I samarbete med Riksidrottsförbundet

Kompletteringsförsäkring för idrottsföreningar

Köp försäkringen
Alla föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet omfattas av grundförsäkringen. Varje idrottsförening har sedan möjlighet att dessutom teckna en kompletteringsförsäkring som ger ett utökat skydd.
 • Vi rekommenderar att alltid välja till kompletteringsförsäkring för till exempel byggnader, idrottsmaterial och teknisk utrustning
 • Kompletteringspaketen Bas och Stor är till för små- och medelstora föreningar i behov av en enkel men trygg försäkring för egendom – kontakta oss om du företräder en stor förening
 • Vill ni ha ett utökat skydd som till exempel innehåller allrisk (drulle) väljer ni Stor, annars Bas

Infoblad RFs: Kompletteringsförsäkring för idrottsföreningar

Vi rekommenderar att du väljer till antingen Bas eller Stor ovanpå grundförsäkringen. Då ingår även hjälp vid skada på till exempel byggnader, idrottsmaterial och datorer.

Jämför paketen här nedan för att se vad som passar din förening. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!
Det här tillkommer med kompletterings­paketen Bas och Stor Bas Stor
Egendom (med valbart försäkringsbelopp)*
– lösegendom inklusive extrakostnad
– byggnad
– markanläggning och inventarier
Utökat ansvar (utöver den idrottsliga verksamheten)
Allriskförsäkring för lösegendom – 2 prisbasbelopp (88 600 kronor år 2016)
Utökat belopp för förmögenhetsbrott – 5 prisbasbelopp (221 500 kronor år 2016)
Idrottsreseförsäkring (året runt) Tillval Tillval
Tjänstereseförsäkring Tillval Tillval
Maskinförsäkring Tillval Tillval
* All egendom är förstariskförsäkrad

Du väljer själv mellan tre olika försäkringsbelopp beroende på föreningens storlek och hur mycket egendom det är som ska försäkras. De försäkringsbelopp som kan väljas är:

 • 250.000 kronor
 • 500.000 kronor
 • 1.000.000 kronor
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som kan ingå i Kompletteringsförsäkringens paketeringar Bas och Stor. Innehållet i grundförsäkringen hittar du här.

Kompletteringsförsäkringen Bas

Med Bas tillkommer de här momenten ovanpå grundförsäkringen:

Om klubbstugan, kansliet eller egendom som finns i lokalerna skulle skadas vid en brand, vattenskada eller bli stulna vid ett inbrott kan de ersättas av försäkringen.

Lösöre och inventarier

Det gäller till exempel idrottsutrustning, inventarier i klubbstuga, tekniskt utrustning och värdehandlingar som tillhör föreningen.

Du kan välja vilket försäkringsbelopp du vill ha

Extrakostnad

Täcker extrakostnader till följd av ersättningsbar egendomsskada, i syfte att upprätthålla verksamheten. Ingår i det valda egendomsbeloppet.

Byggnad

Försäkring för byggnader kan ge ersättning om exempelvis er klubbstuga eller ert omklädningsrum skadas vid en brand eller vattenskada.

I paketeringarna Bas och Stor ingår byggnader i det valda egendomsbeloppet.

Markanläggning

Försäkringen omfattar ett skydd för markanläggningar. Med markanläggningar menar vi bland annat fastighetens mark, växtlighet, flaggstång, utomhusbelysning, anläggning för bangolf, konstgräs, skjutbana, med mera. Fast egendom i en hyrd byggnad eller lokal ingår också.

I paketeringarna Bas och Stor ingår markanläggningar i det valda egendomsbeloppet.

Försäkringsbelopp du kan välja
 • 250.000 kronor
 • 500.000 kronor
 • 1.000.000 kronor

Försäkringen omfattar ett utökat skydd för ansvarsskador utöver den idrottsliga verksamheten. Eftersom grundförsäkringen bara omfattar ansvar för den idrottsliga och ideella delen i verksamheten kan det finnas behov av ansvarsförsäkring för annan tillfällig verksamhet.

Det kan till exempel handla om bärplockning, julgransförsäljning eller danstillställning, med syfte att skaffa inkomster till föreningen med hjälp av ideella uppdragstagare.

Kompletteringsförsäkringen Stor

Med Stor ingår – föutom det som ingår med Bas – dessutom:

Försäkringen omfattar ett utökat skydd för lös egendom vid plötsligt och oförutsedd skada (så kallad allriskskada eller drulle). I paketeringen Stor ingår detta upp till 2 prisbasbelopp, det vill säga 93 000 kronor.

Grundförsäkringen omfattar förmögenhetsbrottsskador till ett begränsat belopp på 2 prisbasbelopp, 93 000 kronor. I vissa fall finns det behov av att utöka detta belopp. I paketeringen Stor ingår förmögenhetsbrottsskador upp till 5 prisbasbelopp, 232 500 kronor.

Föreningar som ombildats till aktiebolag (Idrotts-AB) omfattas däremot inte av försäkringen.
Även en bra grundförsäkring med komplettering kan behöva utökas utifrån de behov som just din idrottsförening har.

När ni är ute på resa ger idrottsreseförsäkringen trygghet för aktiva idrottare, ledare, tränare och funktionärer vid vissa egendomsskador, olycksfall och akut sjukdom.

Har ni dessutom anställda som följer med på resa kan ni lägga till en tjänstereseförsäkring.

Om ni har anställda som reser i tjänsten behöver ni vara ordentligt försäkrade och vår försäkring ger er ett skydd i upp till 150 resdagar i hela världen.

Den gäller bland annat för förlust eller skada på bagaget, både dina personliga saker och föreningens och dessutom är du skyddad om du skulle bli sjuk, överfallen eller råka ut för ett olycksfall på resan.

Dessutom ingår ett skydd om du skulle bli skadeståndsskyldig eller indragen i rättstvist i samband med resan.

För förening som äger vissa anläggningar eller maskiner, erbjuder vi tilläggsförsäkring för enskild maskin eller anläggning.

Det kan till exempel handla om isskötselmaskin, ljusreklam-, tidtagar-, och bevattningsanläggning.

Försäkringen omfattar skydd för maskinskada och i vissa fall även brand.

Vilka anläggningar och maskiner erbjuds försäkring
 • Komplett bevattningsanläggning
 • Ljusreklamanläggning
 • Elektrisk tidtagaranläggning
 • TV, radio, högtalaranläggning, storvideo
 • Isbana, isskötselmaskin, kägelrensningsmaskin

Föreningar med specifika behov

 • Passar våra kompletteringspaketen Bas och Stor inte er förening? Vi har 75 års erfarenhet av att vara idrottens försäkringsbolag och hjälper gärna till att skräddarsy en särskild lösning. Mejla oss på foretag@folksam.se eller ring oss på 0771-950 950, vardagar 7.30 – 17, så resonerar vi vidare om vad som passar för just er.
Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och informationsblad där du kan läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Infoblad RF:s Kompletteringsförsäkring för idrottsföreningar

Infoblad RF:s Grundförsäkring för idrottsföreningar

Villkor RF:s Kombinerade föreningsförsäkring C368

Villkor RF:s Idrottsreseförsäkring K304:4

Villkor Tjänstereseförsäkring K308:5

Försäkringsbesked RF:s Grundförsäkring Olycksfall- och krisförsäkring K62510

Självrisker

Grundsjälvrisken är normalt 20 procent av ett prisbasbelopp, 9 300 kronor. För rättsskydd gäller också 9 300 kronor, plus 20 procent av skadebeloppet som överstiger det beloppet. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoren under självrisker.
Vi har tagit fram två filmer om hur vår kompletteringsförsäkring kan hjälpa föreningar om något skulle hända. Filmerna är fria för er att använda på exempelvis föreningens facebook eller webbsida.

Ni kan använda filmen genom att använda länken nedan. Vill ni bädda in på er webbplats - följ youtubelänken och välj de inställningar ni vill ha under dela funktionen för filmen.

Film 1 - Värmbols FC
I denna film berättar Värmbols FC hur kompletteringsförsäkringen hjälpte dem med inte bara en, utan två allvarliga händelser. Dels ett inbrott med stora förluster och dels en vattenskada som fick stor påverkan på föreningens verksamhet.

Länk till filmen: https://youtu.be/AveiuzkckU8
Se hur Idrottsklubben Värmbolls FC fick hjälp av Kompletteringsförsäkringen när de drabbades av både vattenskada och inbrott.
Film 2 - Sigtuna OK
I denna film besöker vi Sigtuna OK som fick hjälp med en ny klubbstuga – när den gamla brann ner

Länk till filmen: https://youtu.be/sZRpNgSAeAI
Se gärna filmen om hur en bra försäkring hjälpte Sigtuna OK med en ny klubbstuga – när den gamla brann ner.
Film - Kompletteringsförsäkring på 60 sekunder

Länk till filmen: https://youtu.be/M6_e1U-wDaI
Film - Kompletteringsförsäkring

Länk till filmen: https://youtu.be/2Na3mAo1BTA

Skidklar

Med Skidklar kan du njuta tryggt när du far nerför backarna på alla SLAO-anläggningar i Sverige — för bara 170 kronor per säsong.

Köp Skidklar nu

Undvik skador när du är ute och reser

Här hittar du tips och rekommendationer som kan vara bra att tänka på inför din resa.

Goda råd till resenären