Att vara försäkrad mot plötsliga utgifter är minst lika viktigt efter pensionen som när du arbetar. Med Olycksfall 60+ har du ett fortsatt skydd i vardagen.

Med Olycksfall 60+ har du ett skydd som ger ersättning vid plötsliga och oförutsedda olyckor.

Vem kan inte ramla och slå ut en tand, halka i badkaret, trilla ned från en stege eller cykla omkull?

Olycksfall 60+

Här kan du läsa mer vad som ingår i försäkringsdelen.

Om din olycksfallsskada medför läkarvård får du 700 kronor redan vid första läkarbesöket. Det ska till viss del täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor. Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård, får du ersättning med upp till 1 000 kronor per år i ytterligare fyra år.

Om skadan leder till åtta dagars akut sjuktid (den tid det tar att läka skadan) får du 700 kronor i ersättning och 700 kronor efter ytterligare sju dagars sjuktid.

Om du blir inskriven på sjukhus över natt i minst två dagar får du 100 kronor redan från första dagen och sedan i upp till 180 dagar.

Du kan också få ersättning om du behöver hjälp av en tandläkare.

Du kan också få ersättning för andra kostnader i samband med ett olycksfall, det kan till exempel vara trasiga kläder, hörapparat och glasögon eller kostnader för hjälp i hemmet och korttidsboende.

Om du avlider som följd av ett olycksfall, betalas 40 000 kronor ut till dödsboet.

Du kan få ersättning för medicinsk invaliditet som betyder bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Hur mycket ersättning du kan få beror på graden av invaliditet. Försäkringsbeloppet är 250 000 kronor.

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar.

Behandlingen ska godkännas av oss i förväg, utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga resekostnader upp till totalt 4 000 kronor, samt kostnader för tolk. Kristerapi gäller utan självrisk.

Du kan också få kristerapi efter nära anhörigs död. Med nära anhörig menar vi make, registrerad partner, sambo, förälder och barn. Till barn hör arvsberättigat barn, dödfött barn som framfötts tidigast i graviditetsvecka 23, styvbarn och fosterbarn. Gäller även barnbarn, det vill säga barn till arvsberättigat barn, styvbarn och fosterbarn enligt ovan.

Om din skada kräver läkarvård och medför minst åtta dagars akut sjuktid får du också en engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller. Det är till exempel 3 000 kronor vid lårbenbrott, 2 000 kronor vid hjärnskakning och upp till 25 000 kronor vid förlamning.

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Du får ersättning för direkta följder av en sådan olycksfallsskada, inte för följder som beror på andra kroppsfel.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkoren. Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringarna.

Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada. Här ligger alltid den senaste versionen av villkoret.

Villkor Olycksfall 60+

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om försäkringarna.

Nej, det finns ingen åldersgräns när det gäller ersättning.

Ja, genom att skicka in ett särskilt förmånstagarförordnande till Folksam. Kontakta oss på Kundservice - 0771–950 950 så hjälper vi dig.

Fyll i ditt personnummer högst upp på sidan för att se ditt erbjudande och teckna försäkringen eller kontakta oss på kundservice. Vi ger dig ett förmånligt pris som medlem i PRO.

Ring
0771–950 950
Måndag - fredag 7.30-21, lördag - söndag 9-19.