GAF

Sjukvårdsförsäkring

När du inte mår bra ger vår sjukvårdsförsäkring dig snabb tillgång till rådgivning och planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdgivarnätverk. Du som är försäkrad får snabb och kvalificerad sjukvård eller medicinsk rådgivning i rätt tid - när du behöver den!

Försäkringen ger dig fri rådgivning och hjälp med tidsbokning hos någon av de vårdgivare som finns i vårt kvalitetssäkrade nätverk. Behöver du vård har försäkringen en självrisk på 700 kr som du betalar vid det första vårdtillfället.

  • Snabb och trygg kontakt med vårdgivare i hela landet
  • Gratis rådgivning och hjälp med tidsbokning
  • Ersättning för kostnader

Nedan listas vad som igår Sjukvårdsförsäkring Mellan med självrisk på 700 kr som du betalar vid det första vårdtillfället.

Skydd Mellan

Sjukvårdsförsäkring GAF - förköpsinformation

Detta är endast en kort beskrivning av försäkringen. För mer information om försäkringens omfattning och begränsningar se villkor. 

Sjukvårdsförsäkringen gäller för planerad vård och behandling i Sverige. Du får gratis rådgivning och hjälp med tidsbokning och vårdplanering. Försäkringen har en självrisk på 700 kr som du betalar vid det första vårdtillfället.

Försäkringen lämnar ersättning så länge försäkringen gäller och premien är betald (när slutåldern uppnås är ansvarstiden tolv månader och räknas från den dag försäkringsfallet inträffade). Försäkringen gäller vanligtvis längst till och med den månad du fyller 67 år. Vad som gäller för dig framgår av ansökan.

Försäkringen gäller med vissa begränsningar, till exempel för akut vård eller sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen samt följder därav. För sjukdom eller skada som du haft före du tecknade försäkringen krävs att du är symptom- och behandlingsfri i minst två år för att försäkringen ska gälla igen för det förnyade vårdbehovet. Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

För mer information om hur försäkringen gäller och vilka begränsningar som finns kan du läsa försäkringens villkor eller kontakta oss.

Är du intresserad av att köpa sjukvårdsförsäkringen, fyll i ansökan​ och skicka blanketten till:

Söderberg & Partners, Carl Rosén,

Fredsgatan 12,

111 52 Stockholm​.

Har du frågor är du varmt välkommen att ringa direkt till Söderberg & Partners på 060-658 98 10

Här kan du ladda ner blankett för ansökan. 

Sjukvårdsförsäkring Mellan

Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. I det kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor

Dessa skatteregler gäller då arbetsgivaren är försäkringstagare och betalar premie för den anställde.

Om arbetsgivaren betalar premie för sjukvårdsförsäkringen för den anställde är en del av premien för försäkringen en skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Har den anställde medförsäkrade som arbetsgivaren betalar sjukvårdsförsäkringens premie för, är hela premien även för medförsäkrad skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren skall då även betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Den 1 juli 2018 infördes en lagändring som innebär att förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård som en anställd får av sin arbetsgivare, är en skattepliktig förmån för den anställde.

Ändringen innebär bland annat att sjukvårdsförsäkringar som tillhandahålls av arbetsgivaren ska behandlas som en skattepliktig förmån för den anställde. Vissa åtgärder kommer även i fortsättningen att vara undantagna från förmånsbeskattning.

Den nya lagen innebär även att avdragsförbudet för arbetsgivarens kostnad för de anställdas sjukvårdsförsäkringar slopas.

Folksams uppskattar att 60 % av Sjukvårdsförsäkringens premie bör ligga till grund för förmånsbeskattning (tidigare 3 %). Detta är dock endast en uppskattning*.

Observera att premier betalda före 1 juli 2018 inte omfattas av de nya bestämmelserna.

(Ändringen görs i 11 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229). För närmare information se Skatteverkets ställningstagande.)

*Eftersom det saknas en tydlig skattemässig definition, kan Skatteverket vid en granskning komma fram till en annan fördelning än den Folksam gjort. I bolagets inkomstdeklaration och arbetsgivardeklaration bör du ange att värdet av den förmånsskattepliktiga delen av premien bygger på en uppskattning från försäkringsgivaren.