Valpkullsförsäkring

Kontakta mig med ett pris
Valpkullsförsäkring hos Folksam
Att vara hunduppfödare är både roligt och intensivt. Vår valpkullsförsäkring gör att du kan känna dig trygg med kullen och slipper oroa dig för dolda fel.
  • Ett bra skydd om hundvalpen du sålt har dolda fel
  • Veterinärvård för dolda fel – Fria samtal utan extra kostnad till Djurens vårdguide 2288 för rådgivning

  • Är din tik försäkrad hos oss så får du 10 procents rabatt
  • Varje såld valp som förblir Folksamhund ger 100 kronor rabatt

Viktig och samlad information - förköpsinformation

Viktig och samlad information - produktfaktablad

När du tecknar vår valpkullsförsäkring får du även en vanlig veterinärvårdsförsäkring, veterinärvård Bas, från teckningsdagen. Du får även en vanlig livförsäkring från teckningsdagen, dock tidigast från 4 veckors ålder. Dessutom får du bonus om hundvalpens nya ägare köper försäkring hos oss.

Det här ingår i vår valpkullsförsäkring

Här nedan ser du innehållet i korthet. För att läsa mer i detalj vad som ingår kan du se efter i försäkringsvillkoret.

Försäkringen ger dig ett bra skydd om det upptäcks dolda fel på en valp som du har sålt. Den gäller tills hunden är 39 månader.

Försäkringen gäller endast för valpar som är födda i Sverige.

Om en valp behöver veterinärvård på grund av ett dolt fel, betalar vi kostnaderna upptill försäljningspriset.

Skulle det vara så illa att en valp dör eller måste avlivas på grund av ett dolt fel, betalar vi lika mycket som om du skulle ha sålt valpen.

Behöver du rådgöra med en veterinär? Ring Djurens vårdguide och prata med en djursjukvårdare som hjälper dig till digital eller fysisk veterinär.

Hjälp via Djurens vårdguide

Du kan få ännu mer rabatt och bonus:

Det finns fördelar med att samla samtliga dina hundförsäkringar på Folksam. Och om du förmedlar vår försäkring till dina valpköpare, ger vi dig bonus.

Du får 10% rabatt på din valpkullsförsäkring om tiken är försäkrad i Folksam.

När du tecknar valpkullsförsäkring i Folksam får du kostnadsfritt också en livförsäkring från teckningsdagen, dock tidigast från 4 veckors ålder, och en veterinärvård Bas från teckningsdagen. Försäkringen gäller tills valpen levereras, dock som längst till 12 veckors ålder.

Om du har valpkullen försäkrad hos oss, får du bonus om du förmedlar Folksams hundförsäkring till dina valpköpare. För varje förmedlad valpförsäkring minskas priset för din valpkullsförsäkring med samma summa som valpen skulle ha kostat. Det innebär att din valpkullsförsäkring kan bli helt gratis.

Gör så här:
  • Skicka in ansökan om valpkullsförsäkring eller kontakta något av våra ombud. Efter några dagar får du ett försäkringsbrev utan krav på betalning
  • Premien påverkas av hur många av dina valpköpare som fortsättningsförsäkrar sin valp i Folksam. Valpkullsförsäkringen kan bli helt kostnadsfri för dig. Det är viktigt att du kompletterara med valparnas registrerings-, id- eller chipnummer.
  • Slutpremien bestäms när valparna är tolv veckor.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor hundförsäkring 1 maj 2022

Villkor hundförsäkring 1 maj 2021

Här följer information som det kan vara bra för dig som försäkringstagare på Folksam att ha reda på.

Folksams verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och marknadsföringen följer svensk lag. Folksam Sak tillhandahåller i huvudsak försäkring för dig som person, boende, motorfordon, djur och båtar. Omfattningen av din försäkring framgår av försäkringsvillkoret.

Om inte annat avtalats är försäkringstiden ett år. All kommunikation mellan dig och oss sker på svenska.

Kontaktuppgifter

Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak)
502006-1619
106 60 STOCKHOLM
0771–950 950

Försäkringens pris

Priset för din försäkring framgår av försäkringsbesked och premiefaktura eller av den offert du fått. Har priset lämnats i en offert gäller prisuppgiften enligt vad som sägs i offerten eller annars avtalats. Betalningsvillkoren framgår av dina försäkringsvillkor.

Ångerrätt

När du tecknar försäkring genom ett distansavtal eller vid försäljning utanför Folksams affärslokaler, exempelvis på nätet eller om vi ringt upp dig, så har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar.

Tiden räknas från det att du ingick avtalet och att du vid distansavtal fick information och avtalsvillkor. Eller då du vid försäljning utanför Folksams affärslokaler fick information om ångerrätt.

Har du redan hunnit betala försäkringen återbetalar vi pengarna inom 30 dagar med ett avdrag för den tid försäkringen har gällt.

Uppsägning av försäkringen i förtid

Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om det föreligger viss anledning som anges i försäkringsavtalslagen, till exempel om behovet av försäkringen upphör eller liknande omständighet inträffar. Du kan också säga upp försäkringen vid skada att upphöra inom 14 dagar.

Från vår sida kan vi säga upp försäkringen under försäkringstiden bara om det föreligger viss anledning som anges i försäkringsavtalslagen, till exempel att du grovt åsidosatt dina förpliktelser mot oss.

Om försäkringen sagts upp av dig eller oss, får du tillbaka den del av premien som du har rätt till.

Klagomål

Missförstånd eller oenigheter kan oftast klaras upp på ett enkelt sätt, till exempel genom ett telefonsamtal. Ta först kontakt med den som handlagt ditt ärende.

Om du efter omprövning ändå inte skulle bli nöjd med vårt beslut kan du kontakta Kundombudsmannen Folksam som gör en opartisk bedömning av ditt ärende.

Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (öppnas i nytt fönster) som prövar de flesta tvister angående privatpersoners försäkringar.

Tingsrätt kan pröva din tvist med Folksam enligt svensk lag.

Vi behöver ditt personnummer för att registrera försäkringen. Med hjälp av personnumret hämtar vi uppgifter om var du är bosatt (län, kommun, församling). Uppgifterna kan kompletteras med uppgifter från registerkällor som folkbokförings­register, fastighetsregister och kreditupplysningsregister.

Genom att du lämnar ditt personnummer samtycker du till detta. Vill du inte lämna ditt personnummer så kan du kontakta oss.

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen

Du kan teckna försäkring för hela valpkullen så fort de är födda fram till att de ska levereras, men senast när de blir tolv veckor gamla. Försäkringen träder i kraft tidigast då försäkringen är tecknad gällande veterinärvårdsförsäkringen. Då det gäller livförsäkringen träder den i kraft tidigast när valparna är fyra veckor gamla.

Du kan bara teckna försäkringen för valpar som är födda i Sverige.

Med dolt fel menas fel som bevisligen har funnits före leveransen, men som inte har upptäckts vid veterinärbesiktningen. De vanligaste dolda felen är medfödda.

När du som uppfödare säljer en valp till en konsument ansvarar du för fel som valpen kan ha.

 • Konsumentköplagen - gäller när en näringsidkare säljer till en privatperson. Den som föder upp hundar räknas normalt som näringsidkare. Lagen är tvingande och kan inte avtalas bort. När du som uppfödare säljer en valp har du ett ansvar för de fel som valpen kan ha.

 • Köplagen - gäller vid köp mellan två näringsidkare eller två privatpersoner. Till skillnad från konsumentköplagen kan köplagens bestämmelser avtalas bort. Om inget annat avtalats gäller att du ansvarar för de fel som valpen kan ha.

Som uppfödare ansvarar du för dolda fel under tre år från det att valpen levereras.

Ett dolt fel måste ha upptäckts inom denna tid.

För att ansöka om full ersättning liv eller förlorad användbarhet ber vi dig fylla i blanketten nedan.

Ladda ned blanketten

Mejla till: djurskador@folksam.se
Eller skicka in till:
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador Box 90345
120 25 Stockholm

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring