Tjänstetandläkarna

Sjukvårdsförsäkring Mellan

Så hanterar vi dina personuppgifter
När du inte mår bra ger vår sjukvårdsförsäkring dig snabb tillgång till rådgivning och planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdgivarnätverk. Du som är försäkrad får snabb och kvalificerad sjukvård eller medicinsk rådgivning i rätt tid - när du behöver den!

Försäkringen ger dig fri rådgivning och hjälp med tidsbokning hos någon av de vårdgivare som finns i vårt kvalitetssäkrade nätverk. Behöver du vård har försäkringen en självrisk på 700 kr som du betalar vid det första vårdtillfället.
  • Snabb och trygg kontakt med vårdgivare i hela landet
  • Gratis rådgivning och hjälp med tidsbokning
  • Ersättning för kostnader

Nedan listas vad som igår Sjukvårdsförsäkring Mellan med självrisk på 700 kr som du betalar vid det första vårdtillfället.

Skydd Mellan

Sjukvårdsförsäkring GAF - förköpsinformation

Detta är endast en kort beskrivning av försäkringen. För mer information om försäkringens omfattning och begränsningar se villkor. 

Sjukvårdsförsäkringen gäller för planerad vård och behandling i Sverige. Du får gratis rådgivning och hjälp med tidsbokning och vårdplanering. Försäkringen har en självrisk på 700 kr som du betalar vid det första vårdtillfället.

Försäkringen lämnar ersättning så länge försäkringen gäller och premien är betald (när slutåldern uppnås är ansvarstiden tolv månader och räknas från den dag försäkringsfallet inträffade). Försäkringen gäller vanligtvis längst till och med den månad du fyller 70 år. Vad som gäller för dig framgår av ansökan.

Försäkringen gäller med vissa begränsningar, till exempel för akut vård eller sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen samt följder därav. För sjukdom eller skada som du haft före du tecknade försäkringen krävs att du är symptom- och behandlingsfri i minst två år för att försäkringen ska gälla igen för det förnyade vårdbehovet. Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

För mer information om hur försäkringen gäller och vilka begränsningar som finns kan du läsa försäkringens villkor eller kontakta oss.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. I det kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor