Elitidrottsförsäkring

Försäkring för

Svenska hockeyligan SHL

Alla spelare i en A-lagstrupp som tillhör lag i SHL omfattas av vår vårdkostnadsförsäkring. Försäkringen kan lämna ersättning för de vårdkostnader som en legitimerad läkare föreskrivit för att läka en olycksfallsskada eller sjukdom.
Omfattningen på vårdkostnadsförsäkringen är BAS+Extra. Det är klubben som ansvarar för att de som ska vara försäkrade finns med på namnförteckningen hos Folksam.

Vårdkostnadsförsäkring Bas+Extra:

  • Ersättning lämnas för skada på hela kroppen som inträffar under försäkringstiden
  • Ersättning lämnas oavsett om vården är offentlig eller privat
  • Försäkringen gäller utan självrisk

Begränsningar:

  • För vissa ingrepp (t. ex. CAM-operation och diskbråck) lämnas ersättning, dock högst 40 000 kronor
  • Rehabilitering begränsas till 10 gånger per skada
  • Ersättning för resor och boende i samband med vård ersätts med högst 3 000 kronor

Undantag gäller för:

  • Förkylningar eller liknande
  • Allergiutredning
  • Tidigare skador och sjukdomar

Hämta villkor

Villkoren som gäller för försäkringen kan du läsa här eller beställa från närmaste Folksamkontor.

Villkor Gruppförsäkring Elitidrott

Motionsloppsförsäkring

Motionsloppsförsäkring är försäkringen anpassad för dig som motionsidrottar. Vi ger bland annat ersättning när du missar tävlingar på grund av skada och sjukdom

Köp Motionsloppsförsäkring

Resklar: utökat reseskydd

I våra hem- och villaförsäkringar Bas och Mellan ingår ett bra reseskydd för dig och din familj. Med Resklar utökar du det skyddet ytterligare.

Tilläggsförsäkringen Resklar