Transportarbetareförbundet

Diagnos 60+

Ring 0771-950 950 för att teckna försäkringen

Att vara försäkrad mot plötsliga utgifter är minst lika viktigt efter pensionen som när du arbetar. Därför erbjuder vi alla medlemmar att teckna en sjukdomsförsäkring till ett lågt pris.

För dig som har Sjukdom 60+ blir det från den 1 januari 2022 några ändringar i villkoren. Nytt produktnamn är Diagnos 60+.

Nyheter i Sjukdom 60+ (Diagnos 60+)

Ersättningsbara diagnoser fr.o.m. 2022

Sjukdom medför ofta ökade kostnader. Visst skulle det kännas bra att kunna unna sig själv en resa eller något annat trevligt under rehabiliteringen?

Med Diagnos 60+ har du den möjligheten och du kan ha försäkringen kvar ända tills du fyller 85 år. Om du drabbas av en nedanstående diagnos, orsakad av sjukdom, kan du få en skattefri engångsersättning.

Hur gäller Diagnos 60+?

Här kan du läsa mer om hur försäkringen fungerar.

För att du ska kunna få ersättning måste det ha gått minst 180 dagar mellan tecknandet och den dag då diagnosen fastställdes. Denna kvalifikationstid gäller inte om du inom 90 dagar från utträdet ur vår Diagnosförsäkring går över till Diagnos 60+. Du har rätt till ersättning när det har gått 30 dagar efter att diagnosen fastställdes.

Ersättningsbeloppet är 40 000 kronor och du bestämmer själv vad du vill göra med pengarna. 

Om du redan har fått ersättning för en diagnos gäller speciella regler om du skulle ha oturen att drabbas igen:

  • Du kan få ersättning för högst tre olika diagnoser.
  • Du kan inte få ersättning för samma diagnos flera gånger.

Du kan teckna Diagnos 60+ för din make, registrerade partner eller sambo. Kontakta kundservice på 0771–950 950 så hjälper vi dig.

Dessa diagnoser omfattas av Diagnos 60+

Diagnosen måste vara fastställd senast den månad du som är gruppmedlem fyller 85 år. Du kan inte få ersättning för en diagnos som du redan hade när försäkringen tecknades.

Diagnos Beskrivning
Cancer (ICD C00-C97 (maligna tumörer) och D00-D09 (cancer in situ) exklusive C44, C91.0, C91.0a-C91.0b, C92.0-C92.1, C92.3-C92.6, C92.0a-C92.0b, C93, C94.4, D00-D00.1, D01.4-D01.9, D02.0, D02.4, D04, D07.0-D07.4, D07.6, D09.0-D09.2, D09.7, D09.9) Diagnosen ska baseras på och vara fastställd vid histologisk eller cytologisk undersökning av borttagen tumör eller på genomförd biopsi av specialistläkare i vävnadsundersökningar (patologisk anatomi).
Multipel skleros (ICD G35)  
Parkinsons sjukdom (ICD G20)  
Psoriasisartrit (ICD M079)  
Reumatoid artrit (ICD M05-M06)  
Schizofreni (ICD F20, F25)  
Sjukdomar i hjärnans kärl (ICD G46.0-G46.8, I60-I61, I62.0, I63, I67.0, I68.1-I68.2, I69.1-I69.2)  
Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada. Här ligger alltid den senaste versionen av villkoret.

Villkor Diagnos 60+

Om du omfattas av Sjuk- och efterlevandeförsäkringen vid din 65 års-dag förs den över till försäkringen Diagnos 60+.

Om du inte har haft Sjuk- och efterlevandeförsäkringen kan du teckna Diagnos 60+, men du måste göra det inom sex månader från din 65-års dag. Du tecknar den genom att kontakta Folksam på 0771–950 950, måndag-fredag 7.30–21, lördag–söndag 9–19.