Transportarbetareförbundet

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring hos Folksam
Med inkomstförsäkringen kan du behålla 80 procent av inkomsten även vid arbetslöshet. Har du inkomst över 25 025 kronor träder försäkringen in och ger ett skydd de första 100 ersättningsdagarna.
I Inkomstförsäkringen får du ersättning utöver a-kassa. Den högsta ersättning som betalas ut från arbetslöshetskassan är 910 kronor per dag. Det motsvarar 80 procent av en inkomst på 25 025 kronor, vilket är ersättningstaket som riksdagen fastställt.

Inkomstförsäkringen fyller på så att du som har lön över 25 025 kronor får arbetslöshetsersättning som motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst efterskatt.

Vad gäller för mitt förbund?

Ditt förbund har tecknat en inkomstförsäkring hos Folksam som ger dig ett skydd de första 100 dagarna.

Här nedan kan du få en generell översikt på vad inkomstförsäkringen kan ge dig i ersättning och vad skillnaden blir mot att bara ha A-kassa de första 100 dagarna av din arbetslöshet.

Hur mycket pengar blir det?

Beloppen som anges motsvarar ersättning före skatt.

Månadslön A-Kassa dag
1-100
A-kassa och inkomstförsäkring dag
1-100
30 000 kr/mån 20 020 kr/mån 24 000 kr/mån
35 000 kr/mån 20 020 kr/mån 28 000 kr/mån
40 000 kr/mån 20 020 kr/mån 32 000 kr/mån
45 000 kr/mån 20 020 kr/mån 36 000 kr/mån
50 000 kr/mån 20 020 kr/mån 40 000 kr/mån
55 000 kr/mån 20 020 kr/mån 44 000 kr/mån
60 000 kr/mån 20 020 kr/mån 48 000 kr/mån

Viktigt att veta

  • Vem omfattas?
    För att omfattas av försäkringen ska du oavbrutet ha varit medlem i förbundet de senaste 12 månaderna, innan du blev arbetslös.

    Om du blir arbetslös
    Om du får ersättning från svensk arbetslöshetskassa har du rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen

Försäkringen gäller för dig i din egenskap av medlem i ditt fackförbund. Du måste vara medlem i Svensk arbetslöshetskassa som står under tillsyn av inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.

Anmälningsblankett tillhandahåller din förbundsavdelning. De sänder en anmälningsblankett för inkomstförsäkring till dig.

Du ansöker själv om ersättning från försäkringen genom att sända in blanketten till ditt förbund, adressen står på blanketten. Sänd även med arbetslöshetskassans beslut och ditt utbetalningsbesked för första utbetalningsperioden.

Du kan få ersättning i högst det antal dagar som ditt förbund tecknat avtal om. Normalt är det 100 dagar eller 200 dagar. Information om detta hittar du på folksam.se eller ditt fackförbunds hemsida.

För att omfattas av försäkringen ska du ha varit oavbrutet medlem i förbundet de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde. Med arbetslöshetens inträde avses den dag då du har din första karensdag för arbetslöshetsersättning.

Ersättningen motsvarar 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst efter skatt, som överstiger det inkomsttak som arbetslöshetskassan tillämpar, för närvarande 25 025 kronor/månad de första 100 ersättningsdagarna.

Därefter görs ett schablonavdrag som motsvarar skatt. Om du får annan inkomstrelaterad ersättning kan denna komma att minska ersättningsbeloppet från försäkringen. Inkomster över 35 000 kronor ersätts normalt inte men vissa förbund har dock valt att inte ha något inkomsttak.

Nej, för försäkringens skull behöver du inte anmäla något på förhand. Om du skulle bli arbetslös fyller du i en blankett som hanteras av ditt förbund. För att vara säker på att det inte ska uppstå diskussion om storleken på din ersättning är det däremot naturligtvis viktigt att du alltid ser till att du betalar fackföreningsavgift utifrån din faktiska inkomst. För att kontrollera detta kan du kontakta ditt förbund.

Du som omfattas av försäkringen och har blivit arbetslös med en ersättningsgrundande inkomst som överstiger 25 025 kronor per månad, kan få ersättning från försäkringen. Du måste ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från svensk arbetslöshetskassa för den aktuella perioden.

Det är lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) som uttalar att den ersättningsgrundande inkomsten måste vara högre än 25 025 kronor per månad för att man ska kunna få ersättning från försäkringen.

Nej,ersättningen från försäkringen är skattefri och inget du betalar skatt på.

Från och med att ditt förbund tecknat gruppavtal med Folksam och att du beviljats medlemskap i förbundet.

Försäkringen upphör att gälla den första dagen i den månad du fyller 65 år. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla om gruppavtalet upphör eller om du utträder ur förbundet.

Nej det påverkar inte såvida du fortfarande tillhör den försäkringsberättigande gruppen. Om du byter arbete till en annan bransch och efter bytet tillhör ett annat förbund och annan arbetslöshetskassa, beror det på det nya förbundets regler och medlemsförmåner.

Enligt lag kan man inte få lika mycket i arbetslöshetsersättning som i lön utan högst 80 procent.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor inkomstförsäkringen

Försäkringsbesked

Här kan du hämta försäkringsbesked och se hur försäkringen gäller för dig.

Försäkringsbesked