Transportarbetareförbundet

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan. Genom den får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst utan övre gräns.

Ditt skydd sträcker sig under som längst 100 dagar men du kan teckna ett tillägg som ger dig ytterligare 200 dagar - totalt 300 dagar.

Blankett för ansökan om ersättning

Ditt förbund har tecknat en inkomstförsäkring hos Folksam som ger dig ett skydd de första 100 dagarna med möjlighet att teckna 300 dagar.

Här nedan kan du få en generell översikt på vad inkomstförsäkringen kan ge dig i ersättning och vad skillnaden blir mot att bara ha A-kassa de första 100 dagarna av din arbetslöshet.

Beloppen som anges motsvarar ersättning före skatt.

Ersättning dag 1-100

Månadslön A-Kassa dag
1-100
A-kassa och inkomstförsäkring dag
1-100
30 000 kr/mån 20 020 kr/mån 24 000 kr/mån
35 000 kr/mån 20 020 kr/mån 28 000 kr/mån
40 000 kr/mån 20 020 kr/mån 32 000 kr/mån
45 000 kr/mån 20 020 kr/mån 36 000 kr/mån
50 000 kr/mån 20 020 kr/mån 40 000 kr/mån
55 000 kr/mån 20 020 kr/mån 44 000 kr/mån
60 000 kr/mån 20 020 kr/mån 48 000 kr/mån

Ersättning dag 101-200

Månadslön A-Kassa dag
101-200
A-kassa och inkomstförsäkring dag 
101-200
30 000 kr/mån 16 720 kr/mån 24 000 kr/mån
35 000 kr/mån 16 720 kr/mån 28 000 kr/mån
40 000 kr/mån 16 720 kr/mån 32 000 kr/mån
45 000 kr/mån 16 720 kr/mån 36 000 kr/mån
50 000 kr/mån 16 720 kr/mån 40 000 kr/mån
55 000 kr/mån 16 720 kr/mån 44 000 kr/mån
60 000 kr/mån 16 720 kr/mån 48 000 kr/mån
70 000 kr/mån 16 720 kr/mån 56 000 kr/mån
80 000 kr/mån 16 720 kr/mån 64 000 kr/mån

Ersättning dag 201-300

Månadslön A-Kassa dag
201-300
A-kassa och inkomstförsäkring dag
201-300
30 000 kr/mån 16 720 kr/mån 21 000 kr/mån
35 000 kr/mån 16 720 kr/mån 24 500 kr/mån
40 000 kr/mån 16 720 kr/mån 28 000 kr/mån
45 000 kr/mån 16 720 kr/mån 31 500 kr/mån
50 000 kr/mån 16 720 kr/mån 35 000 kr/mån
55 000 kr/mån 16 720 kr/mån 38 500 kr/mån
60 000 kr/mån 16 720 kr/mån 42 000 kr/mån
70 000 kr/mån 16 720 kr/mån 49 000 kr/mån
80 000 kr/mån 16 720 kr/mån 56 000 kr/mån

Viktigt att veta

 • Vem omfattas?
  För att omfattas av försäkringen ska du oavbrutet ha varit medlem i förbundet de senaste 12 månaderna, innan du blev arbetslös.

  Om du blir arbetslös
  Om du får ersättning från svensk arbetslöshetskassa har du rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen

Försäkringen gäller för dig i din egenskap av medlem i ditt fackförbund. Du måste vara medlem i Svensk arbetslöshetskassa som står under tillsyn av inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.

Du ansöker själv om ersättning från försäkringen genom att göra en anmälan till Folksam på telefon 08-700 40 25.

Du kan få ersättning i högst det antal dagar som ditt förbund tecknat avtal om. Normalt är det 100 dagar eller 200 dagar. Information om detta hittar du på folksam.se eller ditt fackförbunds hemsida.

För att omfattas av försäkringen ska du ha varit oavbrutet medlem i förbundet de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde. Med arbetslöshetens inträde avses den dag då du har din första karensdag för arbetslöshetsersättning.

Ersättningen motsvarar upp till 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst, som överstiger det inkomsttak som arbetslöshetskassan tillämpar, för närvarande 25 025 kronor per månad de första 100 ersättningsdagarna.

Därefter görs ett schablonavdrag som motsvarar skatt. Om du får annan inkomstrelaterad ersättning kan denna komma att minska ersättningsbeloppet från försäkringen.

Nej, för försäkringens skull behöver du inte anmäla något på förhand. Om du skulle bli arbetslös fyller du i en blankett som hanteras av ditt förbund. För att vara säker på att det inte ska uppstå diskussion om storleken på din ersättning är det däremot naturligtvis viktigt att du alltid ser till att du betalar fackföreningsavgift utifrån din faktiska inkomst. För att kontrollera detta kan du kontakta ditt förbund.

Du som omfattas av försäkringen och har blivit arbetslös med en ersättningsgrundande inkomst som överstiger 25 025 kronor per månad, kan få ersättning från försäkringen. Du måste ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från svensk arbetslöshetskassa för den aktuella perioden.

Det är lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) som uttalar att den ersättningsgrundande inkomsten måste vara högre än 25 025 kronor per månad för att man ska kunna få ersättning från försäkringen.

Nej,ersättningen från försäkringen är skattefri och inget du betalar skatt på.

Från och med att ditt förbund tecknat gruppavtal med Folksam och att du beviljats medlemskap i förbundet.

Försäkringen upphör att gälla den första dagen i den månad du fyller 65 år. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla om gruppavtalet upphör eller om du utträder ur förbundet.

Nej det påverkar inte såvida du fortfarande tillhör den försäkringsberättigande gruppen. Om du byter arbete till en annan bransch och efter bytet tillhör ett annat förbund och annan arbetslöshetskassa, beror det på det nya förbundets regler och medlemsförmåner.

Enligt lag kan man inte få lika mycket i arbetslöshetsersättning som i lön utan högst 80 procent.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor inkomstförsäkringen

Försäkringsbesked

Här kan du hämta försäkringsbesked och se hur försäkringen gäller för dig.

Försäkringsbesked

Därför köper du tillägget

 • Du får en utökad trygghet från 100 till 300 dagar
 • Du får tid på dig att ordna din situation och ett nytt jobb
 • Extra bra om arbetsmarknaden är trög eller om lågkonjunktur råder

Viktigt om kvalifikationstid

För att kunna få ersättning från Tillägget Inkomstförsäkring måste du ha haft försäkringen i 12 månader.

Förläng antalet utbetalningsdagar

Om du vill förlänga antalet utbetalningsdagar kan du teckna vårt tillägg och få ytterligare 200 dagar, sammanlagt 300.

Efter de första 100 dagarna ger tillägget upp till 80 procent av lönen.

Så köper du tillägget

 • För att köpa till ytterligare 200 dagar på din inkomstförsäkring går du in på ”Se ditt erbjudande och priser” högst upp.

  Där kan du även få information om och köpa till andra medlemsförsäkringar.

Vad kostar tilläggsförsäkringen?

Premien för tilläggsförsäkringen beror på din månadslön. För att kunna få ersättning från Tillägget Inkomstförsäkring måste du ha haft försäkringen i 12 månader.

Månadslön Premie per månad
20 90025 000 39 kronor
25 00130 000 55 kronor
30 00136 000 79 kronor
36 00143 000 101 kronor
43 00150 000 128 kronor
50 00155 000 150 kronor
55 00160 000 169 kronor
60 00168 000 191 kronor
68 00175 000 221 kronor
75 00180 000 kr 243 kronor
80 00187 000 kr 261 kronor
87 00194 000 kr 278 kronor
94 001100 000 kr 293 kronor