Försäkringar

Saco

Från och med den 1 januari 2023 är vi glada över att välkomna Saco och anslutna medlemsförbund till oss. Du kan känna dig trygg med att du får ett bra skydd även i fortsättningen. Varmt välkommen till oss!

Försäkringar för förbunden

Här kan du läsa mer om försäkringarna.

Infoblad – Sacos Tjänsterese- och olycksfallsförsäkring