I samarbete med Riksidrottsförbundet

RF Föreningsförsäkring Bas

I samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) erbjuder vi tryggheten i Föreningsförsäkring Bas som utan kostnad täcker föreningens grundbehov - eftersom försäkringen betalas av RF.

Se vilka som omfattas av RF Föreningsförsäkring Bas

Vi rekommenderar alla föreningar med aktiv verksamhet att komplettera med något av våra utökade paket: Mellan, Mellan Plus eller Stor. I paketen ingår olika nivåer för att försäkra till exempel byggnader, material och teknisk utrustning.

RF Föreningsförsäkring Bas

Försäkringsbesked RF Olycksfall- och kristerapi K62510

Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen.

För idrottsföreningen

Föreningsförsäkring Bas är kostnadsfri för föreningar och förbund genom RF.

Försäkringen kan ge dig ersättning om föreningen skulle bli skadeståndsskyldig för en person- eller sakskada. Vi kan hjälpa till att utreda om ni är skadeståndsskyldiga och förhandla med den som kräver ersättning.

Dessutom får ni hjälp med ersättningen för kostnaderna och betalningen av själva skadeståndet. Ersättning upp till 10 miljoner kronor.

Försäkringen omfattar även ansvar för mer tillfällig verksamhet* med syfte att skaffa inkomster till föreningen som bedrivs med till klart övervägande del* av ideella arbetskrafter. Det kan exempelvis vara julgransförsäljning, bingo/lotteriförsäljning, arrangörsansvar för mindre arrangemang* t ex. loppis, fest eller danstillställningar.

* Med mindre arrangemang avses generellt vara inomhusevenemang med färre än 500 deltagare/åskådare och utomhus med färre än 1000 deltagare/åskådare.

I RF Föreningsförsäkring Bas ingår styrelseansvarsförsäkring för alla ideella föreningar med försäkringsbelopp 500 000 kronor.

Behöver ni utöka beloppet – kontakta oss på på foretag@folksam.se eller ring oss på 08-772 86 35, vardagar 7.30-17. Vi kommer att behöva veta vilket belopp ni önskar, samt se de tre senaste årens årsberättelser.

Försäkringen ersätter skada som anställda eller förtroendevalda i föreningen gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott (exempelvis förskingring, bedrägeri eller grov stöld) mot föreningen eller annan. Ersättning upp till 114 600 kronor (2 prisbasbelopp).

Ni kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål. Det kan till exempel vara ombuds- och rättegångskostnader som inte betalas av motparten. Ersättning upp till 286 500 kronor (5 prisbasbelopp).

Försäkringen ersätter personskada enligt patientskadelagen för hälso- och sjukvård som genomförts av behörig sjukvårdspersonal som arbetat på uppdrag av föreningen. Försäkringen gäller endast för hälso- och sjukvård som inte omfattas av annan patientförsäkring.

För ideella ledare, domare, funktionärer och förtroendevalda

Försäkringen omfattar ideella* ledare, tränare, funktionärer, förtroendevalda och domare, som under ideella* uppdrag för föreningen råkar ut för olycksfallsskada eller råkar ut för akut psykisk kris på grund av traumatisk händelse.

Olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för akuta kostnader för vård och behandling, invaliditet och dödsfall. För mer information om ersättningsnivåer, se fullständiga villkoren.

Krisförsäkringen kan ge ersättning med upp till tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, kurator eller krisgrupp. Det innehåller också ett idrottsreseskydd för resa utanför Sverige.

*Med ideell avses att individen högst får ha en ersättning eller arvode motsvarande ett halvt basbelopp/år för sina insatser eller uppdrag från samma uppdragsgivare eller förening.

Omfattas av RF Föreningsförsäkring Bas för idrottsföreningar

  • Specialidrottsförbund, SF
  • Specialidrottsdistriktsförbund, SDF
  • Distriktsidrottsförbund, DF
  • Föreningar
  • SISU, Idrottsutbildarna
  • SISU-distrikt och lokalavdelningar
  • Sveriges Olympiska Kommitté, SOK
  • Allianser och samorganisationer (ideella föreningar)
Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och informationsblad där du kan läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Infoblad RF Föreningsförsäkring utökat skydd

Infoblad RF Föreningsförsäkring Bas

Villkor RF Föreningsförsäkring C368

Villkor RF Olycksfallsförsäkring L100

Villkor Styrelseansvar för organisationer J330

Villkor Inbrottsvillkor Skyddsklass 2, I332

Villkor RF Idrottsreseförsäkring K304

Villkor Tjänstereseförsäkring K308

Försäkringsbesked RF Olycksfall- och kristerapi K62510

Självrisker

Grundsjälvrisken är normalt 20 procent av ett prisbasbelopp, 11 460 kronor. För rättsskydd gäller också 11 460 kronor, plus 20 procent av skadebeloppet som överstiger det beloppet. I våra paket Mellan och Mellan Plus samt för lös egendom är självrisken 5 000 kronor. Du kan läsa mer om självrisker i försäkringsvillkoren och på ditt försäkringsbrev.

Projekt Knäkontroll

Varje år drabbas många unga tjejer av svåra knäskador som orsakar lidande och kostar stora belopp. Med ett enkelt träningsprogram så minskar risken för allvarliga skador väsentligt.

Träningsprogrammet knäkontroll

Undvik skador när du är ute och reser

Här hittar du tips och rekommendationer som kan vara bra att tänka på inför din resa.

Goda råd till resenären