Saco

Deltagarolycksfallsförsäkring

Ring 08-772 86 35 så hjälper vi dig.

Olycksfallsförsäkring hos Folksam

Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar utanför medlemmens arbetsplats, under utförande av fackligt uppdrag för försäkrad organisations räkning av försäkrad medlem. Även medlemmar under deltagande i av försäkrad organisation anordnad konferens, läger eller kursverksamhet med direkt anknytning till organisationens verksamhet.

Anordnar försäkrad organisation konferens, läger eller kurs som syftar till ökad kunskap om organisationens verksamhet eller verksamhetsfält och där även icke medlemmar deltar är också dessa personer försäkrade. Försäkringen gäller även vid resa till och från verksamheten. Försäkringen omfattar även medlemmar som blir uttagna i strejk i samband med en konflikt.

Här kan du läsa mer om vad som ingår i vår försäkring.
 • Olycksfallsersättning 1 000 kronor
 • Akutersättning 1 000 kronor (vid läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid i en följd)
  Därefter får du:
  1 000 kronor om du vårdats ytterligare minst 7 dagar
  1 000 kronor om du vårdats ytterligare 15 dagar
  Därefter 33 kronor per dag från dag 31 i högst 150 dagar
 • Tandskador – nödvändiga kostnader
 • Medicinsk Invaliditet 1 432 500 kronor
 • Ekonomisk Invaliditet 1 432 500 kronor
 • Dödsfall på grund av olycksfallsskada 57 300 kronor
 • Kristerapi (högst tio behandlingar)
 • 4 000 kronor för nödvändiga och skäliga resekostnader samt kostnader för tolk.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. I det kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor Deltagarolycksfallsförsäkring L304