oförutsedda händelser samt för inbrott-, vatten- och brandskador.
 • Extrakostnadsförsäkringen ersätter extrakostnader i samband med ersättningsbar egendomsskada
 • Rättsskyddsförsäkring ersätter förbundets ombuds- och rättegångskostnader vid tvist. Vissa tvister är undantagna, se villkoren.
 • Ansvarsförsäkring ersätter person- och sakskada som drabbar tredje man, som förbunden kan göras ansvarigt för enligt skadeståndslagen.
 • Tjänstereseförsäkring gäller för skada som inträffar under resa i tjänsten och omfattar skada på eller förlust av personlig, och av företaget ägd, egendom. Ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt akut sjuk-och olycksfallsförsäkring ingår också.
 • Kristerapi ger psykologbehandling vid en direkt följd av en traumatisk händelse.
 • Deltagarolycksfallsförsäkring. Försäkringsnummer K63465. Försäkringen gäller när medlem deltar i föreningens verksamhet.
 • Förmögenhetsbrott. Ersätter kostnader om förbundet drabbats av förskingring eller bedrägeri.

Villkor och informationsmaterial

För att försäkringen ska gälla är det viktigt att de grundläggande krav som ställs på inbrottsskydd och förvaring efterföljs. Därför bör du som omfattas av försäkringen ta del av ditt villkor och försäkringsbrev.

För att guida dig rätt i vad du bör tänka på finns även foldern "kontrollera ditt inbrottsskydd".

Kontrollera ditt inbrottsskydd

Organisationsförsäkring

Villkor Organisationsförsäkring C378

Villkor Tjänstereseförsäkring K308

Villkor Deltagarolycksfall L304

Informationsmaterial

På servicesidan för PRO hittar du som är fackligt förtroendevald alla produktblad, villkor, blanketter och medlemsbrev som finns till era medlemmar.

PRO servicesida