Saco

Tjänstereseförsäkring

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Tjänstereseförsäkringen gäller för förtroendevalda och anställda (samt medföljande barn under 18 år, maka eller sambo) – vid resa med uppdrag för den försäkrades räkning i hela världen.

Försäkringen gäller för utländska besökare på besök inom Norden som saknar egen försäkring. Försäkringsbeloppet är 573 000 kronor per skada och omfattar kostnadsersättning vid sjukdom eller olycksfall. Invaliditets- och dödsfallsbelopp omfattas inte.

Den gäller vid tjänsteresa under en sammanhängande tid av högst 210 dagar. Försäkringen gäller även vid semester i högst 14 dagar i samband med uppdrag för den försäkrades räkning.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för sjukvård och tandvård samt resor i samband med vård och behandling.

Försäkringen omfattar även:

  • Reseavbrott
  • Resgodsskydd
  • Förseningsskydd
  • Självriskeliminering vid resa med egen bil i tjänsten
  • Ansvars- och rättsskydd för privatperson
  • Överfallsskydd
  • Ersättning vid dödsfall
  • Krisförsäkring
  • Avbeställningsskydd

Villkor

Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. I det kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor Tjänstereseförsäkring K308