ST

Nära anhörigs bortgång

Försäkringen lämnar ersättning till dig om en nära anhörig skulle avlida. Ersättningen som vi betalar ut är 25 000 kronor. Med nära anhörig avses make, maka, registrerad partner, sambo eller förälder (biologisk eller adoptivförälder). Försäkringen gäller så länge du studerar, dock längst till och med det kalenderår du fyller 39 år.

Pris

I tabellen nedan ser du priset för respektive studentförsäkring som ingår i starterbjudandet

Försäkring Premie
18–30 år
Premie
31–39 år
Studieavbrott 2 kr/mån 3 kr/mån
Olycksfall student 33 kr / mån 33 kr / mån
Diagnosförsäkring student 2 kr/mån 3 kr/mån
Nära anhörigs bortgång 13 kr/mån 27 kr/mån
Paketpris för alla försäkringar som ingår i starterbjudandet 50 kr/mån 66 kr/mån

Försäkringarna gäller med begränsad omfattning vid:

  • grov vårdslöshet
  • vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion och vissa terrorhandlingar, se försäkringsvillkoren