Abstrakta objekt.

Livförsäkring för arbetslösa

Livförsäkring för arbetslösa är en av två försäkringar som ingår om du är medlem i ST. Den gäller för dig som är arbetslös och inte omfattas av en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring eller liknande genom din arbetsplats.

 Det här ingår i försäkringen

Livförsäkring för arbetslösa är en försäkring som kan lämna ersättning till närstående om du avlider.

  • Helt grundbelopp – högst 6 prisbasbelopp och som lägst 1 prisbasbelopp

  • Barnbelopp – högst  2 prisbasbelopp och som lägst 1 prisbasbelopp

Det finns en del kriterier som bestämmer vilket eller vilka av beloppen som betalas ut och hur stora de blir, om du skulle avlida. Det handlar till exempel om ålder och familjeförhållanden. Försäkringsbeloppet är 6 prisbasbelopp vilket justeras med tiden:

  • Om du efterlämnar barn som vid dödsfallet inte fyllt 17 år blir ersättningen alltid  6 prisbasbelopp 
  • När du fyllt 55 år minskas beloppet med 0,5 prisbasbelopp per år så att det vid 64 års ålder återstår 1 prisbasbelopp 

Förmånstagarordningen är enligt följande ordning.

Grundbelopp utbetalas till förmånstagare i denna ordningsföljd:  

  1. Make, registrerad partner eller sambo
  2. Arvsberättigade barn
  3. Dödsboet.

Du kan ändra genom ett skriftligt meddelande till Folksam. Se försäkringsvillkoren. 

Barnbelopp kan utbetalas om gruppmedlemmen efterlämnar arvsberättigat barn under 21 år. 
 
Beloppet kan också betalas ut till syskon under 21 år om make, registrerad partner eller sambo inte finns – och att syskonet som kan motta arv, inte har någon förälder i livet. Belopp som kan utbetalas: 

  • Barn under 17 år: 2 prisbasbelopp 
  • Mellan 17 och 18 år: 1,5 prisbasbelopp
  • Mellan 19 och 20 år: 1 prisbasbelopp

För försäkringen gäller de villkor som du kan läsa här. 

Försäkringsbesked 2024

Försäkringsvillkor 2024