Medlemsförsäkringar

PRO

Från och med den 1 januari 2021 är vi glada över att välkomna dig som är PRO-medlem till oss. Du kan känna dig trygg med att du får ett bra skydd även i fortsättningen.

Försäkringarna är utformade tillsammans med PRO och du köper dem till ett förmånligt pris. Läs mer om dina försäkringar här.

Varmt välkommen till oss!

Läs mer om ditt erbjudande

Försäkringserbjudande genom ditt medlemskap

Följande försäkringar kan du köpa till ett förmånligt pris genom din organisation.

Organisationsförsäkring 100180

Organisationerna och Folksam har tagit fram en Organisationsförsäkring (företagsförsäkring) 100180 som skyddar vid de flesta skadesituationer.

Det här ingår

  • Egendomsförsäkring ger ersättning vid plötsliga oförutsedda händelser samt för inbrott-, vatten- och brandskador.
  • Extrakostnadsförsäkringen ersätter extrakostnader i samband med ersättningsbar egendomsskada
  • Rättsskyddsförsäkring ersätter förbundets ombuds- och rättegångskostnader vid tvist. Vissa tvister är undantagna, se villkoren.
  • Ansvarsförsäkring ersätter person- och sakskada som drabbar tredje man, som förbunden kan göras ansvarigt för enligt skadeståndslagen.
  • Tjänstereseförsäkring gäller för skada som inträffar under resa i tjänsten och omfattar skada på eller förlust av personlig, och av företaget ägd, egendom. Ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt akut sjuk-och olycksfallsförsäkring ingår också.
  • Kristerapi ger psykologbehandling vid en direkt följd av en traumatisk händelse.
  • Deltagarolycksfallsförsäkring. Försäkringsnummer K63465. Försäkringen gäller när medlem deltar i föreningens verksamhet.
  • Förmögenhetsbrott. Ersätter kostnader om förbundet drabbats av förskingring eller bedrägeri.

Villkor och informationsmaterial

För att försäkringen ska gälla är det viktigt att de grundläggande krav som ställs på inbrottsskydd och förvaring efterföljs. Därför bör du som omfattas av försäkringen ta del av ditt villkor och försäkringsbrev.

För att guida dig rätt i vad du bör tänka på finns även foldern "kontrollera ditt inbrottsskydd".

Kontrollera ditt inbrottsskydd

Organisationsförsäkring

Villkor Organisationsförsäkring C378

Villkor Tjänstereseförsäkring K308

Villkor Deltagarolycksfall L304